Τελευταία Νέα

Δευτέρα, 27/06/2022, 21:16


Home / Αρχείο ανα λέξη κλειδί: στην αντιμετώπιση

Αρχείο ανα λέξη κλειδί: στην αντιμετώπιση

Πρόοδοι και διακρίσεις στην αντιμετώπιση των Ατόμων με Αναπηρία

ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΚΑΠΑ RESEARCH Σημαντική πρόοδος στη δυνατότητα των ατόμων με αναπηρία να κάνουν χρήση των νέων τεχνολογιών και του Internet (63,6%) και να έχουν πρόσβαση στην ενημέρωση και την πληροφόρηση (55,6%), καταγράφεται σε σχέση με το παρελθόν, σύμφωνα με ...

Διαβάστε περισσότερα »

16/12/2013 – Ημερίδα με θέμα «Η δυναμική των δράσεων του τομεακού προγράμματος Comenius στην αντιμετώπιση του φαινομένου της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου»

H Εθνική Μονάδα για το πρόγραμμα Δια βίου Μάθηση, τομεακό πρόγραμμα Comenius διοργανώνει σεμινάριο με θέμα « Η δυναμική των δράσεων του τομεακού προγράμματος Comenius στην αντιμετώπιση του φαινομένου της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου». Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, ...

Διαβάστε περισσότερα »

Έρευνα για τη δυσλεξία και τις γνώσεις των καθηγητών ξένων γλωσσών στην αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών

The aim of our survey is to examine foreign language teachers’ (English, French and German) awareness of Dyslexia and Specific Learning Difficulties in Greece. The survey is short and it will take you less than ten minutes to complete. Σκοπός ...

Διαβάστε περισσότερα »