Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για www.xenesglosses.eu

Αν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες ή έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με την πολιτική απορρήτου μας, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω e-mail στο contact@xenesglosses.eu.

Στο www.xenesglosses.eu, η ιδιωτική ζωή των επισκεπτών μας είναι εξαιρετικής σημασίας για εμάς. Αυτή η πολιτική απορρήτου περιγράφει τους τύπους των προσωπικών στοιχείων που λαμβάνονται και συγκεντρώνονται από www.xenesglosses.eu και πώς χρησιμοποιείται.

Αρχεία
Όπως πολλές άλλες ιστοσελίδες, www.xenesglosses.eu κάνει χρήση των αρχείων καταγραφής. Οι πληροφορίες στο εσωτερικό των αρχείων καταγραφής περιλαμβάνει Internet Protocol (IP), τον τύπο του browser, Internet Service Provider (ISP), ημερομηνία / ώρα σφραγίδα, αναφερόμενος / εξόδου σελίδες, και τον αριθμό των κλικ για να αναλύσει τις τάσεις, τη διαχείριση κυκλοφορίας, την τοποθεσία, κομμάτι χρήστη γύρω από την περιοχή, καθώς και να συγκεντρώσει τις δημογραφικές πληροφορίες. IP διευθύνσεις, και άλλες τέτοιες πληροφορίες δεν συνδέονται με όλες τις πληροφορίες που είναι προσωπικά αναγνωρίσιμες.

Cookies και Web Beacons
www.xenesglosses.eu κάνει χρήση cookies για την αποθήκευση πληροφοριών σχετικά με τις προτιμήσεις των επισκεπτών, καταγράφει το χρήστη συγκεκριμένες πληροφορίες για το ποιες σελίδες της πρόσβασης των χρηστών ή να επισκεφθείτε, να προσαρμόσετε το περιεχόμενο της ιστοσελίδας βασίζεται σε επισκέπτες τύπο browser ή άλλη πληροφορία που ο επισκέπτης στέλνει μέσω του browser τους.

DoubleClick DART Cookie
. :: Google, ως τρίτος προμηθευτής, χρησιμοποιεί cookies για την προβολή διαφημίσεων σε www.xenesglosses.eu.
. :: Google για τη χρήση του DART cookie επιτρέπει την προβολή διαφημίσεων στους χρήστες με βάση την επίσκεψή τους στο www.xenesglosses.eu και άλλες τοποθεσίες στο Internet.
. :: Οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν από τη χρήση του cookie DART με την επίσκεψη του Google διαφημίσεων και το περιεχόμενο της πολιτικής της ιδιωτικής ζωής δίκτυο στην ακόλουθη διεύθυνση URL – https://www.google.com/privacy_ads.html

Ορισμένοι από τους εταίρους μας διαφήμιση μπορεί να χρησιμοποιεί cookies και web beacons στην ιστοσελίδα μας. Το διαφημιστικό μας εταίρους περιλαμβάνουν ….
Google Adsense
Οι εν λόγω τρίτους διακομιστές διαφημίσεων ή διαφημιστικά δίκτυα να χρησιμοποιούν την τεχνολογία και τις διαφημίσεις που εμφανίζονται στις www.xenesglosses.eu στείλει απευθείας σε προγράμματα περιήγησης σας. Θα λάβετε αυτόματα IP διεύθυνση όταν αυτό συμβεί. Άλλες τεχνολογίες (όπως τα cookies, JavaScript, ή Web Beacons) μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί από τους τρίτους διαφημιστικά δίκτυα για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας των διαφημιστικών μηνυμάτων και / ή να διαμορφώσετε το διαφημιστικό περιεχόμενο που βλέπετε.

www.xenesglosses.eu δεν έχει καμία πρόσβαση ή έλεγχο σε αυτά τα cookies που χρησιμοποιούνται από τρίτους διαφημιζόμενους.

Θα πρέπει να συμβουλευτείτε τις αντίστοιχες πολιτικές απορρήτου των εν λόγω τρίτων διακομιστές διαφημίσεων για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές τους, καθώς και για οδηγίες σχετικά με το πώς να opt-out για συγκεκριμένες πρακτικές. www.xenesglosses.eu την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων δεν ισχύει, και δεν μπορούμε να τον έλεγχο των δραστηριοτήτων της, οι διαφημιστές ή άλλους δικτυακούς τόπους.

Εάν επιθυμείτε να απενεργοποιήσετε τα cookies, μπορείτε να το κάνετε μέσω του browser σας επιλογές. Αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση των cookies με ειδικές web browsers μπορούν να βρείτε στις αντίστοιχες ιστοσελίδες των browsers ».

 

 

Privacy Policy for www.xenesglosses.eu

If you require any more information or have any questions about our privacy policy, please feel free to contact us by email at contact@xenesglosses.eu.

At www.xenesglosses.eu, the privacy of our visitors is of extreme importance to us. This privacy policy document outlines the types of personal information is received and collected by www.xenesglosses.eu and how it is used.

Log Files
Like many other Web sites, www.xenesglosses.eu makes use of log files. The information inside the log files includes internet protocol ( IP ) addresses, type of browser, Internet Service Provider ( ISP ), date/time stamp, referring/exit pages, and number of clicks to analyze trends, administer the site, track user’s movement around the site, and gather demographic information. IP addresses, and other such information are not linked to any information that is personally identifiable.

Cookies and Web Beacons
www.xenesglosses.eu does use cookies to store information about visitors preferences, record user-specific information on which pages the user access or visit, customize Web page content based on visitors browser type or other information that the visitor sends via their browser.

DoubleClick DART Cookie
.:: Google, as a third party vendor, uses cookies to serve ads on www.xenesglosses.eu.
.:: Google’s use of the DART cookie enables it to serve ads to users based on their visit to www.xenesglosses.eu and other sites on the Internet.
.:: Users may opt out of the use of the DART cookie by visiting the Google ad and content network privacy policy at the following URL – https://www.google.com/privacy_ads.html

Some of our advertising partners may use cookies and web beacons on our site. Our advertising partners include ….
Google Adsense

These third-party ad servers or ad networks use technology to the advertisements and links that appear on www.xenesglosses.eu send directly to your browsers. They automatically receive your IP address when this occurs. Other technologies ( such as cookies, JavaScript, or Web Beacons ) may also be used by the third-party ad networks to measure the effectiveness of their advertisements and / or to personalize the advertising content that you see.

www.xenesglosses.eu has no access to or control over these cookies that are used by third-party advertisers.

You should consult the respective privacy policies of these third-party ad servers for more detailed information on their practices as well as for instructions about how to opt-out of certain practices. www.xenesglosses.eu’s privacy policy does not apply to, and we cannot control the activities of, such other advertisers or web sites.

If you wish to disable cookies, you may do so through your individual browser options. More detailed information about cookie management with specific web browsers can be found at the browsers’ respective websites.

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Μοιράσου!