Τελευταία Νέα

Monday, 12/18/17, 03:46Αρχείο ανα λέξη κλειδί: νηπιαγωγός

Προκήρυξη για θέση νηπιαγωγού στην Αχαϊα

Ρεπορτάζ: xenesglosses.eu ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΜΑΙΩΝ» ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Παιδικού Σταθμού στην Α’ Διασπορά της 116 Π.Μάχης, που εδρεύει στο ...

Διαβάστε περισσότερα »

Προκήρυξη για θέση νηπιαγωγού

ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ, ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ» («Κ.Α.Π.ΠΑ.») ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική, Αθλητική και Πολιτιστική Παρέμβαση» Δήμου Γλυφάδας ...

Διαβάστε περισσότερα »

Προκήρυξη για μια θέση νηπιαγωγού

Ρεπορτάζ: xenesglosses.eu Ο Δήμος Ηγουμενίτσας   για την κάλυψη παροδικών αναγκών του , θα προσλάβει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του 2190/94 όπως ισχύει με τις τροποποιήσεις και τις συμπληρώσεις του νόμου για ...

Διαβάστε περισσότερα »

Προκήρυξη που ενδιαφέρει νηπιαγωγούς

Ρεπορτάζ: xenesglosses.eu Η «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ» ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α., που εδρεύει στην ΑΡΤΑ, και ...

Διαβάστε περισσότερα »

Προκήρυξη για την πρόσληψη ενός νηπιαγωγού

Tο Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνία, Πολιτισμός, Αλληλεγγύη Ιεράπετρας» («ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α.» ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ) Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» του ΝΠΔΔ «Κοινωνία, Πολιτισμός, Αλληλεγγύη Ιεράπετρας» με τίτλο «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.A. ...

Διαβάστε περισσότερα »

Πρόσληψη νηπιαγωγού

Ο πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. «Παιδικοί Βρεφονηπιακοί Σταθμοί δήμου Οροπεδίου Λασιθίου» ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού ενός (1) ατόμου, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών. Η ειδικότητα του ατόμου για πρόσληψη θα είναι νηπιαγωγός ΠΕ Νηπιαγωγών, με ...

Διαβάστε περισσότερα »

Προκήρυξη πρόσληψης νηπιαγωγών

Ρεπορτάζ: xenesglosses.eu Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. του ΝΠ∆∆ ∆ήµου Πλατανιά ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, (3) τριών ατόµων  µε  σύµβαση  έως  δύο  µήνες  ,  για  το προσεχές διάστηµα    για την κάλυψη κατεπειγουσών ,εποχιακών αναγκών.   ...

Διαβάστε περισσότερα »

Προκήρυξη για την πρόσληψη ενός νηπιαγωγού

Ρεπορτάζ: xenesglosses.eu Ο Δήμος Ασπροπύργου θα προχωρήσει στην πρόσληψη ενός νηπιαγωγού. Το χρονικό διάστημα της απασχόλησης θα είναι από την υπογραφή της σύμβασης έως στις 31.7.2018. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να μελετήσουν την προκήρυξη που παραθέτουμε. ΠΡΟΣΛΗΨΗ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ  

Διαβάστε περισσότερα »

Πρόσληψη νηπιαγωγού σε Δήμο

Ρεπορτάζ: xenesglosses.eu Το ΝΠ Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου Νάουσας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 1 ατόμου στην ειδικότητα του Νηπιαγωγού. Το χρονικό διάστημα της απασχόλησης είναι για 2 μήνες. Περισσότερες ...

Διαβάστε περισσότερα »

Πρόσληψη νηπιαγωγού, πληροφορικής κ.α. ειδικοτήτων

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΠΑΙΟΝΙΑΣ  Ανακοινώνει Την πρόσληψη , με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προσωπικού, συνολικά    πέντε   (5)    ατόμων   για    την   υλοποίηση   του   Ευρωπαϊκού   Προγράμματος «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ   ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ   ΚΑΙ    ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ   ΖΩΗΣ»    της    Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήμου Παιονίας, που εδρεύει στον Ευρωπό- ...

Διαβάστε περισσότερα »

Νηπιαγωγός διορίζεται με βύσμα σε δημόσιο σχολείο;

Θα μπορούσε να αποτελεί σκάνδαλο; Μια τέτοια είδηση δε θα έπαιζε ακατάπαυστα στα κανάλια και δε θα γινόταν viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από αρχηγούς κομμάτων, ορκισμένων πολέμιων των δημοσίων υπαλλήλων. Όχι δε θα μπορούσε, θα πει ο κάθε Έλληνας ...

