Κυριακή, 25/07/2021, 05:41


Home / Αρχείο ανα λέξη κλειδί: Υπηρεσία Ασύλου

Αρχείο ανα λέξη κλειδί: Υπηρεσία Ασύλου

Από 15/6 έως και 30/6 οι αιτήσεις για 203 θέσεις ΜΟΝΙΜΟΥ προσωπικού Π.Ε. στην Υπηρεσία Ασύλου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 6Κ/2017 Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η 6Κ/2017 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 17/19-5-2017 τ. Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας διακοσίων τριών (203) θέσεων μονίμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου  Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής ...

Διαβάστε περισσότερα »

71 θέσεις στην Υπηρεσία Ασύλου (Κοινωνικών Ανθρωπιστικών, πληροφορικής, ψυχολόγων και μεταφραστών)

Εβδομήντα μία θέσεις εποχικού προσωπικού προκήρυξε η Υπηρεσία Ασύλου του υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής. Οι θέσεις κατανέμονται σε πέντε ειδικότητες της Πανεπιστημιακής, της Τεχνολογικής και της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ως εξής: • ΠΕ Νομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Σπουδών, 56 θέσεις, • ΔΕ ...

Διαβάστε περισσότερα »