Σάββατο, 27/11/2021, 13:39


Home / Αρχείο ανα λέξη κλειδί: προϋποθέσεων

Αρχείο ανα λέξη κλειδί: προϋποθέσεων

Ευθύνη της Διοίκησης είναι η τοποθέτηση των αναπληρωτών και όχι η διαμόρφωση προϋποθέσεων εργασίας

Ευθύνη της Διοίκησης είναι η τοποθέτηση των αναπληρωτών και όχι η διαμόρφωση προϋποθέσεων εργασίας Σε κάθε περίπτωση ευθύνη της Διοίκησης είναι η τοποθέτηση των αναπληρωτών εκπαιδευτικών κι όχι η διαμόρφωση των προϋποθέσεων εργασίας τους, ακόμη και αν πρόκειται για ΑΜΕΑ. ...

Διαβάστε περισσότερα »

Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας για την παροχή δωρεάν σίτισης στους φοιτητές των Α.Ε.Ι.

Στο fek_2012_1965b.pdf αναφέρεται μεταξύ άλλων: 2. Προϋποθέσεις δωρεάν σιτιζομένων: α. Άγαμοι φοιτητές, των οποίων το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, όπως προκύπτει από τα αντίστοιχα εκκαθαριστικά σημειώματα της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) του τελευταίου οικονομικού έτους, δεν υπερβαίνει τις σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000) ...

Διαβάστε περισσότερα »