Τελευταία Νέα

Τρίτη, 22/10/2019, 04:37


Home / Μαθησιακές δυσκολίες / Μαθησιακ. δυσκολίες & ξένες γλώσσες (page 2)

Μαθησιακ. δυσκολίες & ξένες γλώσσες

Το πρόγραμμα εξειδίκευσης εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας στις Δυσκολίες Μάθησης σε ηλεκτρονική μορφή

Ο τόμος αυτός περιλαμβάνει τέσσερις ενότητες σημειώσεων. Η πρώτη ενότητα αναφέρεται στους στόχους, το περιεχόμενο και τη μεθοδολογία της εκπαιδευτικής αξιολόγησης, η δεύτερη στη συμβουλευτική, η τρίτη στις πρακτικές και μεθόδους διδασκαλίας για μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες και η τέταρτη ...

Διαβάστε περισσότερα »

Η δυσλεξία δεν ειναι εμπόδιο στις ξένες γλώσσες

Τα παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα δυσλεξίας είναι ικανά να μάθουν μία και δύο ξένες γλώσσες. Αρκεί να μην υπάρχει βιασύνη και πίεση. Αρκεί γονείς και δάσκαλοι να γνωρίζουν τις ιδιαιτερότητες και τα ειδικά προγράμματα εκμάθησης ξένων γλωσσών σε παιδιά με ...

Διαβάστε περισσότερα »

Ποιες είναι οι ενδείξεις ύπαρξης Μαθησιακών Δυσκολιών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Σε κάθε εξελικτικό στάδιο υπάρχουν κάποιες ενδεικτικές συμπεριφορές,οι οποίες όταν επιμένουν για σημαντικό χρονικό διάστημα και είναι έντονες, παραπέμπουν στην ύπαρξη Μαθησιακών Δυσκολιών. Οι συμπεριφορές αυτές είναι διαφορετικές σε κάθε περίοδο και ειδικά για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση περιγράφονται ως εξής: ...

Διαβάστε περισσότερα »

Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες – Δόμηση προφορικού και γραπτού λόγου (worksheet)

ΑΠΛΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ This is a house. This is a big house. This is Tom’s big house. Rationale – Λογική Άσκησης ΣΤΟΧΟΣ Στόχος της συγκεκριμένης άσκησης είναι να βοηθήσουμε τους μαθητές μας να καταλάβουν τον διαχωρισμό μεταξύ μιας απλής ...

Διαβάστε περισσότερα »

Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες / δυσλεξία και ξένες γλώσσες.

Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες / δυσλεξία και ξένες γλώσσες. Κυριακή Πουλάκη – Ευταξιοπούλου, M.Ed Ψυχοπαιδαγωγός. Ο όρος Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες/Δυσλεξία αναφέρεται σε ανομοιογενείς δυσκολίες που είναι δυνατόν να επηρεάσουν την ανάγνωση, τη γραφή, την ορθογραφία, τα μαθηματικά, την κρίση και γενικότερα ...

Διαβάστε περισσότερα »