Τελευταία Νέα

Monday, 04/23/18, 04:45Αρχείο ανα λέξη κλειδί: Γνωστοποίηση

Γνωστοποίηση δημοσίευσης τροποποίησης Υπουργικής απόφασης Ειδικών Κατηγοριών Ελλήνων εξωτερικού στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης

Το Υπουργείο Παιδείας ενημερώνει  ότι δημοσιεύθηκε στις 28-12-2017 στην εφημερίδα της  Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 4632/Β’) η υπ’ αριθ. Φ.151/223489 Α5/19-12-2017 Υπουργική απόφαση  Τροποποίηση της αρ.πρωτ.Φ.151/20049/2007/Β6 (ΦΕΚ 272/Β’) «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αποφοίτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες του εδαφίου ...

Διαβάστε περισσότερα »

Ύλη Πανελλαδικών ΕΠΑΛ (γνωστοποίηση διατάξεων σε ΦΕΚ)

Ενημέρωση από τη Δ/νση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του ΥΠΠΕΘ για τη δημοσίευση στο τεύχος Β’ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με αριθμό φύλλου 383 και ημερομηνία δημοσίευσης 18.02.2016 (ΦΕΚ 383/τ.Β’/18-02-2016) των ακολούθων τριών (3) Υπουργικών Αποφάσεων, οι οποίες αφορούν σε τροποποιήσεις της ύλης Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων: ΥΑ ...

Διαβάστε περισσότερα »

Γνωστοποίηση δημοσίευσης Υπουργικής Απόφασης – Ελάχιστος αριθμός μαθητών Επαγγελματικών Λυκείων

Γνωστοποίηση δημοσίευσης Υπουργικής Απόφασης – Ελάχιστος αριθμός μαθητών Επαγγελματικών Λυκείων Απόφαση Φ12/93600/Δ4/12-6-2015 (ΦΕΚ 1249/Β/24-6-2015) του Υπουργείου Παιδείας Για τη λειτουργία τμήματος Ειδικότητας στη Β΄ τάξη Επαγγελματικού Λυκείου απαιτούνται τουλάχιστον δώδεκα (12) μαθητές ανεξάρτητα από τον αριθμό των τμημάτων Γενικής Παιδείας ...

Διαβάστε περισσότερα »

Από τα 10.000 στα 1.000 ευρώ το πρόστιμο για μη γνωστοποίηση διδάκτρων. Αντίδραση ΟΙΕΛΕ

Ρύθμιση που αφορά τα ιδιωτικά σχολεία περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο «για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ ...

Διαβάστε περισσότερα »

Γνωστοποίηση διδάκτρων των Νηπιαγωγείων, Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων

Κοινή Υπουργική Απόφαση των υφυπουργών Παιδείας και Ανάπτυξης. Η  ΑΠΟΦΑΣΗ Γνωστοποίηση διδάκτρων για την πρώτη τάξη των Νηπιαγωγείων, Δημοτικών και Γυμνασίων/Λυκείων των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων. ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ − ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Έχοντας ...

Διαβάστε περισσότερα »

Γνωστοποίηση ΦΕΚ χαρακτηρισμού φοίτησης μαθητών

ΘΕΜΑ: «Γνωστοποίηση Φ.Ε.Κ.» Σας ενημερώνουμε ότι στο ΦΕΚ με αριθμό 1047 (τεύχος Β΄) δημοσιεύτηκε η με αρ. πρ. 54105/Γ2/18-04-2013 Υπουργική Απόφαση με θέμα «Χαρακτηρισμός της φοίτησης των μαθητών Γυμνασίων, Γενικών Λυκείων, Επαγγελματικών Λυκείων και Επαγγελματικών Σχολών, Ημερήσιων και Εσπερινών». Η ...

Διαβάστε περισσότερα »
Μοιράσου!