Τελευταία Νέα

Κυριακή, 20/06/2021, 19:23


Home / Αρχείο ανα λέξη κλειδί: προχωρημένου

Αρχείο ανα λέξη κλειδί: προχωρημένου

ΣΝΕΓ ΑΠΘ: Ολοκληρώθηκε το πρώτο πρόγραμμα προχωρημένου επιπέδου της ελληνικής γλώσσας

ΣΝΕΓ ΑΠΘ: Ολοκληρώθηκε το πρώτο πρόγραμμα προχωρημένου επιπέδου της ελληνικής γλώσσας Ολοκληρώθηκε το πρώτο πρόγραμμα προχωρημένου επιπέδου της ελληνικής γλώσσας 2019, το οποίο διοργάνωσε το Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας (ΣΝΕΓ) του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για τους υποτρόφους του Ιδρύματος Κρατικών ...

Διαβάστε περισσότερα »

Εκπαίδευση σε καιρό προχωρημένου μνημονίου

Αυ­ταρ­χι­σμός εν ό­ψει α­ξιο­λό­γη­σης Της Αγγέ­λι­κας Σα­που­νά Επι­κίν­δυ­να πλη­θαί­νουν τα κρού­σμα­τα διοι­κη­τι­κού αυ­ταρ­χι­σμού στο χώ­ρο της πρω­το­βάθ­μιας και δευ­τε­ρο­βάθ­μιας εκ­παί­δευ­σης. Το υ­πό­κω­φο κλί­μα πίε­σης και εκ­φο­βι­σμού προς τους πολ­λα­πλά συ­μπιε­σμέ­νους εκ­παι­δευ­τι­κούς, που άρ­χι­σε να εκ­δη­λώ­νε­ται λί­γο πιο ο­ρα­τά α­πό το ...

Διαβάστε περισσότερα »