Τελευταία Νέα

Σάββατο, 19/06/2021, 21:05


Home / Αρχείο ανα λέξη κλειδί: υπαιτιότητα

Αρχείο ανα λέξη κλειδί: υπαιτιότητα

«Διαγράφονται» οι απουσίες που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα των μαθητών αλλά σε αντικειμενικούς λόγους ανωτέρας βίας

Οι απουσίες οι οποίες έχουν καταχωρισθεί ή θα καταχωρισθούν και δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα των μαθητών/τριών αλλά σε αντικειμενικούς λόγους ανωτέρας βίας, δεν θα προσμετρηθούν για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης των μαθητών/τριών από τον Σύλλογο Διδασκόντων κατά το σχολικό έτος ...

Διαβάστε περισσότερα »