Τελευταία Νέα

Tuesday, 04/24/18, 23:57Εκπαιδευτικοί

Νέα προκήρυξη για προσλήψεις αναπληρωτών μετά την 1η Νοεμβρίου. Για ποιο λόγο θα γίνεται

Ρεπορτάζ: xenesglosses.eu Ειδική προκήρυξη κάλυψης κενών σε σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και της ειδικής αγωγής προβλέπεται στο σχέδιο νόμου του Υπ. Παιδείας για τις Δομές Εκπαίδευσης. Με αυτή τη διάταξη επιδιώκεται να καλυφθούν τα κενά στις σχολικές μονάδες, ...

Διαβάστε περισσότερα »

Περισσότερες θέσεις εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής. Ποιοι μπαίνουν στα ΚΕΣΥ, ποιοι αυξάνουν τις θέσεις

Ρεπορτάζ: xenesglosses.eu Για τη στελέχωση των Κ.Ε.Σ.Υ. συνιστώνται χίλιες εκατόν ογδόντα εννέα (1.189) θέσεις προσωπικού, που κατανέμονται σε κλάδους αναφέρεται στο νομοσχέδιο που πήγε στη Βουλή. Μετά τη διαβούλευση όπως εντόπισε το xenesglosses.eu έχουμε μια αύξηση κατά 122 θέσεις καθώς ...

Διαβάστε περισσότερα »

ΟΠΣΥΔ – Οδηγίες περί υποχρέωσης αιτήματος μεταβολής στοιχείων αναπληρωτών και ωρομισθίων

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ «ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ» Για την αποφυγή παρερμηνειών επισημαίνεται ότι “Αίτημα Μεταβολής Στοιχείων” υποβάλλεται από τον υποψήφιο για το σύνολο των περιπτώσεων στις οποίες αιτείται τροποποίηση των στοιχείων του φακέλου του, πλην εκείνων τις οποίες οφείλει να καταχωρίσει απευθείας ...

Διαβάστε περισσότερα »

Τέλος για το πλαφόν των δύο διαδοχικών θητειών για διευθυντές, υποδιευθυντές και προϊστάμενους σχολ. μονάδων

3. Με εξαίρεση την επιλογή σε θέσεις διευθυντών ή προϊσταμένων και υποδιευθυντών σχολικών μονάδων, καθώς και υποδιευθυντών και υπευθύνων τομέων Ε.Κ., δεν επιτρέπεται η επιλογή για τρίτη διαδοχική θητεία σε όμοια θέση στελέχους της εκπαίδευσης. Ως όμοιες θέσεις για την εφαρμογή ...

Διαβάστε περισσότερα »

Επαναφορά της ποινής διετούς αποκλεισμού από τους πίνακες για τους αναπληρωτές. Δείτε πότε θα εφαρμόζεται

Ρεπορτάζ: xenesglosses.eu Την ποινή του διετούς αποκλεισμού θα αντιμετωπίζουν όσοι αναπληρωτές καταθέσουν αίτηση μέσω ειδικής προκήρυξης για την κάλυψη θέσεων που θα προκύπτουν από τα κενά που θα δημιουργούνται  από τις παραιτήσεις αναπληρωτών εφόσον αυτά θα καλύπτονται μέσω ειδικής προκήρυξης ...

Διαβάστε περισσότερα »

Άρθρο για τις προσλήψεις αναπληρωτών στις ΔΥΕΠ. Τι προβλέπεται για τον τρόπο πρόσληψης

Ρεπορτάζ: xenesglosses.eu Διάταξη για τους αναπληρωτές στις ΔΥΕΠ περιλαμβάνεται στο σχέδιο νόμου για τις Δομές Εκπαίδευσης στη διάταξη αναφέρεται ότι οι προσλήψεις γίνονται με τη χρήση των ενιαίων υφιστάμενων πινάκων αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΠΕ και ΔΕ όλων των κλάδων του ΥΠ.Π.Ε.Θ. ...

