Τελευταία Νέα

Πέμπτη, 05/08/2021, 13:22


Home / Αρχείο ανα λέξη κλειδί: ανανεώσιμων συμβάσεων

Αρχείο ανα λέξη κλειδί: ανανεώσιμων συμβάσεων

Οι αναπληρωτές δεν εμπίπτουν στο καθεστώς ανανεώσιμων συμβάσεων

Οι προσωρινοί αναπληρωτές εκπαιδευτικοί δεν εμπίπτουν σε καθεστώς ανανεώσιμων (διαδοχικών ή μη), συμβάσεων, διότι προσλαμβάνονται σύμφωνα με τις υφιστάμενες εκπαιδευτικές ανάγκες και μέχρι τη λήξη του εκάστοτε διδακτικού έτους. Από το  νομικό πλαίσιο που καθορίζει τη διαδικασία των προσλήψεων, σε συνάρτηση ...

Διαβάστε περισσότερα »