Home / Αρχείο ανα λέξη κλειδί: μαθητές (page 20)

Αρχείο ανα λέξη κλειδί: μαθητές

39 οδηγοί και 41 συνοδηγοί στο Υπ. Παιδείας για μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Το υπουργείο Παιδείας ενέκρινε την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που απαιτείται για την κάλυψη των εποχικών αναγκών μεταφοράς των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής καιΕκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) με ιδιοκτησιακό ...

Διαβάστε περισσότερα »

Πρόγραμμα ενεργειών σωστής εκπαίδευσης –υγιεινής διατροφής στα Δημοτικά τη χώρας- Διανομή φρούτων στους μαθητές

Ρεπορτάζ: xenesglosses.eu Το Υπουργείο Παιδείας ενημερώνει ότι το «Πρόγραμμα ενεργειών σωστής εκπαίδευσης –υγιεινής διατροφής στα Δημοτικά Σχολεία τη χώρας- Διανομή φρούτων στους μαθητές», πρόκειται να υλοποιηθεί για όγδοη συνεχή χρονιά κατά το σχολικό έτος 2018-2019, από την εταιρεία ΝΤΟΛ ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε., η ...

Διαβάστε περισσότερα »

Όλο και περισσότεροι μαθητές επιλέγουν τα ΕΠΑΛ. 43% αύξηση στην Α τάξη

Σημαντική  αύξηση  των  ηλεκτρονικών  εγγραφών  για τα  Επαγγελματικά   Λύκεια Σημαντική αύξηση των ηλεκτρονικών δηλώσεων για την  εγγραφή στα Επαγγελματικά Λύκεια σημειώθηκε με την ολοκλήρωση της Α΄ φάσης των αιτήσεων. Συγκεκριμένα, τον Ιούνιο 2017 κατά την Α΄ φάση είχαν κατατεθεί 67.265 αιτήσεις, ενώ ...

Διαβάστε περισσότερα »

Ψηφιακοί Ανοιχτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι και διαδικτυακές υπηρεσίες για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης

Το ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο αποτελεί βασικό πυλώνα στην ψηφιακή εθνική πολιτική για την ενσωμάτωση και εποικοδομητική αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη σχολική εκπαίδευση. Η δημιουργία ψηφιακών Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πόρων, η ανάπτυξη Ψηφιακών Αποθετηρίων για την οργάνωση, αναζήτηση και ευρεία ...

Διαβάστε περισσότερα »

Οι εκπαιδευτικοί αξιολογούν με ανώνυμο ερωτηματολόγιο τους διευθυντές, προϊσταμένους και υποδιευθυντές των σχολείων τους

Ρεπορτάζ: xenesglosses.eu Παραμένει στο σχέδιο νόμου που αναρτήθηκε στη Βουλή η διάταξη σύμφωνα με την οποία και οι εκπαιδευτικοί θα συμμετέχουν στην αξιολόγηση των διευθυντών, υποδιευθυντών των σχολείων τους με τη συμπλήρωση ανώνυμου ερωτηματολογίου. Δείτε τη σχετική διάταξη: Οι διευθυντές ...

Διαβάστε περισσότερα »

Ενημέρωση για τον Γ.Μ.Ο στα Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια

Ρεπορτάζ: xenesglosses.eu Η αρμόδια Δ/νση του Υπουργείου Παιδείας απέστειλε ενημερωτικό έγγραφο  σχετικά με τον Γ.Μ.Ο στα Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια. Συγκεκριμένα αναφέρει: Α) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 4415/2016 (ΦΕΚ 159/τΑ΄ /6-9-2016 ) « Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση ...

Διαβάστε περισσότερα »

Διευκρινίσεις για την ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής ΓΕΛ-ΕΠΑΛ με ελλιπή στοιχεία

Ρεπορτάζ: xenesglosses.eu Σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. Φ1α/73611/Δ4/09-05-2018 εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και αναφορικά με τους/τις ενδιαφερόμενους/-νες που εμπίπτουν στις περιπτώσεις της παρ. 8 του άρθρου 21 του Ν. 4251/2014 (Α΄ 80), οι οποίοι/-ες εγγράφονται κατ’ εξαίρεση με ελλιπή δικαιολογητικά, ...

