Κυριακή, 25/07/2021, 21:35


Home / Αρχείο ανα λέξη κλειδί: Ευρωπαϊκά Σχολεία

Αρχείο ανα λέξη κλειδί: Ευρωπαϊκά Σχολεία

Αλφαβητικοί Πίνακες αποκλειομένων και κατάταξης εκπαιδευτικών για απόσπαση στα Ευρωπαϊκά Σχολεία

Αλφαβητικοί Πίνακες αποκλειομένων και κατάταξης εκπαιδευτικών για απόσπαση στα Ευρωπαϊκά Σχολεία Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει: -Τον αλφαβητικό πίνακα Α υποψηφίων Μαθηματικών με δεύτερο πτυχίο Φυσικής και Βιολόγων, για τα Ευρωπαϊκά Σχολεία Βρυξέλες ΙΙΙ και Λουξεμβούργο ΙΙ οι οποίοι αποκλείονται ...

Διαβάστε περισσότερα »

Πίνακες αποκλειομένων και κατάταξης εκπαιδευτικών για απόσπαση στα Ευρωπαϊκά Σχολεία

Αλφαβητικοί Πίνακες αποκλειομένων και κατάταξης εκπαιδευτικών για απόσπαση στα Ευρωπαϊκά Σχολεία Η ανακοίνωση σε μορφή pdf Οι πίνακες σε μορφή pdf

Διαβάστε περισσότερα »

Νέα διάταξη για την άριστη γνώση ξένης γλώσσας για απόσπαση σε Ευρωπαϊκά Σχολεία ή διεθνών Οργανισμών

Ο Υπουργός άλλαξε τη διάταξη για απόσπαση στα Ευρωπαϊκά Σχολεία και Σχολεία Διεθνών Οργανισμών. Παρακάτω η νέα διάταξη: «Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων αποσπώνται στα ευρωπαϊκά σχολεία και στα σχολεία διεθνών οργανισμών, ύστερα από αίτησή τους, δημόσιοι ...

Διαβάστε περισσότερα »

Απόσπαση προσωπικού του Υπ. Παιδείας στα Ευρωπαϊκά Σχολεία και σε σχολεία Διεθνών Οργανισμών

Το Τμήμα Εκπαιδευτικών Θεμάτων του υπουργείου παιδείας ανακοίνωσε την απόφαση Φ.821/74513/Η2/8-5-2017 (ΦΕΚ 1742/Β/19-5-2017, ΑΔΑ: Ω8ΕΛ4653ΠΣ-ΛΧ0) με την οποία καθορίζει τα προσόντα, όρους, κριτήρια, τρόπο επιλογής, διαδικασία απόσπασης προσωπικού και διάρκεια αυτής, στα Ευρωπαϊκά Σχολεία και στα σχολεία Διεθνών Οργανισμών. Η ...

Διαβάστε περισσότερα »

Ανάρτηση Πινάκων εκπαιδευτικών ΠΕ70 για απόσπαση σε Ευρωπαϊκά σχολεία. Ενστάσεις έως 8/2

Ανάρτηση πινάκων: α) προσωρινού αξιολογικού πίνακα μοριοδότησης υποψηφίων κλάδου ΠΕ70 Δασκάλων για απόσπαση στα Ευρωπαϊκά Σχολεία μετά τη συνέντευξη και β) απορριφθέντων, λόγω μη προσέλευσης στη διαδικασία των συνεντεύξεων    Σε εκτέλεση των παραγράφων 3 και 6 του άρθρου 4 ...

Διαβάστε περισσότερα »

Πίνακες αξιολόγησης και επιλογής υποψηφίων στα Ευρωπαϊκά σχολεία

Ανάρτηση του αλφαβητικού πίνακα επιλογής υποψηφίων κλάδου ΠΕ70 για κάλυψη θέσεων στα Ευρωπαϊκά Σχολεία 16-01-17 Ανάρτηση του αλφαβητικού πίνακα επιλογής υποψηφίων κλάδου ΠΕ70 για κάλυψη θέσεων στα Ευρωπαϊκά Σχολεία Κυρωμένος αξιολογικός πίνακας για κάλυψη θέσης κλ.ΠΕ11 Γυμναστών στο Ευρωπαϊκό Σχολείο ...

Διαβάστε περισσότερα »

Πρόσκληση εκπαιδευτικών για απόσπαση στα Ευρωπαϊκά Σχολεία για τα σχ. έτη 2016-17 και 2017-18

Πρόσκληση εκπαιδευτικών για απόσπαση στα Ευρωπαϊκά Σχολεία για τα σχ. έτη 2016-17 και 2017-18 Πρόσκληση εκπαιδευτικών για απόσπαση στα Ευρωπαϊκά Σχολεία για τα σχ. έτη 2016-17 και 2017-18 Αίτηση απόσπασης στα Ευρωπαϊκά Σχολεία Φύλλο Μητρώου Ποιότητας εκπαιδευτικού  

Διαβάστε περισσότερα »

Πρόσκληση εκπαιδευτικών για απόσπαση στα Ευρωπαϊκά Σχολεία

Πρόσκληση εκπαιδευτικών για απόσπαση στα Ευρωπαϊκά Σχολεία Πρόσκληση εκπαιδευτικών για απόσπαση στα Ευρωπαϊκά ΣχολείαΓια την αίτηση απόσπασης στο εξωτερικό πατηστε εδώ. Το υπουργείο Παιδείας προκηρύσσει  την πλήρωση με απόσπαση των θέσεων εκπαιδευτικών που θα προκύψουν στα Ευρωπαϊκά Σχολεία κατά τα ...

Διαβάστε περισσότερα »