Τελευταία Νέα

Monday, 10/23/17, 04:19Αρχείο ανα λέξη κλειδί: Μεταπτυχιακό

Μέχρι αύριο αιτήσεις για το ΜΠΣ Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής) ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση έως 250 θέσεων φοιτητών/τριων, οι οποίοι/ες θα παρακολουθήσουν το εξ αποστάσεως κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης» με ...

Διαβάστε περισσότερα »

ΜΠΣ Περιβαλλοντική Πολιτική, Εκπαίδευση και Επικοινωνία

Το Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για το συνολικής; διάρκειας 12 μηνών Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Περιβαλλοντική Πολιτική, Εκπαίδευση και Επικοινωνία» με κατευθύνσεις: α) Περιβαλλοντική Πολιτική και Ανάπτυξη και β) Περιβαλλοντική ...

Διαβάστε περισσότερα »

Μεταπτυχιακό που ενδιαφέρει εκπαιδευτικούς

Το Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3685/2008, το άρθρο 3.2 κεφ. 2 του Εσωτερικού Κανονισμού Σπουδών του Ιδρύματος, των αποφάσεων των υπ’ αριθμ. 293Α΄/9-12-2016 και 299 Α΄/7-3-2017 Συγκλήτων Ειδικής Σύνθεσης του ...

Διαβάστε περισσότερα »

Μεταπτυχιακό στη Φιλοσοφία και Διοίκηση – Μάνατζμεντ

Το Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας και το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) προσφέρουν, για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, 200 θέσεις, για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Φιλοσοφία και Διοίκηση – Μάνατζμεντ (Philosophy and Management).  Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους ...

Διαβάστε περισσότερα »

Παράταση στις αιτήσεις για μεταπτυχιακό στη Νέα Ελληνική Φιλολογία

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αρχαία και Νέα Ελληνική Φιλολογία» με Κατεύθυνση: «Νέα Ελληνική Φιλολογία», που οργανώνει το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ύστερα από την απόφαση της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. ανακοινώνει την παράταση της υποβολής των αιτήσεων για το ακαδημαϊκό ...

Διαβάστε περισσότερα »

Τελειώνουν οι αιτήσεις για μεταπτυχιακό που ενδιαφέρει εκπαιδευτικούς

Τελειώνουν σε δυο μέρες οι αιτήσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Επιστήμες της Αγωγής, Κριτική Παιδαγωγική και Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών» που οργανώνει το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Κρήτης το ακαδημαϊκό έτος 2017-18 ...

Διαβάστε περισσότερα »

Προκήρυξη μεταπτυχιακού που ενδιαφέρει φιλολόγους και όχι μόνο

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αρχαία και Νέα Ελληνική Φιλολογία» με Κατεύθυνση: «Νέα Ελληνική Φιλολογία», οργανώνει το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, καλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλουν αίτηση για την κάλυψη τριάντα πέντε (35) θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών. Οι σπουδές, οι οποίες ...

Διαβάστε περισσότερα »

Μεταπτυχιακό Μετάφραση και Διερμηνεία

Το Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών διοργανώνει τον δεύτερο κύκλο σπουδών (ακαδημαϊκά έτη 2017-2018 και 2018-2019) του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο Μετάφραση και Διερμηνεία. Το ...

Διαβάστε περισσότερα »

Ξεκινούν οι αιτήσεις για μεταπτυχιακό που ενδιαφέρει εκπαιδευτικούς

Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Δ.Ε) του ΑΠΘ, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.3685/2008 (Φ.Ε.Κ. 148 Α ́) όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς και την υπουργική απόφαση 206575/Ζ1 (Φ.Ε.Κ. ...

Διαβάστε περισσότερα »

Πανεπιστήμιο FREDERICK “Απόκτησε μεταπτυχιακό στην Εκπαίδευση Ενηλίκων”

Απόκτησε μεταπτυχιακό στην Εκπαίδευση Ενηλίκων. Πανεπιστήμιο FREDERICK. Το κοντινό μεγάλο σου βήμα. Το µεταπτυχιακό πρόγραµµα Εκπαίδευσης Ενηλίκων έχει σχεδιαστεί µε σκοπό να δεχτεί εκπαιδευτικούς, εκπαιδευτές ενηλίκων και άλλους επαγγελµατίες οι οποίοι εκπαιδεύουν και καταρτίζουν οµάδες ενηλίκων από διάφορα γνωστικά αντικείµενα ...

