Home / Αρχείο ανα λέξη κλειδί: Εγγραφο

Αρχείο ανα λέξη κλειδί: Εγγραφο

Mετατάξεις εκπαιδευτικών από την Δευτεροβάθμια στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση στους κλάδους ΠΕ07 – Γερμανικής, ΠΕ08 – Καλλιτεχνικών, ΠΕ86 – Πληροφορικής

  Το έγγραφο σε μορφή pdf 

Διαβάστε περισσότερα »

Εκκρεμείς μετατάξεις εκπαιδευτικών Ν. 1824/88. Έγγραφο Υπ. Παιδείας

Με το άρθρο 5 παρ. 7 του Ν. 1824/88 (ΦΕΚ 296 Α’) «Ρύθμιση θεμάτων εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 31 παρ.5 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α ́) «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού –καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης ...

Διαβάστε περισσότερα »

Το Υπουργείο Παιδείας και οι υπηρεσίες του να σταματήσουν τις πιέσεις και τις αυθαιρεσίες!

Τις τελευταίες μέρες στάλθηκε στα σχολεία κατεπείγον έγγραφο από το Υπουργείο για άμεση καταγραφή του αριθμού των συναδέλφων που μετέχουν στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Βάσει αυτού του εγγράφου ζητήθηκε, μέσω των σχολικών μονάδων από τους εκπαιδευτικούς, με συγκεκριμένο χρονικό όριο ...

Διαβάστε περισσότερα »

Παραιτήσεις εκπαιδευτικών. Έγγραφο του Υπ. Παιδείας

H Διεύθυνση Προσωπικού του Υπ. Παιδείας γνωστοποιεί πως  σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2α του άρθρου 33 του Ν.4386/2016 (Φ.Ε.Κ.83 τ.Α ́/11-05-2016), ορίζεται ότι: «2. α) Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3687/2008 (Α ́ ...

Διαβάστε περισσότερα »

Δυο ή και περισσότερες ώρες στα σχολεία για εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης σε θέματα βίας. Δείτε πότε

Το Υπ. Παιδείας με έγγραφό του καλείς τις σχολικές μονάδες λόγω της πανελλήνιας ημέρας κατά της βίας στο σχολείο (6/3) να αφιερώσουν δυο ή και περισσότερες ώρες από την Τρίτη 3/3 έως και την Παρασκευή 6/3 σε δράσεις, συζητήσεις, εκδηλώσεις ...

Διαβάστε περισσότερα »

Δεν θα υλοποιηθεί η Θεματική Εβδομάδα στα Γυμνάσια. Έγγραφο

Λαμβάνοντας υπόψη το με αρ. 1/03-01-2020 απόσπασμα πρακτικού του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., σας ενημερώνουμε ότι κατά το τρέχον σχολικό έτος 2019-2020 και εφεξής, δεν θα υλοποιηθεί η Θεματική Εβδομάδα στα Γυμνάσια της χώρα. Τα παραπάνω αναφέρονται σε έγγραφο του Υπ.Παιδείας. ...

Διαβάστε περισσότερα »

Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στα σχολεία

Σας διαβιβάζουμε την με αρ. πρωτ. 29816/18-4-2019 Πρόσκληση VIIΙ (ΑΔΑ: 64ΣΗ465ΧΘ7-Υ5Μ) του Υπουργείου Εσωτερικών για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙI», όπως σας είχε κοινοποιηθεί με το ανωτέρω σχετικό, η οποία αφορά στη σύνταξη μελετών και υλοποίηση μέτρων ...

Διαβάστε περισσότερα »

Διευκόλυνση υπαλλήλων για τις εκλογές του συλλόγου Υπαλλήλων Περιφερειακών Υπηρεσιών Υ.ΠΑΙ.Θ.

Ο Σύλλογος Υπαλλήλων Περιφερειακών Υπηρεσιών ΥΠΕΠΘ (ΣΥΠΥΥΠ), με το αριθ. πρωτ. 250/24-9-2019 έγγραφό του (πρωτ. ΥΠΑΙΘ 148187/Ν4/24-9-2019), ενημερώνει την υπηρεσία μας ότι την Δευτέρα 14 Οκτωβρίου 2019, θα πραγματοποιηθούν εκλογές για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου, Εξελεγκτικής Επιτροπής και αντιπροσώπων στην ...

Διαβάστε περισσότερα »

Πως θα εγγραφείτε στην επετηρίδα ιδιωτικών εκπαιδευτικών. Το έγγραφο

Δημοσιεύτηκε απόφαση η οποία καθορίζει τη διαδικασία εγγραφής και του τρόπου τηρήσεως της Επετηρίδας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Α. Δικαίωμα εγγραφής στην Επετηρίδα Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών έχουν οι Έλληνες πολίτες, οι πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι ομογενείς που κατέχουν ...

Διαβάστε περισσότερα »

Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή

To Υπ. Παιδείας διαβίβασε το με αρ. πρωτ. Δ1β/ΓΠοικ. 32182/ 25-04-2019 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας (Γενική Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Ποιότητας Ζωής- Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Υγιεινής Περιβάλλοντος- Τμήμα μη Μεταδοτικών Νοσημάτων & Διατροφής) με θέμα « Ατομικό Δελτίο Υγείας ...

Διαβάστε περισσότερα »

Αναστολή προσλήψεων κατά το διάστημα των αυτοδιοικητικών εκλογών. Έγγραφο

Ενόψει των ∆ηµοτικών και Περιφερειακών Εκλογών ̟που θα διεξαχθούν στη χώρα µας, αρχικώς την Κυριακή 26 Μαΐου 2019 (άρθρο 6 ̟αρ. 4 του ν. 4555/2018), σας ̟πληροφορούµε για τα θέµατα σχετικά µε υ̟πηρεσιακές µεταβολές και ̟προσλήψεις προσω̟πικού κατά το χρονικό ...