Διαβάστε περισσότερα »

Εγκύκλιος για τις ΤΥ στην Α/θμια

Ρεπορτάζ: xenesglosses.eu Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Π.Ε.Θ.), στο πλαίσιο των αρχών της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, έχει ως βασική αρχή την προώθηση μέτρων που αποβλέπουν στην άρση των ανισοτήτων και στη διασφάλιση ισότητας ευκαιριών στην εκπαίδευση για όλους τους/τις μαθητές/τριες. ...

Διαβάστε περισσότερα »

Αλλαγή στον τρόπο ενημέρωσης των γονέων για τη Β ξένη γλώσσα στο Δημοτικό. Ανακοινοποίηση εγκυκλίου

Ρεπορτάζ: xenesglosses.eu Ανακοινοποιήθηκε η εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας για τη 2η ξένη γλώσσα. Μελετώντας την ανακοινοποιημένη απόφαση συγκριτικά με αυτή που εκδόθηκε στα τέλη Απριλίου διαπιστώνουμε ότι υπάρχει διαφορά στην περίπτωση 1 που αφορά την ενημέρωση των γονέων. Στην αρχική ...

Διαβάστε περισσότερα »

Συμπλήρωση της απόφασης που αφορά εγγραφές,μετεγγραφές,σχολική ζωή Β/θμιας

Ρεπορτάζ: xenesglosses.eu Συμπληρώθηκε η απόφαση που αφορά τη σχολική ζωή στη Β/θμια. Σύμφωνα με αυτήν: 1. Στο κεφάλαιο Β του άρθρου 9, παράγραφος 1, της αριθμ. 10645/ΓΔ4/22-1-2018 (Β’ 120) υπουργικής απόφασης προστίθενται στο τέλος της φράσης «Κατ’ εξαίρεση πραγματοποιούνται εγγραφές τον Σεπτέμβριο ...

Διαβάστε περισσότερα »

Πολλές αιτήσεις λίγες όμως οι θέσεις για τα Πρότυπα-Πειραματικά Σχολεία

Ρεπορτάζ: xenesglosses.eu Αρκετές είναι οι αιτήσεις των υποψηφίων για εισαγωγή στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία όπως προκύπτει και από αναρτήσεις στις ιστοσελίδες των σχολείων. Για το Πρότυπο Γυμνάσιο Βαρβάκειο οι αιτήσεις είναι 781 ενώ οι θέσεις ήταν 96. Στο Γυμνάσιο ...

Διαβάστε περισσότερα »

Διευκρινίσεις για τις εγγραφές μαθητών σε Γενικά Λύκεια-ΕΠΑΛ

Ρεπορτάζ: xenesglosses.eu Σε συνέχεια του με αρ. 67181/ΓΔ4/27-4-2018 εγγράφου μας και ενόψει της Ηλεκτρονικής Αίτησης Εγγραφής-Δήλωσης Προτίμησης μαθητών/τριών για το σχολικό έτος 2018-19, παρακαλούμε να διανεμηθεί στους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών οι οποίοι/ες είναι ανήλικοι/ες ή στους ίδιους/ες αν είναι ενήλικοι/ες το επισυναπτόμενο έγγραφο ...

Διαβάστε περισσότερα »

Όλο και περισσότεροι μαθητές προάγονται με άριστα

Ρεπορτάζ: xenesglosses.eu Αυξάνεται ο αριθμός των μαθητών που προάγονται με άριστα τόσο στο Δημοτικό, όσο στο Γυμνάσιο, Λύκειο και ΕΠΑΛ όπως προκύπτει από την έκθεση του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ για την εκπαίδευση. Δημοτικό 2011-2014 Από τους μαθητές της Ε και ΣΤ τάξης ...

Διαβάστε περισσότερα »

Δεν επιτρέπεται η ταυτόχρονη φοίτηση μαθητών ΓΕΛ και ΕΠΑΛ σε ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ΙΕΚ, τάξεις μαθητείας ή άλλα σχολεία Β/θμιας

Στο άρθρο 9 (Τρόπος και χρόνος εγγραφής) της ΥΑ 10645/ΓΔ4/22-1-2018 (ΦΕΚ 120/Β/23-1-2018) με θέμα «Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» στην παράγραφο ΙΣΤ. Διπλή φοίτηση αναφέρονται τα ακόλουθα: Δεν επιτρέπεται η ταυτόχρονη ...

Διαβάστε περισσότερα »

Καμπάνια του Υπουργείου Παιδείας για τα ΕΠΑΛ

Νέο σποτ για τα Επαγγελματικά Λύκεια με τίτλο «Επιλέγω ΕΠΑ.Λ.» δημιουργήθηκε από το Υπουργείο Παιδείας για την ενημέρωση μαθητών/τριών και γονέων ενόψει της έναρξης των εγγραφών για το σχολικό έτος 2018-19 μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος https://e-eggrafes.minedu.gov.gr. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με ...

Διαβάστε περισσότερα »

Διευθύντρια απειλεί μη υπάκουους μαθητές με επιστροφή μέσω ΚΤΕΛ από τα Γιάννενα στον Τύρναβο

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του paidis.com έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει καταγγελία που θέλει τη Διευθύντρια του 1ου Γυμνασίου Τυρνάβου να μοιράζει προς υπογραφή υπεύθυνες δηλώσεις σε γονείς μαθητών, στις οποίες αναφέρεται ότι όποιο παιδί δεν είναι «υπάκουο» στην επερχόμενη εκδρομή που θα ...

Διαβάστε περισσότερα »

Εγγραφές μαθητών σε εκκλησιαστικά σχολεία

Ρεπορτάζ: xenesglosses.eu Ενόψει έναρξης εγγραφών σε Γυμνάσια και Λύκεια για το σχολικό έτος 2018-2019, παρακαλούμε όπως ενημερώσετε τους γονείς/κηδεμόνες μαθητών/τριών περιοχής σας για τη δυνατότητα και τη διαδικασία εγγραφής αποφοίτων μαθητών/τριών δημοτικών σχολείων και μαθητών/τριών γυμνασίων αντιστοίχως, στα Εκκλησιαστικά Γυμνάσια ...

Διαβάστε περισσότερα »

Πρώτοι στην κολύμβηση και δεύτεροι στον κλασικό αθλητισμό οι Έλληνες μαθητές που επέστρεψαν από την Παγκόσμια Σχολική Γυμνασιάδα

Επέστρεψε τις πρωινές ώρες χθες Πέμπτη 11-2-2018 η ελληνική αποστολή με τους μαθητές/τριες-αθλητές/τριες η οποία εκπροσώπησε τη χώρα μας στην Παγκόσμια Σχολική Γυμνασιάδα που διεξήχθη από 2 έως 9 Μαΐου στις πόλεις Μαρακές και Καζαμπλάνκα του Μαρόκο. Την Ελληνική αποστολή ...

Διαβάστε περισσότερα »

Τριήμερο θα κάνουν μαθητές πολλών σχολείων στη Θεσσαλονίκη. Ποια σχολεία θα είναι κλειστά

Δεν θα λειτουργήσουν την Παρασκευή  ορισμένα σχολεία στη Θεσσαλονίκη, μετά τα προβλήματα που δημιούργησε η η σημερινή ισχυρή καταιγίδα. Συγκεκριμένα, στο δήμο Θεσσαλονίκης, κλειστά θα παραμείνουν το 37ο και το 41ο δημοτικό σχολείο, καθώς και το 28 – 29ο και ...

Διαβάστε περισσότερα »

Τι ισχύει για μαθητές γυμνασίων και λυκείων που δεν προσέρχονται στις εξετάσεις

Τι ισχύει για τους μαθητές που δεν προσέρχονται στις γραπτές εξετάσεις κατά την περίοδο Μαΐου – Ιουνίου – Μικρές διαφοροποιήσεις για τα ισχύοντα σε Γυμνάσια, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ ΠΔ 126/2016 (ΦΕΚ 211/Α/11-11-2016) «Περί σχολικού και διδακτικού έτους και της αξιολόγησης των μαθητών ...

Διαβάστε περισσότερα »