Αρχείο ανα λέξη κλειδί: Ενιαίος Αριθμός Εκπαίδευσης

Ήρθε ο “Ενιαίος Αριθμός Εκπαίδευσης” για κάθε φυσικό πρόσωπο από νηπιαγωγείο έως και μετά την αποφοίτηση από ΑΕΙ

Είναι αμετάβλητος, Δυνδέεται με τον ΑΜΚΑ και Διατηρείται και μετά την περάτωση των σπουδών Τι αναφέρει το Άρθρο 18 του Νόμου 4521/2018 (ΦΕΚ 38/Α/2-3-2018) – «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις» Με το άρθρο 18 του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ ...

Διαβάστε περισσότερα »

Ενιαίος Αριθμός Εκπαίδευσης από το νηπιαγωγείο έως και μετά την περάτωση σπουδών

Η παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4452/2017 (A΄ 17) αντικαθίσταται ως εξής: «1. α) Καθιερώνεται Ενιαίος Αριθμός Εκπαίδευσης, ο οποίος εκδίδεται βάσει του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης, είναι αμετάβλητος για κάθε φυσικό πρόσωπο και διατηρείται και μετά την ...

Διαβάστε περισσότερα »
Μοιράσου!