Διαβάστε περισσότερα »

Διευκρινίσεις για άδεια ανατροφής τέκνου αναπληρωτριών εκπ/κών ή μελών ΕΕΠ/ΕΒΠ

Η αρμόδια Δνση του Υπ. Παιδείας με αφορμή ερωτήματα που περιήλθαν στις Υπηρεσίες μας από ορισμένες Δ/νσεις Εκπ/σης, αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 26 του ν. 4599/2019 (ΦΕΚ 40 τ.Α΄/4-3-2019), και αφορούν, ειδικότερα, στη δυνατότητα χορήγησης (του υπολοίπου) της ...

Διαβάστε περισσότερα »

Ποιες προκηρύξεις επεξεργάζεται το ΑΣΕΠ

Σύμφωνα με έγγραφο του ΑΣΕΠ που αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ προχωρά στη σύσταση ομάδων εργασίας για: α) Την έκδοση προκηρύξεων και την πορεία εξέλιξης αυτών, όπως: Επεξεργασία σχεδίων προκηρύξεων για την πλήρωση: 1) 76 θέσεων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ (2 θέσεων ΥΕ ...

Διαβάστε περισσότερα »

Ψηφιακό υποστηρικτικό υλικό ΚΠπ

H αρμόδια Δνση του ΥΠΠΕΘ στο πλαίσιο της συγχρηματοδοτούμενης πράξης «Πιλοτικές Παρεμβάσεις υποστήριξης Πιστοποίησης μαθητών Γ΄ τάξης Γυμνασίου για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής ΚΠπ, σχολικό έτος 2018-2019» σας γνωστοποιούμε ότι στην διεύθυνση https://kpp.cti.gr λειτουργεί πύλη με υποστηρικτικό υλικό που θα εμπλουτίζεται ...

Διαβάστε περισσότερα »

Τι θα ισχύσει για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου (έγγραφο με οδηγίες)

ΘΕΜΑ: «Εκδηλώσεις για την επέτειο της Εθνικής Εορτής της 28ης Οκτωβρίου» Αναφορικά με τις εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται για τον εορτασμό της Εθνικής Εορτής της 28ης Οκτωβρίου, σας γνωρίζουμε τα εξής: ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΔΩ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ...

Διαβάστε περισσότερα »

Το Υπουργείο τρέχει να «μαζέψει» παράνομο (όπως χαρακτηρίζει) έγγραφο της Π.Ε.Θ. και απειλεί με πειθαρχικά μέτρα.

Σφοδρές αντιδράσεις έχουν προκληθεί στον χώρο της Παιδείας καθώς η ΠΕΘ καλεί τους εκπαιδευτικούς να αρνηθούν να διδάξουν το μάθημα των θρησκευτικών με βάση τις αποφάσεις της Ολομέλειας του ΣΤΕ. Το Υπουργείο Παιδείας απαντά πως η Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων (ΠΕΘ) ...

Διαβάστε περισσότερα »

ΟΛΜΕ: Να αποσυρθεί το έγγραφο για τις πολυήμερες εκδρομές

Το Υπουργείο Παιδείας με πρόσφατο έγγραφό του ζητά από τα σχολεία να αποστείλουν στη Γενική Δ/νση Σπουδών σε ηλεκτρονική μορφή μέχρι τις 20 Σεπτέμβρη όλα τα στοιχεία που αφορούν τις πολυήμερες εκδρομές των πέντε τελευταίων χρόνων! Πρόκειται για τη συγκέντρωση ...

Διαβάστε περισσότερα »

Το έγγραφο με τις νέες περιοχές των σχολείων

Ρεπορτάζ: xenesglosses.eu Στάλθηκε προς τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης το έγγραφο με τον επανακαθορισμό των περιοχών μετάθεσης των εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης. Στο έγγραφο περιλαμβάνεται και η διόρθωση του λάθους που είχε αναδείξει το xenesglosses.eu που αφορούσε την παράλειψη της Μαγνησίας. ...

Διαβάστε περισσότερα »

Σχετικά με την αργία ιδιωτικών σχολικών μονάδων, τη χρήση κτηριακών εγκαταστάσεων και τις χρονικές περιόδους εργασίας των ιδιωτικών εκπαιδευτικών

ΘΕΜΑ: «Αργία ιδιωτικών σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης – Χρήση κτηριακών εγκαταστάσεων     –    Χρονικές    περίοδοι   παροχής                         εργασίας       από          τους                         ιδιωτικού εκπαιδευτικούς».   Κατόπιν σχετικών ερωτημάτων που έχουν περιέλθει στην Αυτοτελή Δ/νση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. για τα αντικείμενα θέματος, κρίνεται ...

Διαβάστε περισσότερα »

Ενημερωτικό αιρετών για το έγγραφο προγραμματισμού ενεργειών με σκοπό την ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς

Θέμα: «Ενημερωτικό αιρετών για το έγγραφο προγραμματισμού ενεργειών με σκοπό την ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς» Το Υπουργείο Παιδείας εξέδωσε εγκύκλιο  στις 19/6/2018 με Αρ. Πρωτ.: 100933/Ε2 με τίτλο  «Προγραμματισμός ενεργειών με σκοπό την ομαλή έναρξη της νέας σχολικής ...

Διαβάστε περισσότερα »