Αρχείο ανα λέξη κλειδί: ΙΕΠ

ΙΕΠ – 32 εμπειρογνώμονες με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με έως τριάντα δύο (32) ειδικούς εμπειρογνώμονες για την υλοποίηση πακέτων εργασίας του Υποέργου 1 «Αναβάθμιση της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης», της Πράξης «Αναβάθμιση της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης», με ...

Διαβάστε περισσότερα »

Αποτίμηση της δράσης Θεματική Εβδομάδα 2017-18: «Σώμα και Ταυτότητα» και Δράσεις «Κυκλοφοριακής Αγωγής – Οδικής Ασφάλειας»

Ρεπορτάζ: xenesglosses.eu Σε συνέχεια της με αρ. πρ. Φ20.1/192356/Δ2/8-11-2017 εγκυκλίου και στο πλαίσιο αποτίμησης της δράσης Θεματική Εβδομάδα 2017-18: «Σώμα και Ταυτότητα» και Δράσεις «Κυκλοφοριακής Αγωγής-Οδικής Ασφάλειας», η οποία υλοποιήθηκε στα Γυμνάσια της χώρας κατά το δεύτερο τετράμηνο του τρέχοντος σχολικού έτους, παρακαλούμε: ...

Διαβάστε περισσότερα »

Πρόσκληση του ΙΕΠ για 6 εμπειρογνώμονες στα αντικείμενα Μουσική-Καλλιτεχνικά Γραφιστικά-Αισθητική

Ρεπορτάζ: xenesglosses.eu Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού Δικαίου με έξι (6) εμπειρογνώμονες για τη Συστάδα Β2.8: Μουσική-Καλλιτεχνικά Γραφιστικά-Αισθητική για την κάλυψη των αναγκών του Υποέργου 25: «Ανάπτυξη περιεχομένου-υλικού επιμόρφωσης νέων κλάδων εκπαιδευτικών και ...

Διαβάστε περισσότερα »

Οι 8 επιλεγέντες για απόσπαση 4ετούς διάρκειας για στελέχη πληροφοριακών συστημάτων στο ΙΕΠ

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 19/27-4-2018 Πράξη του ΔΣ του ΙΕΠ, ανακοινώνεται ο πίνακας με αξιολογική σειρά υποψηφίων σε σχέση με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2112/9-3-2018 «Ανακοίνωση – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για αποσπάσεις τετραετούς διάρκειας εκπαιδευτικών δημόσιας εκπαίδευσης: Στελέχη Πληροφοριακών ...

Διαβάστε περισσότερα »

Περισσότερες θέσεις στο ΙΕΠ για τους εκπαιδευτικούς σε θέσεις συμβούλων

Ρεπορτάζ: xenesglosses.eu Το άρθρο 11 του ν. 3966/2011 (Α΄ 118) αντικαθίσταται ως εξής σχετικά με τη στελέχωση του ΙΕΠ: «1. Οι ανάγκες της επιστημονικής υπηρεσίας του Ι.Ε.Π. καλύπτονται από εκπαιδευτικούς της δημόσιας ή ιδιωτικής εκπαίδευσης, σε θέσεις επιστημονικού προσωπικού ως κατωτέρω: α) ...

Διαβάστε περισσότερα »

4 θέσεις προϊσταμένων στο ΙΕΠ για μόνιμους εκπαιδευτικούς

Ρεπορτάζ: xenesglosses.eu Το ΙΕΠ προτίθεται να καλύψει: τη θέση του/της προϊσταμένου/ης της Υποδιεύθυνσης της Διοικητικής Υπηρεσίας του ΙΕΠ, τη θέση του/της προϊσταμένου/ης της Υποδιεύθυνσης της Οικονομικής Υπηρεσίας του ΙΕΠ, τη θέση του/της προϊσταμένου/ης του Τμήματος Οικονομικής Υποστήριξης της Υποδιεύθυνσης της ...

Διαβάστε περισσότερα »

Προσωρινοί πίνακες για 15 συνεργάτες στο ΙΕΠ

Ρεπορτάζ: xenesglosses.eu Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 1/13-03-2018 Πρακτικoύ της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσόντων Φυσικών ή Νομικών προσώπων για την υλοποίηση Χρηματοδοτούμενων και Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων και λοιπών προσκλήσεων του ΙΕΠ σχετικά με την υπ’ αρ. πρωτ. 1016/13-02-2018 (ΑΔΑ: ...

