Τελευταία Νέα

Παρασκευή, 01/07/2022, 04:51


Home / Αρχείο ανα λέξη κλειδί: ν. 2643/1998

Αρχείο ανα λέξη κλειδί: ν. 2643/1998

Ποια είναι τα κοινωνικά κριτήρια για διορισμό στο δημόσιο ν. 2643/1998

Αριθμ. 47852/2416 – ΦΕΚ B 3408 – 18.12.2014 Καθορισμός των δικαιολογητικών και του ειδικού εντύπου της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης που καταθέτουν οι προστατευόμενοι του ν. 2643/1998 (Α 220) στην Επιτροπή του άρθρου 9 του ίδιου νόμου, εφόσον υποβάλλουν υποψηφιότητα για διορισμό σε ...

Διαβάστε περισσότερα »