Τελευταία Νέα

Tuesday, 01/23/18, 16:16Αρχείο ανα λέξη κλειδί: Ανάκληση

Ανάκληση μετάταξης εκπαιδευτικού για διαρκείς και επιτακτικές ανάγκες σχολικών μονάδων

Με την αριθμ. πρωτ. 217709/Γ1/11-12-2017 Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που εκδόθηκε ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 184770/Γ1/16-11-2015 αίτηση της υπαλλήλου ……………………….. και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2690/99 (ΦΕΚ 45 Α΄), της ...

Διαβάστε περισσότερα »

Ανακλήσεις μόνιμων διορισμών εκπαιδευτικών λόγω μη ανάληψης υπηρεσίας

Με την 221802/Ε2/15.12.2017 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 3528/2007 (Α’ 26), ανακαλείται η 128582/Ε2/27.7.2017 (Γ’ 807) απόφαση, κατά το μέρος που αφορά στο διορισμό ...

Διαβάστε περισσότερα »

Ανάκληση διορισμού λόγω μη αποδοχής του

Με την …/Ε2/…-2017 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που εκδόθηκε σε εφαρμογή του άρθρου 20 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α΄), ανακαλείται η υπ’ αριθμ. ……../Δ2/….-2011 (ΑΔΑ: ………….), (ΦΕΚ …/ τ. Γ΄/…) υπουργική απόφαση, εκδοθείσα σε εφαρμογή της 212/2010 ...

Διαβάστε περισσότερα »

Μερική Ανάκληση Τοποθέτησης Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων της Δ/θμιας Εκπ/σης Λάρισας

Με απόφασή της η Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης Θεσσαλίας ανακάλεσε την απόφαση με αρ. πρωτ: 8143/28-7-2017 -ΑΔΑ:Ψ3ΕΛ4653ΠΣ-2ΣΝ-, με την οποία, μετά από σχετική πρόταση του διευρυμένου ΠΥΣΔΕ Λάρισας, είχαμε προβεί στην τοποθέτηση των κάτωθι εκπαιδευτικών σε θέσεις Διευθυντών των κάτωθι Σχολικών Μονάδων. Η ...

Διαβάστε περισσότερα »

Ανάκληση προσλήψεων 74 αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Ανάκληση πρόσληψης 74 εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπαίδευσης ως προσωρινών αναπληρωτών με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου για το διδακτικό έτος 2017-2018. ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ 74 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΔΩ ΔΕΙΤΕ ΑΛΛΕΣ 25 ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΕΔΩ

Διαβάστε περισσότερα »

Ανάκληση πρόσληψης αναπληρωτών

Ρεπορτάζ: xenesglosses.eu Ο Υπουργός Παιδείας προχώρησε στην ανάκληση πρόσληψης 5 προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών, οι οποίοι προσλήφθηκαν με την αριθμ. πρωτ. 147414/Ε2/06-09-2017 (ΑΔΑ: 7Τ564653ΠΣ-ΘΝΔ) Υ.Α., στις έναντι αυτών αναγραφόμενες περιοχές Διευθύνσεων, επειδή δεν παρουσιάστηκαν να αναλάβουν υπηρεσία. Επίσης, προχώρησε και στην αποδοχή παραίτησης  2 ...

Διαβάστε περισσότερα »

Ανάκληση διορισμού εκπαιδευτικών επειδή δεν προσήλθαν για ορκωμοσία

Ρεπορτάζ: xenesglosses.eu Στην ανάκληση του διορισμού δυο εκπαιδευτικών προχώρησε ο Υπουργός Παιδείας καθώς οι εν λόγω εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ15 και ΠΕ18.28 (18.01) δεν προσήλθαν να ορκιστούν  μετά τη λήξη της παράτασης προθεσμίας ορκωμοσίας που έλαβαν. Το παραπάνω προκύπτει από έγγραφο ...

Διαβάστε περισσότερα »

Γιατί έγινε ανάκληση πρόσληψης δύο αναπληρωτών που προσελήφθησαν με κοινωνικά κριτήρια

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων διευκρινίζονται τα ακόλουθα: Με την αριθμ. 175485/Ε2/18-10-2017 (ΑΔΑ: ΩΟΥΕ4653ΠΣ-5ΒΤ) υ.α. ανακλήθηκαν, μεταξύ άλλων, οι προσλήψεις δύο (2) εκπαιδευτικών, κλάδου ΠΕ02-Φιλολόγων [αριθμ. πρωτ. υ.α. πρόσληψης 147404/Ε2/06-09-2017 (ΑΔΑ: ΩΕ3Π4653ΠΣ-Ψ0Ν)], για τους παρακάτω λόγους: Κατά την ...

Διαβάστε περισσότερα »

Ανάκληση πρόσληψης και επαναπρόσληψη αναπληρωτή

“Ανακαλούμε την αριθμ. πρωτ. …………………………………………………. Υπουργική Απόφαση μόνον ως προς την πρόσληψη του ……………………, εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ70 Δασκάλων, ως προσωρινού αναπληρωτή στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης από 6-9-2017 και συμπληρώνουμε την αριθμ. πρωτ. ……………………………… Υπουργική Απόφαση με την πρόσληψη αυτού ...

