Αρχείο ανα λέξη κλειδί: ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.

29 θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού σε ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.

Πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά είκοσι εννιά (29) ατόµων για την κάλυψη αναγκών µε παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίµου, σε Τµήµατα της ∆ιεύθυνσης Πολιτισµού και ∆ιεύθυνσης Εκπαίδευσης του Ν.Π.∆.∆. ∆ήµου Βόλου «∆ηµοτικός Οργανισµός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισµού και ...

Διαβάστε περισσότερα »
Μοιράσου!