Τελευταία Νέα

Τετάρτη, 01/04/2020, 07:45


Home / Αρχείο ανα λέξη κλειδί: εγκύκλιος (page 4)

Αρχείο ανα λέξη κλειδί: εγκύκλιος

Εγκύκλιος για την εισαγωγή διακριθέντων αθλητών/τριών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Εγκύκλιος για την εισαγωγή διακριθέντων αθλητών/τριών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Η εγκύκλιος σε μορφή pdf

Διαβάστε περισσότερα »

Εγκύκλιος για τον εποπτικό ρόλο των Δ/νσεων εκπαίδευσης σε ιδιωτικά σχολεία και τμημάτων ξένων σχολείων

Εποπτικός ρόλος Δ/νσεων Εκπαίδευσης σε θέματα Ιδιωτικών Σχολικών μονάδων Εγκύκλιες οδηγίες για την άσκηση του εποπτικού ρόλου των Δ/νσεων Εκπαίδευσης σε θέματα διαδικασιών και ελέγχου νομιμότητας παρεκκλίσεων ως προς το ωρολόγιο πρόγραμμα και πρόσθετων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των ιδιωτικών σχολικών μονάδων ...

Διαβάστε περισσότερα »

Διευκρινίσεις για εκπαιδευτικούς του καταργημένου κλάδου ΠΕ12.10 που επέλεξαν την ένταξή τους στον Κλάδο ΠΕ 04.01.

Ρεπορτάζ: xenesglosses.eu Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 85, παρ. 6 του Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102 Α ́): 6. Το άρθρο 29 του ν. 4521/2018 (Α ́ 38) τροποποιείται ως εξής: Στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 4 η φράση «β) αρχίζει ...

Διαβάστε περισσότερα »

Ενημέρωση σχετικά με διατήρηση της οργανικής θέσης κατά το διάστημα απόσπασης σε σχολικές μονάδες του εξωτερικού

Ρεπορτάζ: xenesglosses.eu Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 159 τ. Α΄ δημοσιεύτηκε ο ν. 4547/2018 στο άρθρο 94 του οποίου ορίζονται τα ακόλουθα: «1. Η παρ. 4 του άρθρου 16 του ν. 4415/2016 (Α΄ 159) αντικαθίσταται ως εξής: «4. α) Οι ...

Διαβάστε περισσότερα »

ΥΠΠΕΘ: Να αποφεύγεται η ανάρτηση φωτογραφιών και βίντεο με μαθητές στις ιστοσελίδες των σχολείων

Ρεπορτάζ: xenesglosses.eu Σε εγκύκλιο που υπέγραψε o Υπ.Παιδείας σχετικά με τη χρήση κινητών και ηλεκτρονικών συσκευών επισημαίνεται ότι θα πρέπει να αποφεύγεται η ανάρτηση φωτογραφιών και βίντεο με μαθητές στους δικτυακούς τόπους των σχολικών μονάδων. Οι φωτογραφίες αποτελούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, ...

Διαβάστε περισσότερα »

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ – Συμπλήρωση της έκθεσης αξιολόγησης από τους αξιολογητές Α΄ και υποβολή της έκθεσης στους αξιολογητές Β΄ για την αξιολογική περίοδο του έτους 2017

ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση της έκθεσης αξιολόγησης από τους αξιολογητές Α’ και υποβολή της έκθεσης στους αξιολογητές Β’ για την αξιολογική περίοδο του έτους 2017 Σε συνέχεια των με αριθμ.ΔΑΠΔΕΠ/Φ.2/36/οικ.18809/24-5-2018 (ΑΔΑ: 6ΜΦ5465ΧΘΨ-ΗΑΦ)   και  με  αριθμ.ΔΑΠΔΕΠ/Φ.2/39/οικ.  19933/1-6-2018 (ΑΔΑ:7ΘΔ1465ΧΘΨ-ΚΑΧ) εγκυκλίων της Υπηρεσίας μας με ...