Διαβάστε περισσότερα »

ΙΕΠ πρόσκληση για απόσπαση 8 εκπαιδευτικών για ανάπτυξη, συντήρηση και υποστήριξη πληροφοριακών συστημάτων

To Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής προτίθεται να αποσπάσει έως οκτώ (8) μόνιμους/ες εκπαιδευτικούς δημόσιας εκπαίδευσης για τέσσερα σχολικά έτη (έως και τις 31/8/2021), με αντικείμενο απασχόλησης την ανάπτυξη, συντήρηση, υποστήριξη πληροφοριακών συστημάτων στο πλαίσιο υλοποίησης των έργων που είναι ενταγμένα στο ΕΣΠΑ και υλοποιούνται από ...

Διαβάστε περισσότερα »

Επιμορφωτικές δράσεις για την υποστήριξη της εκπαίδευσης παιδιών προσφύγων

Την Παρασκευή 9 Μαρτίου 2018 ξεκίνησαν οι επιμορφωτικές συναντήσεις στο πλαίσιο της υλοποίησης της Δράσης 4 «Επιμορφωτικές δράσεις για την υποστήριξη της εκπαίδευσης παιδιών προσφύγων» του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Πράξη «Παρεμβάσεις επιμόρφωσης για την ενίσχυση των σχολικών δομών του εκπαιδευτικού συστήματος» MIS ...

Διαβάστε περισσότερα »

Διαμαρτύρονται για το ενδεχόμενο κατάργησης της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας

Διαμαρτυρία στο ΙΕΠ πραγματοποίησαν φοιτητές καθηγητικών σχολών  για το ενδεχόμενο κατάργησης της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας. Οι φοιτητές είχαν συνάντηση με τον Αντιπρόεδρο του ΙΕΠ. Δείτε εδώ το ρεπορτάζ του STAR    

Διαβάστε περισσότερα »

Χάρτα γλωσσικής, εκπαιδευτικής και μορφωτικής συνεργασίας μεταξύ ΙΕΠ και Γαλλικού Ινστιτούτου στην Ελλάδα

Λαμβάνοντας υπόψη το με αρ. πρωτ. 802/05-02-2018 έγγραφο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, το Υπουργείο Παιδείας διαβίβασε στις Διευθύνσεις Εκπαίδευση, για ενημέρωσή τους , τη Χάρτα Συνεργασίας μεταξύ του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) και του Γαλλικού Ινστιτούτου στην Ελλάδα (Institut Français de Grèce), ...

Διαβάστε περισσότερα »

ΙΕΠ – Επιμορφωτικό Εργαστήριο για εκπαιδευτικούς “Ψηφιακό animation”

Στο πλαίσιο του βιωματικού κύκλου αυτοτελών επιμορφωτικών εργαστηρίων με τίτλο «Διδασκαλία μέσα από την Τέχνη», που διοργανώνει η Επιστημονική Μονάδα «Τέχνες» του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής για το σχολικό έτος 2017-18, θα διεξαχθεί το πέμπτο κατά σειρά Επιμορφωτικό Εργαστήριο με τίτλο «Ψηφιακό Animation». Οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται ...

Διαβάστε περισσότερα »

ΙΕΠ – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δεκαεπτά (17) επιστημονικούς συνεργάτες

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού Δικαίου με δεκαπέντε (15) επιστημονικούς συνεργάτες για την κάλυψη των αναγκών υποστήριξης της Δράσης 4: «Επιμορφωτικές δράσεις για την υποστήριξη της εκπαίδευσης παιδιών προσφύγων» της Πράξης «Παρεμβάσεις επιμόρφωσης ...

Διαβάστε περισσότερα »

Συναντήθηκαν τα ηγετικά στελέχη του ΙΕΠ με τα ΔΣ της ΔΟΕ και ΟΛΜΕ

Ενημερωτικές συναντήσεις της ηγεσίας του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) με τα Διοικητικά Συμβούλια της ΟΛΜΕ και της ΔΟΕ πραγματοποιήθηκαν πρόσφατα στα γραφεία του ΙΕΠ. Συγκεκριμένα, η συνάντηση με το Δ.Σ. της ΔΟΕ, μετά από αίτημά της, πραγματοποιήθηκε στις 5 Φεβρουαρίου ...

Διαβάστε περισσότερα »

Πρόσκληση σε εκπαιδευτικούς για τη συμμετοχή τους στην αναμόρφωση ή/και εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών και τυχόν συμπληρωματικού εκπαιδευτικού υλικού για τη Β’ και Γ’ Λυκείου στο αντικείμενο της Ιστορίας, και για το Λύκειο στα αντικείμενα των Λατινικών, της Φιλοσοφίας και της Ψυχολογίας.

Tο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής Έχοντας υπ’ όψη: Τη διάταξη του άρθρου 2 του Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 118 Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Την υπ’ αριθμ. 3/18-01-2018 Πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής περί έγκρισης της παρούσας Πρόσκλησης, ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ...

Διαβάστε περισσότερα »

ΙΕΠ – Σχετικά με δημοσιεύματα για περιγραφική αξιολόγηση στο Γυμνάσιο

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 10-01-2018 Σχετικά με δημοσιεύματα για την Περιγραφική Αξιολόγηση των μαθητών/ μαθητριών στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση, το ΙΕΠ διευκρινίζει ότι: Υλοποιείται πιλοτικό πρόγραμμα περιγραφικής αξιολόγησης μαθητών/ μαθητριών (χρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο -Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση ...

Διαβάστε περισσότερα »

Πρόσκληση Υποβολής Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων ή/και Εκπαιδευτικών Υλικών Κυκλοφοριακής Αγωγής – Οδικής Ασφάλειας

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), στο πλαίσιο υλοποίησης δράσεων «Κυκλοφοριακής Αγωγής – Οδικής Ασφάλειας», στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατά το τρέχον σχολικό έτος (2017-2018) προσκαλεί ενδιαφερόμενους Φορείς (κυβερνητικούς ή μη κυβερνητικούς, περιφερειακής ή τοπικής αυτοδιοίκησης, ΑΕΙ, ΤΕΙ, ερευνητικά κέντρα ...

Διαβάστε περισσότερα »

Αναβάθμιση των Ιεροσπουδαστηρίων-Παιδαγωγική υποστήριξη της διδασκαλίας του κορανίου στους μαθητές μέλη της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης

Το ΙΕΠ θα προχωρήσει στην υλοποίηση με ίδια μέσα του Υποέργου 1 «Αναβάθμιση των Ιεροσπουδαστηρίων-Παιδαγωγική υποστήριξη της διδασκαλίας του κορανίου στους μαθητές μέλη της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης», της Πράξης «Αναβάθμιση των Ιεροσπουδαστηρίων-Παιδαγωγική υποστήριξη της διδασκαλίας του κορανίου στους μαθητές μέλη της Μουσουλμανικής ...

Διαβάστε περισσότερα »

Τι είπε ο Πρόεδρος του ΙΕΠ για ολοήμερο, μόνιμες προσλήψεις, αναπληρωτές, Λύκειο, σύστημα πρόσβασης, παραπαιδεία…

Αναδημοσιεύουμε τη συνέντευξη που δημοσίευσε η ΕΠΟΧΗ και την οποία πήρε η Ιωάννα Δρόσου  Δύο χρόνια έχουν συμπληρωθεί από όταν ανέλαβες πρόεδρος του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Να επιχειρήσουμε έναν απολογισμό; Το Ινστιτούτο είναι ένας θεσμός που γνωμοδοτεί και σχεδιάζει προτάσεις ...

Διαβάστε περισσότερα »

Έρευνα του ΙΕΠ για την Τάξη Μαθητείας αποφοίτων ΕΠΑΛ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΙΕΠ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΦΑΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ-ΤΑΞΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΕΠΑΛ Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής προχωρά στη διεξαγωγή έρευνας με θέμα την αποτίμηση του θεσμού του Μεταλυκειακού έτους-τάξης μαθητείας για ...

Διαβάστε περισσότερα »
Μοιράσου!