Αρχείο ανα λέξη κλειδί: Γνωμοδότηση

Γνωμοδότηση του ΝΣΚ μετά από ερωτήματα του ΥΠΠΕΘ για τους διευθυντές

Ρεπορτάζ: xenesglosses.eu Το Υπουργείο Παιδείας απέστειλε στις 11 Απριλίου έγγραφο προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους με τα ακόλουθα ερωτήματα: «1) Σε ποιες ενέργειες πρέπει να προβεί το ΥΠΠΕΘ: α) έως τη λήξη της θητείας των υπηρετούντων, και β) έως ...

Διαβάστε περισσότερα »

Τι αλλάζει στη διεξαγωγή έρευνας στα σχολεία

Ρεπορτάζ: xenesglosses.eu Δεν θα απαιτείται η γνωμοδότηση του ΙΕΠ στην περίπτωση έρευνας που διεξάγεται από μέλος του προσωπικού ή φοιτητή Α.Ε.Ι., εφόσον προσκομίζεται εισήγηση του αρμόδιου οργάνου του ιδρύματος (Διοικητικό Συμβούλιο Παιδαγωγικού Τμήματος ή Επιτροπή Δεοντολογίας του Α.Ε.Ι. για τα ...

Διαβάστε περισσότερα »

Γνωμοδότηση για τα κριτήρια αξιολόγησης υποψηφίων Διευθυντών σχολικών μονάδων

ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ι. Επί του ερωτήματος. Ετέθη υπόψη μου το ερώτημα του Συλλόγου Μύσων, το οποίο αφορά στην αναγνώριση των πτυχίων ΚΑΤΕ-ΚΑΤΕΕ και η ισοτίμιση αυτών με τα πτυχία ΤΕΙ, υπό το πρίσμα προφανώς των κριτηρίων αξιολόγησης των υποψηφίων για ...

Διαβάστε περισσότερα »

Γνωμοδότηση για τη διαδικασία ανοίγματος των φακέλων και καταγραφής των φύλλων αποτίμησης των υποψήφιων διευθυντών

ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αθήνα, 11/7/2017             Ι. Επί του ερωτήματος.                                                   Ετέθη υπόψη μου Ερώτημα του Συλλόγου Εκπαιδευτικών ΠΕ Χανίων, το οποίο έχει ως εξής: «Παρακαλούμε να παραπέμψετε για γνωμοδότηση το εξής θέμα στη νομική σύμβουλο της ΔΟΕ: Οι δύο αιρετοί του ...

Διαβάστε περισσότερα »

Γνωμοδότηση για πρωτόδικη καταδίκη και αποκλεισμό υποψηφίων στελεχών

ΣΥΝΤΟΜΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ι. Επί του ερωτήματος. Ετέθη υπόψη μου το ερώτημα, εάν η καταδίκη σε πρώτο βαθμό για ποινικό αδίκημα, που προβλέπεται στο άρ. 8 παρ.1 του ν.3528/2007 αποτελεί κώλυμα κατ’ αρ. 17 παρ.6 του ν.4327/2015. ΙΙ. Επί της ...

Διαβάστε περισσότερα »

Γνωμοδότηση για το αν θα πρέπει να παρακρατούνται χρήματα από συμμετοχή σε στάση εργασίας

ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ι. Επί του ερωτήματος. Ετέθη υπόψη μου από τον Σύλλογο Εκπαιδευτικών Π.Ε. Ν. Καβάλας το κάτωθι ερώτημα: «Σε σχολείο του νομού μας συνάδελφοι που τους ανατέθηκαν υποχρεωτικές υπερωρίες, με απόφαση, κατά πλειοψηφία, του συλλόγου διδασκόντων, έκαναν χρήση των ...

Διαβάστε περισσότερα »

Αναδρομικός διορισμός εκπαιδευτικών και μεταθέσεις

Ρεπορτάζ: xenesglosses.eu Δεν δικαιούνται αναδρομικής μετάθεσης εκπαιδευτικοί οι οποίοι διορίστηκαν αναδρομικά, με βάση ακυρωτική δικαστική απόφαση (ομόφ.). Αυτή είναι η απάντηση που δόθηκε στο Υπουργείο Παιδείας από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους. ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Το ερώτημα ήταν το εξής: ...

Διαβάστε περισσότερα »

Τι ισχύει για το ανώτατο χρόνο άδειας εκπαιδευτικών για ανατροφή παιδιού έως 6 ετών (δεκτή γνωμοδότηση)

α) Για τη χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών για ανατροφή τέκνου ηλικίας έως έξι ετών στους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εφαρμόζεται η ειδική διάταξη του άρθρου 16 περ. ε’ του Ν. 1566/1985, συμπληρωματικά δε η διάταξη του άρθρου 53 παρ. ...

Διαβάστε περισσότερα »

Εκτέλεση ποινής οριστικής παύσης και παραίτηση υπαλλήλου, εκκρεμούσης προσφυγής κατά της πράξης που επιβάλλει την ποινή ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας

Ρεπορτάζ: xenesglosses.eu Με εγκύκλιο της η Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης γνωστοποιεί ότι το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους με την υπ ́αριθμ.237/2016 Γνωμοδότηση του Ε’ Τμήματος που έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, αναφορικά με τα ερωτήματα: α) εάν ...

Διαβάστε περισσότερα »

Γνωμοδότηση για ανώτατο χρονικό όριο άδειας άνευ αποδοχών εκπαιδευτικών για ανατροφή τέκνου

Ρεπορτάζ: xenesglosses.eu Για τη χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών για ανατροφή τέκνου ηλικίας έως έξι ετών στους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εφαρμόζεται η ειδική διάταξη του άρθρου 16 περ. ε’ του Ν. 1566/1985, συμπληρωματικά δε η διάταξη του άρθρου 53 ...