Διαβάστε περισσότερα »

Επαναληπτικές Πανελλαδικές. Τι αναφέρει η εγκύκλιος

Σύμφωνα με την εγκύκλιο το Σεπτέμβριο εκάστου σχολικού έτους διενεργούνται επαναληπτικές πανελλήνιες εξετάσεις για την εισαγωγή σε σχολές ή Τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στις οποίες έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν οι υποψήφιοι Γενικού (ημερήσιου ή εσπερινού) και Επαγγελματικού ...

Διαβάστε περισσότερα »

Οι διατάξεις που αφορούν τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς στο νομοσχέδιο των Δομών

Ρεπορτάζ: xenesglosses.eu Στην Ολομέλεια της Βουλής πηγαίνει το νομοσχέδιο για τις Δομές Υποστήριξης που παρουσιάζει ενδιαφέρον και για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς καθώς υπάρχει η διάταξη για τις ΔΥΕΠ και τα κριτήρια πρόσληψης αναπληρωτών και η διάταξη για την ειδική προκήρυξη ...

Διαβάστε περισσότερα »

Εγκύκλιος για τον προγραμματισμό του εκπαιδευτικού έργου ειδικών δημοτικών και νηπιαγωγείων

Ρεπορτάζ: xenesglosses.eu Η Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης απέστειλε εγκύκλιο με την οποία θέτει υπόψη των Στελεχών Εκπαίδευσης και των Συλλόγων Διδασκόντων, θέματα που αφορούν στην εκπαιδευτική και μαθησιακή διαδικασία, προκειμένου τα Ειδικά Νηπιαγωγεία και τα Ειδικά Δημοτικά Σχολεία της χώρας να προγραμματίσουν ...

Διαβάστε περισσότερα »

Διαχείριση μακροχρόνιων αναρρωτικών αδειών κατά το «Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας»

Ρεπορτάζ: xenesglosses.eu Με βάση τις αρμοδιότητές μας και με αφορμή τα αιτήματα για παρατάσεις Συμβάσεων Μαθητείας λόγω μακροχρόνιων αναρρωτικών αδειών που περιήλθαν στην υπηρεσία μας ειδικά μετά την αποστολή της τελευταίας εγκυκλίου, σας γνωρίζουμε ότι από τη λήψη της παρούσης οι ...

Διαβάστε περισσότερα »

Εγκύκλιος για τις ΤΥ στην Α/θμια

Ρεπορτάζ: xenesglosses.eu Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Π.Ε.Θ.), στο πλαίσιο των αρχών της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, έχει ως βασική αρχή την προώθηση μέτρων που αποβλέπουν στην άρση των ανισοτήτων και στη διασφάλιση ισότητας ευκαιριών στην εκπαίδευση για όλους τους/τις μαθητές/τριες. ...

Διαβάστε περισσότερα »

Αναρτήθηκε η εγκύκλιος για την παράλληλη στήριξη , Ε.Β.Π. και Σχολικό Νοσηλευτή για το 2018-19

Εγκύκλιος προϋποθέσεων και διαδικασιών α) για την έγκριση παράλληλης στήριξης-συνεκπαίδευσης β) για την έγκριση στήριξης από Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό και γ) για την έγκριση στήριξης από Σχολικό Νοσηλευτή μαθητών /τριών, για το διδακτικό έτος 2018-2019. Καλούνται οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, ...

Διαβάστε περισσότερα »

Αλλαγή στον τρόπο ενημέρωσης των γονέων για τη Β ξένη γλώσσα στο Δημοτικό. Ανακοινοποίηση εγκυκλίου

Ρεπορτάζ: xenesglosses.eu Ανακοινοποιήθηκε η εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας για τη 2η ξένη γλώσσα. Μελετώντας την ανακοινοποιημένη απόφαση συγκριτικά με αυτή που εκδόθηκε στα τέλη Απριλίου διαπιστώνουμε ότι υπάρχει διαφορά στην περίπτωση 1 που αφορά την ενημέρωση των γονέων. Στην αρχική ...

