Σάββατο, 27/11/2021, 13:34


Home / Αρχείο ανα λέξη κλειδί: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Αρχείο ανα λέξη κλειδί: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για Myschool και ΕΥΖΗΝ

Η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για Myschool και ΕΥΖΗΝ Δημοσιεύτηκε η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για το έτος 2014. Ανάμεσα στα όσα εμπεριέχονται υπάρχει αναφορά στο Myschool και στο ΕΥΖΗΝ. Myschool Σε άλλη υπόθεση ο Σύλλογος ...

Διαβάστε περισσότερα »