Τελευταία Νέα

Monday, 04/23/18, 04:54Αρχείο ανα λέξη κλειδί: ειδικός

Προκήρυξη για πρόσληψη ειδικού παιδαγωγού

Ο ∆ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Ανακοινώνει Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόµου για την υλοποίηση της ∆ράσης «Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής» στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράµµατος στο ∆ήµο Λαρισαίων, που εδρεύει στη Λάρισα και συγκεκριµένα ...

Διαβάστε περισσότερα »

Προκήρυξη για μια θέση ειδικού παιδαγωγού

Ρεπορτάζ: xenesglosses.eu Ο Δήμος Λαρισαίων ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για την υλοποίηση της πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ» με κωδικό ΟΠΣ 5008937 στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα ...

Διαβάστε περισσότερα »

Προκήρυξη για πρόσληψη ειδικού παιδαγωγού

Ρεπορτάζ: xenesglosses.eu Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας  ανακοινώνει την κατάρτιση καταλόγων επικουρικού προσωπικού κατά κλάδο:   ΚΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΕ Ειδικών Παιδαγωγών 1 8 μήνες ΔΕ Κοινωνικών Φροντιστών ή Επιμελητών Πρόνοιας 4 8 μήνες και καλεί ...

Διαβάστε περισσότερα »

Δικηγόρος σε θέση ειδικού συνεργάτη στον υφ.Παιδείας

Ρεπορτάζ: xenesglosses.eu H ΚΥΡΙΑΖΗ ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ του Διονυσίου,  δικηγόρος, με Μ.Κ. 11 της ΠΕ κατηγορίας  ορίστηκε σε θέση Ειδικού Συνεργάτη στο Πολιτικό Γραφείο του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Δημητρίου Μπαξεβανάκη.

Διαβάστε περισσότερα »
Μοιράσου!