Διαβάστε περισσότερα »

Ενημέρωση από το Υπ.Παιδείας για τη διαδικασία προφορικής εξέτασης στις πανελλαδικές

Ρεπορτάζ: xenesglosses.eu Το Υπουργείο Παιδείας απέστειλε εγκύκλιο στους διευθυντές Λυκείων για την  εξέταση των υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που αναφέρονται στο Ν.3699/2008 (ΦΕΚ 199Α΄) και η οποία γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της με αριθμ. Φ.253/155439/Β6(ΦΕΚ 2544 Β΄/30-12-2009) ...

Διαβάστε περισσότερα »

Πανελλαδικές για υποψηφίους με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Η εγκύκλιος

Οι υποψήφιοι/ες που εμπίπτουν στις διατάξεις για προφορική εξέταση, λόγω της υφιστάμενης φυσικής αδυναμίας τους (δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία, φάσμα αυτισμού, κινητική αδυναμία άνω άκρων ή προβλήματα στην όραση), αδυνατούν να εκφράσουν γραπτά τις γνώσεις τους και γι’ αυτό ...

Διαβάστε περισσότερα »

Ηλεκτρονική διεξαγωγή αξιολόγησης προσωπικού. Μέχρι 25/5 προσδιορισμός προσωπικού για εκθέσεις αξιολόγησης

Ρεπορτάζ: xenesglosses.eu Εκδόθηκε την Πέμπτη 10 Μαΐου 2018, εγκύκλιος με θέμα: «Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4369/2016 για την ηλεκτρονική διεξαγωγή της αξιολόγησης προσωπικού», για την έναρξη λειτουργίας της ειδικής πλατφόρμας για την αξιολόγηση, που εντάσσεται ως επιπρόσθετη εφαρμογή στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού ...

Διαβάστε περισσότερα »

Τι άλλαξε στην εγκύκλιο των στρατιωτικών σχολών

Ρεπορτάζ: xenesglosses.eu Ανακοινοποιήθηκε η εγκύκλιος για τις στρατιωτικές σχολές και πλέον στην παράγραφο 11 που αναφέρεται για τα προσόντα αφαιρέθηκε το χωρίο που αφορούσε τη διαγωγή: δ. Να έχουν διαγωγή, τουλάχιστον ΚΟΣΜΙΑ. Στην ανακοινοποιημένη εγκύκλιο το δ πλέον αφορά τα σχετικά ...

Διαβάστε περισσότερα »

Εγκύκλιος με σημαντικές αλλαγές στο επίδομα ανεργίας ΟΑΕΔ

Διευκρινίσεις δίνει ο ΟΑΕΔ σχετικά με το επίδομα που λαμβάνει ο εγγεγραμμένος άνεργος από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, σύμφωνα με τον Νόμο 4430/2016. Συγκεκριμένα, με την εγκύκλιο του ο ΟΑΕΔ διευκρινίζει ότι, όσοι άνεργοι συμμετέχουν σε προγράμματα εκπαίδευσης ή ...

Διαβάστε περισσότερα »

Διενέργεια Δερμοαντίδρασης Mantoux

Ρεπορτάζ: xenesglosses.eu Κατόπιν γνωμοδότησης της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών (Σχετικό 7) που έγινε αποδεκτή από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, η σύσταση για τη διενέργεια της δερμοαντίδρασης Mantoux διαμορφώνεται ως εξής : 1. Διακόπτεται η εφαρμογή του καθολικού προσυμπτωματικού έλεγχου στο νηπιαγωγείο βάση ...

Διαβάστε περισσότερα »

Εγγραφές μαθητών στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2018-2019. Τι προβλέπει η εγκύκλιος για τα προνήπια

Εγγραφές μαθητών στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2018-2019» Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Γ. ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΩΡΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ Δ. ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΧΩΡΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Ε. ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ...

Διαβάστε περισσότερα »