Σάββατο, 04/12/2021, 20:57


Home / Αρχείο ανα λέξη κλειδί: ΠΕ04/04

Αρχείο ανα λέξη κλειδί: ΠΕ04/04

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04/04, ΠΕ19-20, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ32, ΠΕ16, ΠΕ70/71, ΠΕ07, ΠΕ09, ΠΕ06, ΠΕ01

ΘΕΜΑ: «Εγκύκλιος σχετικά με τη πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών πλήρους ωραρίου με αυξημένα ακαδημαϊκά προσόντα για την στελέχωση των Πειραματικών και Προτύπων Σχολείων» Στις διατάξεις της παρ.9 του άρθρου 48 του ν.3966/2011(Φ.Ε.Κ. 118 Α΄), ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ορίζεται ότι ...

Διαβάστε περισσότερα »