Διαβάστε περισσότερα »

Ανάκληση διορισμού εκπαιδευτικού λόγω καταδικαστικής απόφασης

Ρεπορτάζ: xenesglosses.eu Ο Υπουργός Παιδείας υπέγραψε την ανάκληση διορισμού εκπαιδευτικού διότι η καταδικαστική απόφαση του Γ’ Τριμελούς Πλημ/κείου…..  για κλοπή και εξύβριση και απόφαση του Τριμελούς Εφετείου…..  με την οποία απορρίφθηκε η κατ΄αυτής έφεσή του, προηγήθηκαν του διορισμού του.

Διαβάστε περισσότερα »

Οκτώ νέοι διορισμοί μετά από δικαστικές αποφάσεις και μία ανάκληση διορισμού

Με την αριθμ. 141761/E2/29-8-2017 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 14, 15 και 16 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α΄) όπως ισχύουν, του αρ. 1 του ν. 3068/2002 (ΦΕΚ 274 Α΄), ...

Διαβάστε περισσότερα »

Ανάκληση επαναφοράς εκπαιδευτικού από διαθεσιμότητα

Ανακαλούμε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2690/1999 (Φ.Ε.Κ.45 τ.Α΄/9-3-1999) την αριθμ. ……………………….. Διαπιστωτική Πράξη του ΥΠ.Π.Ε.Θ., μόνο ως προς το σημείο που αφορά την επαναφορά του εκπαιδευτικού ………………………………., κλάδου ………………………..του ΕΠΑΛ ………………………………………………., διότι: α) Ο εν λόγω ...

Διαβάστε περισσότερα »

Ανάκληση διορισμού εκπαιδευτικού που είχε διοριστεί το 2006. Προκάλεσε ή υποβοήθησε δολίως τον μη νόμιμο διορισμό του

Στην ανάκληση διορισμού ενός εκπαιδευτικού προχώρησε ο Υπουργός Παιδείας  που είχε διοριστεί το 2006. Συγκεκριμένα με την απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που εκδόθηκε σύμφωνα με μια σειρά διατάξεων ανακλήθηκε υπουργική απόφαση του 2006, κατά το μέρος που αφορά ...

Διαβάστε περισσότερα »

Ανάκληση διορισμού εκπαιδευτικού επειδή δεν αποδέχθηκε τον διορισμό

Με την 135455/Ε2/10.8.2017 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26), ανακαλείται η ……απόφαση διορισμού της εκπαιδευτικού ……………….του ………………………….., κλάδου ΠΕ13-Νομικών και Πολιτικών Επιστημών, ...

Διαβάστε περισσότερα »

Ανάκληση διορισμού εκπαιδευτικού γιατί δεν πήγε για ορκωμοσία

Ρεπορτάζ: xenesglosses.eu Ο Υπουργός Παιδείας προχώρησε στην ανάκληση του διορισμού ενός εκπαιδευτικού δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Όπως αναφέρεται στην απόφαση ο Υπουργός προχώρησε στην ενέργειά αυτή διότι, όπως προκύπτει από τα έγγραφα της αρμόδιας Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης , μετά και τη λήξη ...

Διαβάστε περισσότερα »

Ανάκληση υποχρεωτικής μετάταξης εκπαιδευτικού μετά από δικαστική απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ΟΤΙ Η “ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ” ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΓΙΝΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ!! … σημειώνεται δε επακριβώς ότι η υπηρεσία της «εξέφρασε τις επιφυλάξεις της αναφέροντας στο σχέδιο της υπουργικής απόφασης ότι αυτό περιλαμβάνει εκπαιδευτικούς με ...

Διαβάστε περισσότερα »

Μερική ή ολική ανάκληση προτιμήσεων στα Μηχανογραφικά Δελτία ΓΕΛ και ΕΠΑΛ 2017

Από  το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων επισημαίνεται  ότι  την  Τρίτη 18-7-2017, λήγει η προθεσμία υποβολής μηχανογραφικών δελτίων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής και εντός καθοριζόμενου χρονικού διαστήματος, επιτρέπεται μόνο η ...

Διαβάστε περισσότερα »

Ανάκληση διορισμού εκπαιδευτικού

Με την αριθμ. 91857/Ε2/1-6-2017 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α’), όπως ισχύει, σήμερα , και σε συμμόρφωση προς την αριθμ. 1873/2016 αμετάκλητη απόφαση του ...

Διαβάστε περισσότερα »

Ανώτατη Συνομοσπονδία Γονέων Μαθητών Ελλάδας: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ την άμεση ανάκληση των Υπουργικών Αποφάσεων για τη Β΄ Ξένη Γλώσσα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Α.Σ.Γ.Μ.Ε.) Βερανζέρου 22, 6ος όροφος, TK 104 32, ΤΗΛ : 6974933671  www.asgme.gr   gt.asgme@gmail.com ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η καλή γνώση ξένων γλωσσών στην εποχή μας είναι αναγκαίο μορφωτικό εφόδιο για τον καθένα. Το γνωρίζουμε όλοι, χρόνια τώρα, και ...

Διαβάστε περισσότερα »

137ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών – Άμεση ανάκληση των Υ.Α. για τη Β’ ξένη γλώσσα

Την άμεση ανάκληση των Υπουργικών Αποφάσεων για τη Β΄ Ξένη γλώσσα στο Δημοτικό Σχολείο και στο Γυμνάσιο ζητά με ψήφισμά του από τον Υπουργό Παιδείας ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 137ου Δημοτικού Σχολείου Αθηνών. Στο ψήφισμα αναφέρεται μεταξύ των ...

Διαβάστε περισσότερα »
Μοιράσου!