Τελευταία Νέα

Πέμπτη, 27/02/2020, 07:15


Home / Αρχείο ανα λέξη κλειδί: Ιθαγένειας

Αρχείο ανα λέξη κλειδί: Ιθαγένειας

Τροποποίηση ρυθμίσεων για την αναγραφή του θρησκεύματος και της ιθαγένειας στους τίτλους και στα πιστοποιητικά σπουδών

Τροποποίηση ρυθμίσεων για την αναγραφή του θρησκεύματος και της ιθαγένειας στους τίτλους και στα πιστοποιητικά σπουδών Σε συμμόρφωση με την υπ’ αριθ. 28/2019 Απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων έχει δρομολογήσει την τροποποίηση ...

Διαβάστε περισσότερα »

Να συμπληρωθούν άμεσα τα στοιχεία Ιθαγένειας/Υπηκοότητας των Μαθητών, καθώς και του επαγγέλματος Πατέρα.

Αξιότιμοι Διευθυντές, Καθώς παρουσιάζονται σημαντικές ελλείψεις παρακαλούμε όπως προβείτε άμεσα στην συμπλήρωση Ιθαγένειας/Υπηκοότητας των Μαθητών, καθώς και του επαγγέλματος Πατέρα. Σας υπενθυμίζουμε ότι, για τη διευκόλυνση σας έχει δημιουργηθεί φόρμα μαζικής ενημέρωσης στοιχείων στο μενού Μαθητές -> Άλλες λειτουργίες -> ...

Διαβάστε περισσότερα »