Σάββατο, 27/11/2021, 22:22


Home / Αρχείο ανα λέξη κλειδί: Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας

Αρχείο ανα λέξη κλειδί: Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας

Έξι σημαντικές δράσεις για τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας ανακοίνωσε ο Υπουργός Κώστας Γαβρόγλου στη Θεσσαλονίκη

Έξι σημαντικές δράσεις για τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας ανακοίνωσε ο Υπουργός Κώστας Γαβρόγλου στη Θεσσαλονίκη Για πρώτη φορά μετά από 22 χρόνια αδράνειας του νομικού πλαισίου, το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ενεργοποιεί τηδυνατότητα απόκτησης απολυτηρίου δημοτικού σχολείου με ταχύρρυθμα ...

Διαβάστε περισσότερα »

Η ΟΛΜΕ για τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας και την υποχρέωση των διευθυντών για πόθεν έσχες

Ο.Λ.Μ.Ε.                        Ερμού & Κορνάρου 2 ΤΗΛ: 210 32 30 073 – 32 21 255 FAX: 210 3227382 www.olme.gr e-mail:olme@otenet.gr Αθήνα, 26/01/2019  Σχετικά με τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας επιτελούν ένα σημαντικότατο έργο που στόχο έχει ...

Διαβάστε περισσότερα »

Σχετικα με τα ζητήματα στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας 

Σχετικα με τα ζητήματα στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας  Σε απάντηση πρόσφατων δημοσιευμάτων σχετικά με τη λειτουργία των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, χρειάζεται να υπογραμμιστούν τα ακόλουθα: Συγκεκριμένα, η τοποθέτηση αποσπασμένων εκπαιδευτικών στα ΣΔΕ πραγματοποιήθηκε στις 29-8-18. Οι εγγραφές των εκπαιδευομένων διήρκησαν ...

Διαβάστε περισσότερα »

Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας… με περικοπές στις ευκαιρίες;

Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας… με περικοπές στις ευκαιρίες; Κατά το σχολικό έτος 2017-18, λειτούργησε στο ΣΔΕ Αγρινίου τμήμα προετοιμασίας για την συμμετοχή μας στις εξετάσεις πιστοποίησης επάρκειας στην Πληροφορική. Τα μαθήματα ξεκίνησαν από την αρχή της σχολικής χρονιάς και συμμετείχαμε 17 ...

Διαβάστε περισσότερα »

91 αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) για το σχολικό έτος 2017-2018. ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΕΔΩ  

Διαβάστε περισσότερα »

Κριτήρια και Μοριοδότηση για την επιλογή Διευθυντών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ)

Απόφαση Κ1/121552/17-7-2017 (ΦΕΚ 2604/Β/26-7-2017) του Υπουργείου Παιδείας Ορίζουμε ως κριτήρια επιλογής και μοριοδότησης για την επιλογή Διευθυντών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) τα παρακάτω: Η παρούσα απόφαση ισχύει από της δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Διαβάστε την ΥΑ σε ...

Διαβάστε περισσότερα »

ΙΝΕΔΙΒΙΜ – Προσωρινοί πίνακες κατάταξης στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας. Ενστάσεις έως 13/6/2017

Προσωρινοί πίνακες κατάταξης 2ο ΣΚΕΛΟΣ: ΜΕΛΩΝ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ» του ΕΠ « Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020», όπως αυτοί διαμορφώθηκαν μετά την έγκριση των πρακτικών αξιολόγησης τυπικών προσόντων και πρότασης ...

Διαβάστε περισσότερα »

Σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ωρομισθίου εκπαιδευτικού προσωπικού στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) – Νέα ονόματα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ : Σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ωρομισθίου εκπαιδευτικού προσωπικού στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ), για την κάλυψη των εκπαιδευτικών κενών της τρέχουσας σχολικής περιόδου (2016-2017) της πράξης Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας με κωδικό ΟΠΣ 5002546 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ...

Διαβάστε περισσότερα »

Πρακτικά Επιτροπών Εξέτασης των ενστάσεων και Οριστικοί πίνακες κατατάξης εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας

Πρακτικά Επιτροπών Εξέτασης των ενστάσεων και Οριστικοί πίνακες κατατάξης εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ.660/3/6138/14.02.2017 (ΑΔΑ:7ΙΡΓ46ΨΖΣΠ-ΩΑΑ) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της Πράξης «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας»του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και  ...

Διαβάστε περισσότερα »

Στο έλεος της γραφειοκρατίας τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας

Κύριε διευθυντά πριν από δεκαπέντε και πλέον χρόνια, μια ομάδα από επιλεγμένους εκπαιδευτικούς, στελέχη της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και πανεπιστημιακών, ανέλαβε να σχεδιάσει, να οργανώσει και να αξιολογήσει τη λειτουργία των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, ενός νεοσύστατου και πολλά ...