Διαβάστε περισσότερα »

Γιατί επιλέχθηκαν μόνο οι Δήμοι με ομόφωνες γνωμοδοτήσεις για τη δίχρονη προσχολική αγωγή

Το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων διευκρινίζει: Υλοποιείται από το σχολικό έτος 2018-2019 σε 184 δήμους της χώρας η δίχρονη φοίτηση των νηπίων, ένα πάγιο αίτημα δεκαετιών της εκπαιδευτικής κοινότητας, που θα συμπληρώσουν την 31η Δεκεμβρίου του 2018 την ηλικία των 4 ετών. Οι συγκεκριμένοι δήμοι ...

Διαβάστε περισσότερα »

Ανάλυση των διατάξεων που αφορούν μόνιμους εκπαιδευτικούς στο νομοσχέδιο

Ρεπορτάζ: xenesglosses.eu Αποκατάσταση εκπαιδευτικών που τέθηκαν σε διάθεση, κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών στη Σιβιτανίδειο, μετατάξεις σε αυτήν, διατάξεις για τον κλάδο ΔΕ01 περιλαμβάνονται σε άρθρο του νομοσχεδίου για τις Δομές Εκπαίδευσης. Με κόκκινα γράμματα η αιτιολογική έκθεση και ακολουθεί η διάταξη ...

Διαβάστε περισσότερα »

Οι αμοιβαίες μεταθέσεις Α/θμιας (ονόματα)

Αθήνα 24/4/2018 Παληγιάννης Βασίλης 6974750409 Φασφαλής Νίκος 6975303105   Ανακοίνωση αιρετών Αμοιβαίες Μεταθέσεις   Το ΚΥΣΠΕ στη σημερινή συνεδρίαση εισηγήθηκε την αμοιβαία μετάθεση των παρακάτω εκπαιδευτικών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Π.Δ. 50/96 όπως τροποποιήθηκε από το ...

Διαβάστε περισσότερα »

“Big Brother” για τα φροντιστήρια στο Υπουργείο Παιδείας

Ρεπορτάζ: xenesglosses.eu Διάταξη με την οποία προβλέπεται η ίδρυση πληροφοριακού συστήματος για την καλύτερη εξυπηρέτηση των σκοπών δημοσίου συμφέροντος για τους οποίους θεσπίστηκε η παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4415/2016 (Α΄ 159), δηλαδή για τη συλλογή στατιστικών στοιχείων, ...

Διαβάστε περισσότερα »

Η εγκύκλιος για τη διδασκαλία Β ξένης γλώσσας στα Δημοτικά

Σύμφωνα με τη με αριθ. πρωτ. Φ.52/63/12873/Γ1/6-2-2012 (ΦΕΚ 253, τ.Β’), όπως τροποποιήθηκε με τη με αριθ. πρωτ. Φ12/657/70691/26-04-2016/Δ1 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1324 τ.Β’/11-05-2016), η διδασκαλία της 2ης ξένης γλώσσας, Γαλλικής και Γερμανικής πραγματοποιείται για δύο (2) ώρες την εβδομάδα στις ...

Διαβάστε περισσότερα »

Αλλαγές και στα ωράρια διδασκαλίας διευθυντών και υποδιευθυντών σχολικών μονάδων

Στο Άρθρο 49 του σχεδίου νόμου προβλέπονται τροποποιήσεις στο ωράριο διδασκαλίας διευθυντών και υποδιευθυντών δημοτικών σχολείων Συγκεκριμένα προβλέπεται: α) Στην παρ. 7 του άρθρου 13 του ν. 1566/1985 επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: αα) Η περίπτ. α΄, όπως αντικαταστάθηκε με την ...

Διαβάστε περισσότερα »

Ανάκληση πρόσληψης και προσλήψεις αναπληρωτών (24/4)

Ανάκληση πρόσληψης εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ02- Πρόσληψη εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ02 και ΠΕ04.01, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους ωραρίου, από τον ενιαίο πίνακα προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών, σε σχολεία αρμοδιότητας Διεύθυνσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων για το υπολειπόμενο διδακτικό ...

