Κυριακή, 25/07/2021, 21:30


Home / Αρχείο ανα λέξη κλειδί: Δήμο Χαλανδρίου

Αρχείο ανα λέξη κλειδί: Δήμο Χαλανδρίου

66 θέσεις εργασίας για εκπαιδευτικούς στον Δήμο Χαλανδρίου

Πρόσληψη προσωπικού συνολικά εβδοµήντα πέντε (75) ατόµων µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών για τις ανάγκες της υλοποίησης των προγραµµάτων : Α. «Καλοκαιρινή φύλαξη µε δηµιουργική απασχόληση 2018, στα σχολεία» και ...

Διαβάστε περισσότερα »