Διαβάστε περισσότερα »

Εγκύκλιος για πρόσληψη εκπαιδευτικών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (αιτήσεις έως 1/3)

Το IΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), στο πλαίσιο της Πράξης «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας», με Κωδ. ΟΠΣ 5002546 που υλοποιείται σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.17569/13-12-2016 Απόφαση Ένταξης της Πράξης από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ...

Διαβάστε περισσότερα »

Εργασιακά ζητήματα/προβλήματα των ωρομισθίων εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας

Υπόμνημα                                                                                                   12.10.2016  ΠΡΟΣ: 1) Γραφείο Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Νικολάου Φίλη (Α. Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80, email: minister@minedu.gov.gr) 2) Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Ιωάννη Παντή (Α. Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80, email: ...

Διαβάστε περισσότερα »

Κριτήρια και Μοριοδότηση για την επιλογή μονίμων εκπαιδευτικών προς απόσπαση στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.)

ΑΠΟΦΑΣΗ Θέμα: «Κριτήρια και Μοριοδότηση για την επιλογή μονίμων εκπαιδευτικών προς απόσπαση στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.)»                                                                            Ο  ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΔΩ

Διαβάστε περισσότερα »

Πολύπλευρα προβλήματα για εκπαιδευόμενους και εκπαιδευτές στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας

ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ Πολύπλευρα προβλήματα για εκπαιδευόμενους και εκπαιδευτές Συζητήθηκε χτες σχετική Ερώτηση του ΚΚΕ προς τον υπουργό Παιδείας Τα πολύπλευρα προβλήματα με τα οποία έρχονται αντιμέτωποι εκπαιδευόμενοι και εκπαιδευτές στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) έφερε στη Βουλή το ΚΚΕ ...

Διαβάστε περισσότερα »

Μειωμένο το ΕΣΠΑ και για τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας

Ρεπορτάζ: xenesglosses.eu Η μείωση του ΕΣΠΑ δεν αφορά μόνο τα προγράμματα που δίνουν προσλήψεις εκπαιδευτικών καθώς όπως προκύπτει από έγγραφο που διαβίβασε στη Βουλή ο υπουργός Παιδείας έχει μειωθεί το ποσό χρηματοδότησης που αφορά τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας. Στην παρούσα ...

Διαβάστε περισσότερα »

Τετράδια και μπλοκ σε σχολεία και Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας

Τετράδια και μπλοκ σε σχολεία και Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας Από το υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων διατέθηκαν (μέσω του Τμήματος Διαχείρισης Υλικού) 1400 τετράδια στα σχολεία του Περάματος. Επίσης αυτά που προβλέπονταν για τα σχολεία της Δυτικής Αττικής (1000 τετράδια) ...

Διαβάστε περισσότερα »

Μαραζώνουν τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας

Καθηγητές και μαθητές τα κρατάνε όρθια Κραυγή αγωνίας από μαθητές αλλά και καθηγητές του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε) Κορυδαλλού οι οποίοι ζητούν να στελεχωθεί το σχολείο με το απαραίτητο εκπαιδευτικό προσωπικό, να προσληφθούν καθαρίστριες και να δοθούν τα απαραίτητα κονδύλια ...

Διαβάστε περισσότερα »

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Διαμόρφωση Πίνακα Κατάταξης α) (5) Συντονιστών και β) (5) Οικον.Διαχειριστών,στο πλαίσιο της Πράξης «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας»

Το IΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), ΝΠΙΔ που εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ν. 4115/2013), στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας», που υλοποιείται σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 22506/21-12-2015 Απόφαση Ένταξης ...

Διαβάστε περισσότερα »

Ένταξη της Πράξης «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2014-2020

Ένταξη της Πράξης «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2014-2020 Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» εντάχθηκε η Πράξη για τα «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας» με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του Ευρωπαϊκού ...

Διαβάστε περισσότερα »

Σε κρίσιμο σταυροδρόμι τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας – Συνέντευξη εκπαιδευτικών στο ert.gr

Με δεδομένη την κοινωνική τους προσφορά, τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ), δίκαια αποτελούν έναν από τους πιο ευαίσθητους τομείς στην εκπαίδευση. Το ert.gr συνομίλησε με εκπαιδευτικούς που εργάζονται στο συγκεκριμένο τομέα και κατέγραψε τις απόψεις και τις προτάσεις τους. Ερ- Τι είναι και πότε ...

Διαβάστε περισσότερα »