Διαβάστε περισσότερα »

Γνωμοδότηση – Ενημερωτικό Σημείωμα για τη δικαστική διεκδίκηση περικοπών μισθών και επιδομάτων εκπαιδευτικών

  Αθήνα, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ  2016,                                 Προς Δ.Σ. ΟΛΜΕ, Δ.Σ. τοπικών ΕΛΜΕ, κ.κ Διευθυντές Γυμνασίων και Λυκείων , Συλλόγους διδασκόντων .                                  ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ   ΣΗΜΕΙΩΜΑ          Σε απάντηση μεγάλου ...

Διαβάστε περισσότερα »

Γνωμοδότηση προς τον Σ.Α.Ν. για τον Ενιαίο Τύπο Ολοήμερου Νηπιαγωγείου και το διδακτικό ωράριο και ωρολόγιο πρόγραμμα

  Προς τον «ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΔΤΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ» (Σ.Α.Ν.), που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Αινείου αριθμός 2, όπως νόμιμα εκπροσωπείται. Αθήνα, 2 Σεπτεμβρίου 2016 …………………………………. Με την υπ’ αριθμ. 130272/Δ1/5-8-2016 (τ. Β΄ 2670/26-8-2016) απόφασή του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ...

Διαβάστε περισσότερα »

Γνωμοδότηση της Νομικής Συμβούλου της ΔΟΕ για την αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός του δημόσιου τομέα

Αρ. Πρωτ. 761 Αθήνα 26/8/2016 Προς Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών  Π.Ε. Θέμα: Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός του δημόσιου τομέα Συνάδελφοι, επειδή η εφαρμογή του Π.Δ. 69/2016 σχετικά με την αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός του δημόσιου τομέα έχει δημιουργήσει αναστάτωση και έχει εγείρει πολλά ερωτήματα ...

Διαβάστε περισσότερα »

Πως θα υποβάλετε αιτήματα, έγγραφα προς γνωμοδότηση, ενημέρωση του Ι.Ε.Π.

Διαδικασία υποβολής αιτημάτων ή εγγράφων προς γνωμοδότηση ή ενημέρωση του Ι.Ε.Π. Tο Ι.Ε.Π., ως επιτελικός επιστημονικός φορέας που υποστηρίζει το ΥΠ.Π.Ε.Θ.  στα θέματα που αφορούν την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια  εκπαίδευση, καθώς και τη μετάβαση από τη Δευτεροβάθμια στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση, ...

Διαβάστε περισσότερα »

Γνωμοδότηση ως προς την παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια των Τμημάτων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι.

Ρεπορτάζ: xenesglosses.eu To I.E.Π. είναι αρμόδιο να γνωμοδοτεί ως προς την παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια των Τμημάτων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι.. Για το λόγο αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο,  αποφάσησε τη συγκρότηση Επιτροπής  εξέτασης αιτημάτων των Τμημάτων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. για παιδαγωγική ...

Διαβάστε περισσότερα »

Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους για το χρόνο απουσίας των αναπληρωτών

  Ρεπορτάζ: xenesglosses.eu Κατ’ ακουλουθία των προεκτεθέντων στο τεθέν ερώτημα προσήκει η απάντηση ότι ο χρόνος απουσίας των προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών από την εργασία τους λόγω νομίμως χορηγηθείσας γονικής άδειας των άρθρων 50 και 51 του ν. 4075/2012 δεν συνιστά ...

Διαβάστε περισσότερα »

Γνωμοδότηση βόμβα για τις προσλήψεις μελετά το Υπ. Παιδείας

ΑΥΓΗ Τι σχολιάζουν κύκλοι του υπ. Παιδείας για την πρόταση της ΟΛΜΕ – Ολόκληρη η γνωμοδότηση Την πρόταση της ΟΛΜΕ για τους διορισμούς στην εκπαίδευση, που έχει στη διάθεσή της και δημοσιεύει η “Α”, σχολιάζουν κύκλοι του υπουργείου Παιδείας. Πρόκειται ...

Διαβάστε περισσότερα »

Έχει ζητηθεί γνωμοδότηση για τις μεταθέσεις εκπαιδευτικών για λόγους υγείας

Το ΥΠ.Π.Ε.Θ από τις 18-07-2014 έχει ζητήσει τη γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.) της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας για την επαναδιατύπωση/εκσυγχρονισμό των ιατρικών όρων ορισμένων ασθενειών, την ένταξη νέων νοσολογικών οντοτήτων ίσης βαρύτητας με αυτές που ...

Διαβάστε περισσότερα »

Ζήτησαν γνωμοδότηση για να γίνουν αλλαγές στις μεταθέσεις για λόγους υγείας

Ακόμα δεν εκδόθηκε γνωμοδότηση για τον εκσυγχρονισμό άρθρου μεταθέσεων Την άμεση αναγκαιότητα της ένταξης και νέων σοβαρών ασθενειών στην ειδική κατηγορία μεταθέσεων επισημαίνουν με ερώτησή τους προς τον υπουργό Παιδείας δεκάδες βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα τονίζουν ότι για να δευρυνθούν ...

Διαβάστε περισσότερα »

Γνωμοδότηση της Επιτροπής του ΣτΕ για εξαίρεση επί της αναστολής προσλήψεων κατά την προεκλoγική περίοδο

Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Γνωμοδότηση της Επιτροπής του ΣτΕ για Εξαίρεση επί της αναστολής προσλήψεων κατά την προεκλoγική περίοδο Εκπαιδευτικοί https://www.alfavita.gr/

Διαβάστε περισσότερα »
Μοιράσου!