Τελευταία Νέα

Τρίτη, 12/11/2019, 02:31


Home / Αρχείο ανα λέξη κλειδί: Τίτλοι Σπουδών

Αρχείο ανα λέξη κλειδί: Τίτλοι Σπουδών

Μόνο ηλεκτρονικά οι αιτήσεις από Δευτέρα 20 Μαΐου 2019 στο ΔΟΑΤΑΠ

Με την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας “e-doatap”, η υποβολή των αιτήσεων αναγνώρισης των αλλοδαπών τίτλων καθώς και η υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών θα γίνεται, από τη ΔΕΥΤΕΡΑ 20 ΜΑΪΟΥ 2019 και εφεξής, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ και ΜΟΝΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στον σύνδεσμο: e-doatap.doatap.gr Η ...

Διαβάστε περισσότερα »

Τίτλοι σπουδών των Μουσικών Γενικών Λυκείων

Καθορίζουμε τον τύπο των τίτλων σπουδών των Μουσικών Γενικών Λυκείων σύμφωνα με τα συνημμένα υποδείγματα που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης αυτής: 1. Απολυτήριο Γενικού Λυκείου. (Μουσικό Γενικό Λύκειο) 2. Αποδεικτικό Απόλυσης Γενικού Λυκείου. (Μουσικό Γενικό Λύκειο) 3. Αποδεικτικό Σπουδών ...

Διαβάστε περισσότερα »

Οι τίτλοι σπουδών των ιδιωτικών σχολείων πρέπει να επικυρώνονται από τις εποπτικές αρχές του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.

ΕΓΓΡΑΦΟ-ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑ ΤΙΣ ΛΥΣΣΑΛΕΕΣ ΠΙΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΑΡΧΩΝ – ΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΘΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΚΥΡΩΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΟΠΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. Σημερινό έγγραφο της Διεύθυνσης Σπουδών Α/μιας και Β/μιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας (συνημμένο 1) ...

Διαβάστε περισσότερα »

Οι Τίτλοι Σπουδών που εξασφαλίζουν Παιδαγωγική και Διδακτική επάρκεια

Αρ.Πρωτ.22413/Δ2/17-02-2014/ΥΠΑΙΘ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ EΚΠ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Πληροφορίες: Θ. Μπούνια Τηλέφωνο: 210-3443657 FAX: 210.3442867 Θέμα: «Δίνονται συμπληρωματικά στοιχεία». Σχετ.: αριθμ. 12310/Δ2/29-1-2014 έγγραφο με θέμα «Ισοδύναμος τίτλος προς πτυχίο Παιδαγωγικών Σπουδών ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ ή ...

Διαβάστε περισσότερα »