Διαβάστε περισσότερα »

Προκήρυξη για την πρόσληψη ενός νηπιαγωγού

Ρεπορτάζ: xenesglosses.eu Το Ν.Π.Δ.Δ. ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ  ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ανακοινώνει   Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός  (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του «Κέντρου Μέριμνας και Αλληλεγγύης Δήμου Κομοτηνής», που εδρεύει ...

Διαβάστε περισσότερα »

Προκήρυξη για πρόσληψη νηπιαγωγού

Ρεπορτάζ: xenesglosses.eu ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ µε το δ.τ. «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ» Ανακοινώνει Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόµου, για την υλοποίηση της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ...

Διαβάστε περισσότερα »

Πρόσκληση που ενδιαφέρει δάσκαλο ή νηπιαγωγό

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (ΕΛΚΕ ΠΔΜ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ΔΙΑ ΒΙΟΥ Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση», με επιστημονικά υπεύθυνο την κα. Αλευριάδου Αναστασία, Καθηγήτρια του Τμήματος Νηπιαγωγών ΠΔΜ προτίθεται να αναθέσει σε ένα (1) ...

Διαβάστε περισσότερα »

Αποσπάσεις στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου

Ρεπορτάζ: xenesglosses.eu Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας Κώστα Γαβρόγλου αποσπάστηκαν δυο εκπαιδευτικοί στις ειδικότητες δασκάλου και νηπιαγωγού στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου για τα σχολικά έτη 2017-2018 και 2018-2019, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο. ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ-ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα »

Προκήρυξη για πρόσληψη δασκάλων, νηπιαγωγών, εικαστικών, μουσικής, φυσικής αγωγής

Ρεπορτάζ: xenesglosses.eu Άλλη μια προκήρυξη που αφορά προσλήψεις εκπαιδευτικών σε Δήμο για την καλοκαιρινή περίοδο δημοσιεύτηκε. Συγκεκριμένα η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Πολιτισμού-Περιβάλλοντος-Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου ανακοίνωσε ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού εννιά (9) ...

Διαβάστε περισσότερα »

Προκήρυξη για πρόσληψη νηπιαγωγού

Ρεπορτάζ: xenesglosses.eu O Δήμαρχος Φαρκαδόνας ανακοίνωσε την πρόσληψη με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας,ενός ατόμου στην ειδικότητα των νηπιαγωγών για τις ανάγκες των παιδικών σταθμών του Δήμου. Πτυχίο ή δίπλωμα Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών ή Εκπαίδευσης και Αγωγής στην ...

Διαβάστε περισσότερα »

Τι προβλέπεται για τη στελέχωση των ιδιωτικών Παιδικών- Βρεφικών- Βρεφονηπιακών Σταθμών

Ρεπορτάζ: xenesglosses.eu Με απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας κα Θεανώς Φωτίου καθορίστηκαν οι  προϋποθέσεις για την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Φροντίδας, Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (Βρεφικών – Παιδικών – Βρεφονηπιακών Σταθμών, Μονάδων Απασχόλησης βρεφών και νηπίων) από φορείς Ιδιωτικού ...

Διαβάστε περισσότερα »

Αγγελίες εργασίας στον ιδιωτικό τομεά για εκπαιδευτικούς

To xenesglosses.eu εντόπισε και σήμερα θέσεις εργασίας για εκπαιδευτικούς στον ιδιωτικό τομέα: ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ μέσης εκπαίδευσης στον Πειραιά ζητεί καθηγητές όλων των ειδικοτήτων ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ καθηγήτρια με άδεια διδασκαλίας ζητείται από κέντρο ξένων γλωσσών, στον Κορυδαλλό ΧΗΜΙΚΟΙ μηχανικοί – χημικοί, ζητούνται άμεσα ...

Διαβάστε περισσότερα »

Σε ποιο Δήμο προκηρύχθηκαν θέσεις νηπιαγωγών

Ρεπορτάζ: xenesglosses.eu Ο Δήμος Καλαμάτας ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, για την υλοποίηση της Δράσης “Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής” στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού προγράμματος, τριών (3) ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων και δύο (2) ΥΕ καθαριστών-τριών με την αριθ. ΣΟΧ 4/2016 ...

Διαβάστε περισσότερα »
Μοιράσου!