Διαβάστε περισσότερα »

Μεταπτυχιακό που ενδιαφέρει εκπαιδευτικούς με μαθήματα Παρασκευή-Σάββατο-Κυριακή

Οι αιτήσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Επιστήμες της Αγωγής, Κριτική Παιδαγωγική και Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών» που οργανώνει το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Κρήτης το ακαδημαϊκό έτος 2017-18 [ΦΕΚ Β 2422/14-07-2017, τ. ...

Διαβάστε περισσότερα »

Δυο μεταπτυχιακά που ενδιαφέρουν εκπαιδευτικούς ξένων γλωσσών και όχι μόνο

Το Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΑΠΘ προκηρύσσει 14 θέσεις εισακτέων στο πρόγραμμα στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών “Γλώσσα και Πολιτισμός στον Γερμανόφωνο χώρο” για το έτος 2017-2018 οι οποίες κατανέμονται ως εξής: – 7 θέσεις για την κατεύθυνση Λογοτεχνία-Πολιτισμός ...

Διαβάστε περισσότερα »

Μεταπτυχιακό που ενδιαφέρει εκπαιδευτικούς στις «Ψυχοπαιδαγωγικές, διδακτικές και διαπολιτισμικές προσεγγίσεις στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες»

Το Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (Δ.Π.Θ.) και το Τμήμα Επιστημών Εκπαίδευσης (Facolt? di Scienze della Formazione) του Πανεπιστημίου Suor Orsola Benincasa Νάπολης για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 ...

Διαβάστε περισσότερα »

Μεταπτυχιακό που ενδιαφέρει πτυχιούχους Τμημάτων Μουσικών Σπουδών

Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών (ΤΜΣ) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) έχει οργανώσει και θέσει σε λειτουργία από το ακαδημαϊκό έτος 2016-7 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Ερμηνεία ενόργανης και φωνητικής μουσικής», το οποίο λειτουργεί σύμφωνα με τις ...

Διαβάστε περισσότερα »

Μεταπτυχιακό που ενδιαφέρει πτυχιούχους πληροφορικής και θετικών επιστημών

Ρεπορτάζ: xenesglosses.eu Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου  προκηρύσσει τριάντα (30) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προηγμένα Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα και Δίκτυα»,για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018. Για την παρακολούθηση του ΠΜΣ απαιτείται η καταβολή διδάκτρων σε ...

Διαβάστε περισσότερα »

ΜΠΣ: Μεθοδολογία Κριτικής και Έκδοσης Ιστορικών και Αρχειακών Πηγών

Στο Τμήμα Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου θα λειτουργήσει από το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 νέος κύκλος του αναμορφωμένου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μεθοδολογία Κριτικής και Έκδοσης Ιστορικών και Αρχειακών Πηγών», διάρκειας τριών εξαμήνων, που αποδίδει 90 μονάδες ECΤS. Το ...

Διαβάστε περισσότερα »

Μεταπτυχιακό που ενδιαφέρει εκπαιδευτικούς στην Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης

Το Παιδαγωγικό Τμήμα της ΑΣΠΑΙΤΕ καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν αίτηση και φάκελο υποψηφιότητας για τριάντα πέντε (35) θέσεις μεταπτυχιακών σπουδαστών στην Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης (Εκπαιδευτικό Μάνατζμεντ) από 10/07/2017 μέχρι και τις 22/09/2017. Το ΠΜΣ απευθύνεται σε στελέχη ...

Διαβάστε περισσότερα »

Μεταπτυχιακό δύο κατευθύνσεων που ενδιαφέρει φιλολόγους

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Βυζαντινές Σπουδές» του Τμήματος Ιστορίας και αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων παρέχει σε αριθμό επιλεγμένων πτυχιούχων συστηματικές και ειδικές σπουδές, οι οποίες οδηγούν στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) και στην απονομή του τίτλου του ...

Διαβάστε περισσότερα »

Μεταπτυχιακό με χαμηλά δίδακτρα που ενδιαφέρει εκπαιδευτικούς

Το Διαπανεπιστημιακό-Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών(ΔΔΠΜΣ) με τίτλο: «Επιστήμες της Αγωγής – Τεχνολογίες Μάθησης» πρόκειται να δεχθεί μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/ριες για το ακαδημαϊκό έτος 2017 – 2018. Στο ΔΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ΑΕΙ της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής θετικών ...

Διαβάστε περισσότερα »

Μεταπτυχιακό στην Ειδική Αγωγή χωρίς εξετάσεις για την εισαγωγή

Το Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ανακοινώνει την προκήρυξη του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση» για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 με τις εξής Θεματικές Ενότητες : α. Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και ...

Διαβάστε περισσότερα »
Μοιράσου!