Διαβάστε περισσότερα »

Τι προβλέπεται για τις προσλήψεις στα ΔΙΕΚ. Διάταξη στο σχέδιο νόμου

Ρεπορτάζ: xenesglosses.eu Η ημερομηνία «1.9.2018» στο έκτο εδάφιο της περίπτ. γ΄ της παρ. 15 του άρθρου 27 του ν. 4186/2013, όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 4485/2017 (Α΄114) αντικαθίστανται από την ημερομηνία «1.9.2019». Τα ...

Διαβάστε περισσότερα »

Ολοκλήρωση των τοποθετήσεων και βελτιώσεων εκπαιδευτικών

Με το έγγραφο του 63971/Ε2/23-4-2018 το υπουργείου παιδείας δίνει οδηγίες για την ολοκλήρωση των τοποθετήσεων και βελτιώσεων εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης. Ύστερα από την ολοκλήρωση της διενέργειας μεταθέσεων από περιοχή σε περιοχή των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού ...

Διαβάστε περισσότερα »

Ποιες ειδικότητες αναπληρωτών μπορούν να συμπληρώνουν ωράριο και σε Τάξη Μαθητείας

Ρεπορτάζ: xenesglosses.eu «Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί  των κλάδων ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ86, ΠΕ87, ΠΕ88, ΠΕ89 και ΠΕ90 που προσλαμβάνονται στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, μπορούν να συμπληρώνουν στο «Μεταλυκειακό έτος- τάξη μαθητείας» των ΕΠΑ.Λ. το υποχρεωτικό διδακτικό τους ωράριο, το ...

Διαβάστε περισσότερα »

Ποια επιδόματα θέσεων ευθύνης εκπαιδευτικών αυξάνονται. Ποιο αφορά τους αναπληρωτές

Ρεπορτάζ: xenesglosses.eu Κερδισμένοι είναι οι προϊστάμενοι Μονοθέσιων, Διθέσιων και Τριθέσιων Δημοτικών Σχολείων, Νηπιαγωγείων και Παιδικών Σταθμών, αφού το επίδομα ευθύνης τους θα διαμορφωθεί στα εκατόν είκοσι (120) ευρώ όταν ψηφιστεί το νομοσχέδιο για τις Δομές. Στο ν.4354/15 το ποσό ήταν 100. ...

Διαβάστε περισσότερα »

Σε ποιες περιοχές έχουμε τα μεγαλύτερα ποσοστά εφαρμογής δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής. Ποιοι Δήμοι μένουν εκτός

Ρεπορτάζ: xenesglosses.eu Ανακοινώθηκαν χθες από το Υπουργείο Παιδείας οι Δήμοι στους οποίους θα εφαρμοστεί για το 2018-2019 η δίχρονη υποχρεωτική προσχολική εκπαίδευση η οποία θα γίνει καθολική σε βάθος τριετίας. Τελικά ο αριθμός των Δήμων είναι 184 σε σύνολο 325, ...

Διαβάστε περισσότερα »

Γονιός επιτέθηκε σε διευθυντή σχολείου και δασκάλα

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε σήμερα σε δημοτικό σχολείο του Ηρακλείου όταν ένας πατέρας επιτέθηκε στον διευθυντή και μία δασκάλα. Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, όλα συνέβησαν το πρωί όταν ο πατέρας ενός μαθητή μπήκε στο σχολείο ζητώντας τον λόγο από την ...

Διαβάστε περισσότερα »

Αυξήθηκαν οι θέσεις στελέχωσης στα ΠΕΚΕΣ. Δείτε τις ειδικότητες και την αύξηση

Ρεπορτάζ: xenesglosses.eu Κατά 10 είναι αυξημένες οι θέσεις για τη στελέχωση των ΠΕΚΕΣ συγκριτικά με τα όσα αναφέρονταν στο σχέδιο νόμου της διαβούλευσης. Συγκεκριμένα για τη στελέχωση των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. συνιστώνται πεντακόσιες σαράντα (540) θέσεις Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου, οι οποίες πληρούνται ...

Διαβάστε περισσότερα »
Μοιράσου!