Δευτέρα, 26/07/2021, 00:26


Home / Αρχείο ανα λέξη κλειδί: εμπίπτουν

Αρχείο ανα λέξη κλειδί: εμπίπτουν

Οι αναπληρωτές δεν εμπίπτουν στο καθεστώς ανανεώσιμων συμβάσεων

Οι προσωρινοί αναπληρωτές εκπαιδευτικοί δεν εμπίπτουν σε καθεστώς ανανεώσιμων (διαδοχικών ή μη), συμβάσεων, διότι προσλαμβάνονται σύμφωνα με τις υφιστάμενες εκπαιδευτικές ανάγκες και μέχρι τη λήξη του εκάστοτε διδακτικού έτους. Από το  νομικό πλαίσιο που καθορίζει τη διαδικασία των προσλήψεων, σε συνάρτηση ...

Διαβάστε περισσότερα »

Εκπαιδευτικοί και πίνακες εκπαιδευτικών που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.3528/2007

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2015-2016    Εκπαιδευτικοί που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.3528/2007    Πίνακες εκπαιδευτικών που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 59 παρ.17 περ α. του Ν.3966/2011 ΦΕΚ118Α ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ – ΟΔΗΓΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.ΤΥΠΟΥ – ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα »