Τελευταία Νέα

Πέμπτη, 04/03/2021, 17:23


Home / Αρχείο ανα λέξη κλειδί: δεξιότητες (page 2)

Αρχείο ανα λέξη κλειδί: δεξιότητες

Έκθεση του δικτύου ΕΥΡΥΔΙΚΗ για τις βασικές δεξιότητες στα ευρωπαϊκά σχολεία

Στον ιστότοπο του δικτύου ΕΥΡΥΔΙΚΗ δημοσιεύεται μελέτη με τίτλο “Developing Key Competences at School in Europe: Challenges and Opportunities for Policy”. Η μελέτη αυτή εξετάζει τις εθνικές πολιτικές για την ανάπτυξη των βασικών δεξιοτήτων στα σχολεία της Ευρώπης και παρουσιάζει ...

Διαβάστε περισσότερα »

Πιστοποίηση εκπαιδευτικών στις βασικές δεξιότητες ΤΠΕ Α΄ επιπέδου αφορά ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ19, ΠΕ20, ΠΕ70 και συναφείς κλάδους

Πιστοποίηση εκπαιδευτικών στις βασικές δεξιότητες ΤΠΕ Α΄ επιπέδου Γίνεται γνωστό ότι στο πλαίσιο της παρούσας Πράξης «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ (2007-2013), ...

Διαβάστε περισσότερα »

Οι σχολές που απαιτούν τεστ σε ειδικά μαθήματα. Ελέγχονται εξειδικευμένες γνώσεις ή δεξιότητες

Έθνος Πάρα πολλά τμήματα των πανεπιστημίων και των ΤΕΙ, που το γνωστικό τους αντικείμενο απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις ή δεξιότητες, οι οποίες διαπιστώνονται με ειδικές εισαγωγικές εξετάσεις σε ένα ή περισσότερα ειδικά μαθήματα και είναι: Τα ειδικά μαθήματα αφορούν στον έλγχο ...

Διαβάστε περισσότερα »