Τελευταία Νέα

Παρασκευή, 18/06/2021, 23:18


Home / Αρχείο ανα λέξη κλειδί: Αυξημένα

Αρχείο ανα λέξη κλειδί: Αυξημένα

Νέες προσλήψεις αναπληρωτών με αυξημένα προσόντα για τα 15.000 παιδιά προσφύγων

Ρεπορτάζ: xenesglosses.eu Σε περίπου 15.000 ανέρχονται τα προσφυγόπουλα ηλικίας 4-14 ετών για τα οποία θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα για την εκπαίδευσή τους. Στο Υπουργείο Παιδείας φαίνεται ότι θα ακολουθήσουν δυο δρόμους για την εκπαίδευση των προσφυγόπουλων από το Σεπτέμβριο. ...

Διαβάστε περισσότερα »

Σχετικά με τη πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών πλήρους ωραρίου με αυξημένα ακαδημαϊκά προσόντα για την στελέχωση των Π.Π.Σ.

Εγκύκλιος 139577/Δ6/8-9-2015 (ΑΔΑ:7Χ9Τ465ΦΘ3-ΧΩΘ) του Υπουργείου Παιδείας Στις διατάξεις της παρ.9 του άρθρου 48 του ν.3966/2011 (ΦΕΚ 118 Α΄), ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ορίζεται ότι « 9. Αν κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους υπάρχουν, για οποιονδήποτε λόγο, ανάγκες αναπλήρωσης ...

Διαβάστε περισσότερα »

Διευθυντές σχολείων με αυξημένα προσόντα και όχι με προϋπηρεσία

Παντέρας Νίκος ΠΕ 70 www.fresheducation.gr Η θέση του διευθυντή της σχολικής μονάδας απαιτεί ιδιαίτερες ικανότητες και  την ανάληψη ειδικών καθηκόντων. Ο τρόπος επιλογής αλλά και τα κριτήρια επιλογής διευθυντών όπως η αρχαιότητα και η προσωπικότητα δεν αρκούν για να επιλεχθούν ...

Διαβάστε περισσότερα »

Ανδρούλα Βασιλείου: Αυξημένα κονδύλια κατά 70% στην παιδεία και 37% στον πολιτισμό θα έχει η Ε.Ε.

«Η Κυπριακή Προεδρία είναι ένα γεγονός το οποίο όσοι θα έχουν την ευκαιρία να εμπλακούν, θα αποτελέσει σταθμό στη ζωή τους τόσο επαγγελματικά όσο και υπαρξιακά» Αυτό το μήνυμα μετέφερε σήμερα στους λειτουργούς του υπουργείου Παιδείας η Επίτροπος Εκπαίδευσης, Πολιτισμού, ...

Διαβάστε περισσότερα »