Κυριακή, 25/07/2021, 21:24


Home / Αρχείο ανα λέξη κλειδί: κώλυμμα

Αρχείο ανα λέξη κλειδί: κώλυμμα

Διαδικασία για άδεια ανυπαίτιου κωλύματος (απουσία λόγω καιρικών συνθηκών)

Σε περίπτωση που κάποιος αναπληρωτής εκπαιδευτικός, ΕΕΠ και ΕΒΠ ΕΣΠΑ δεν προσήλθε στην εργασία του λόγω καιρικών συνθηκών, του χορηγείται άδεια ανυπαίτιου κωλύματος από το σχολείο, αφού με την αίτησή του προσκομίσει βεβαίωση του αρμόδιου φορέα, ότι δεν πραγματοποιήθηκαν τα δρομολόγια ...

Διαβάστε περισσότερα »