Κυριακή, 25/07/2021, 21:50


Home / Αρχείο ανα λέξη κλειδί: ΑΕΙΦΟΡΙΑ

Αρχείο ανα λέξη κλειδί: ΑΕΙΦΟΡΙΑ

ΥΠΠΕΘ: Πρόγραμμα ανακύκλωσης βιβλίων και χαρτιού στα σχολεία της χώρας

ΥΠΠΕΘ: Πρόγραμμα ανακύκλωσης βιβλίων και χαρτιού στα σχολεία της χώρας Κάθε χρόνο μια σχολική μονάδα καταναλώνει μεγάλες ποσότητες χαρτιού για την υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Τα σχολικά εγχειρίδια και τα τετράδια των μαθητών/τριών στο τέλος κάθε σχολικού έτους δημιουργούν ένα ...

Διαβάστε περισσότερα »

Χρονοδιάγραμμα διαδικασίας επιλογής των μελών των Παιδαγωγικών Ομάδων των Κ.Ε.Α.

Το Υπ. Παιδείας ενημερώνει ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β΄ 1752/17-5-2019 η με αρ. πρωτ. 77877/Δ7/17-5- 2019(ΑΔΑ:ΩΡΨΛ4653ΠΣ-81Τ) Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Ενιαίος Κανονισμός λειτουργίας των Κέντρων Εκπαίδευσης για την Αειφορία (Κ.Ε.Α.) και ρύθμιση λοιπών θεμάτων». Κατόπιν τούτου, το χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας επιλογής των ...

Διαβάστε περισσότερα »

Κέντρα Εκπαίδευσης για την Aειφορία στη θέση των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Σύμφωνα με την πρόταση του Υπουργείου Παιδείας στη θέση των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης θα δημιουργηθούν Κέντρα Εκπαίδευσης για την Αειφορία. Κέντρα Εκπαίδευσης για την Αειφορία (ΚΕΑ) Τα Κέντρα Εκπαίδευσης για την Αειφορία (ΚΕΑ) είναι η μετεξέλιξη των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ...

Διαβάστε περισσότερα »

7ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ της Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε. – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ και ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ για την ΑΕΙΦΟΡΙΑ

1η  Ανακοίνωση 7ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ της Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ και ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ για την ΑΕΙΦΟΡΙΑ Αλλάζοντας στάσεις και συμπεριφορές μέσα από εκπαιδευτικά προγράμματα,έρευνα, σχολικά δίκτυα, δράσεις και δραστηριότητες στην Ελλάδα» Βόλος, 22-24 Μαρτίου 2015   Αγαπητοί Συνάδελφοι, Το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε. σε ...

Διαβάστε περισσότερα »