Νομοθεσία

Αναπληρώτριες με παιδία ηλικίας έως δυο ετών και μειωμένο ωράριο

Αναπληρώτριες με παιδία ηλικίας έως δυο ετών και μειωμένο ωράριο Τι ορίζουν εγκύκλιοι του Υπουργείου Μειωμένο ωράριο κατά δυο ώρες δικαιούνται μητέρες αναπληρώτριες εκπαιδευτικοί λόγω ανατροφής παιδιού ηλικίας έως και δυο ετών. Έτσι αν ένας εκπαιδευτικός έχει 23 ώρες το ωράριό του ...

Διαβάστε περισσότερα »

Δύο θα είναι τα μηχανογραφικά αυτή τη χρονιά. Όσα πρέπει να ξέρετε για το νέο μηχανογραφικό

Δυο μηχανογραφικά θα υπάρχουν φέτος στις πανελλαδικές 2016, το περσινό και το νέο μηχανογραφικό. Το περσινό θα κληθούν να το συμπληρώσουν όσοι απόφοιτοι επιλέξουν να διαγωνισθούν με το προηγούμενο σύστημα αλλά και υποψήφιοι του 10% χωρίς νέα εξέταση. Το νέο μηχανογραφικό ...

Διαβάστε περισσότερα »

Η νομοθεσία για το ωράριο μητέρων στην εκπαίδευση

ΩΡΑΡΙΟ ΜΗΤΕΡΩΝ Ν.2083/92 Αρ.30 §14.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, μπορεί να καθορίζεται μειωμένο ωράριο για τις μητέρες εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας και εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης. Η μείωση θα ισχύει από την ημέρα γέννησης του τέκνου και ...

Διαβάστε περισσότερα »

Έντυπα σχολικών μονάδων (γενικής χρήσης, μισθοδοσίας, αδειών, εκπαιδευτικών…)

Έντυπα Γενικής Χρήσης Αίτηση Γενικής Χρήσης για εκπαιδευτικούς Αίτηση Γενικής Χρήσης για πολίτες Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 Αίτηση -Υπεύθυνη Δήλωση Μισθοδοσία Οικογενειακή Παροχή – Αίτηση χορήγησης Οικογενειακή Παροχή – Υπεύθυνη δήλωση οικογενειακής κατάστασης Οικογενειακή Παροχή – Οδηγίες Αναφορά ανάληψης ...

Διαβάστε περισσότερα »

Τι ισχύει για τις αναρρωτικές άδειες αναπληρωτών εκπαιδευτικών και τον χρόνο πραγματικής υπηρεσίας

Δεν αναγνωρίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας το υπερβάλλον των 15 ημερών διάστημα αναρρωτικής άδειας, σε εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 657 και 658 του Αστικού Κώδικα, περί χρονικού διαστήματος αξίωσης καταβολής μισθού σε περίπτωση αναρρωτικής άδειας, και του αριθμ. 1470/22.08.2008 ...

Διαβάστε περισσότερα »

Οδοιπορικά έξοδα και μετακινήσεις των εκπαιδευτικών. Τι ισχύει για την κάλυψη δαπανών

Γενικά για τις μετακινήσεις και την κάλυψη δαπανών για αυτές εντός και εκτός της επικράτειας ισχύει ο νόμος 2685/1999 (ΦΕΚ 35/Α/1999) όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α/15-3-2010) Κάλυψη δαπανών μετακινουμένων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας (Ν. 2685/199 (ΦΕΚ ...

Διαβάστε περισσότερα »

ΣτΕ – Και στον πατέρα δημόσιο υπάλληλο θα πρέπει να χορηγείται γονική άδεια

Με την απόφαση για την υπόθεση C-222/14 το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (τέταρτο τμήμα) στις 16 Ιουλίου 2015, αποφάνθηκε ότι εθνική ρύθμιση σύμφωνα με την οποία δημόσιος υπάλληλος δεν έχει δικαίωμα γονικής άδειας σε περίπτωση κατά την οποία η σύζυγός του ...

Διαβάστε περισσότερα »

Οδηγός – Νομοθεσία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ενημέρωση 13/10)

Νομοθεσία ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΔ 104/1979 (ΦΕΚ 23/Α/7-2-1979) Σχολικό-Διδακτικό έτος, εγγραφές, μετεγγραφές κλπ (Με όλες τις αλλαγές-Τελευταία ενημέρωση 7-6-2015) Το αρχικό ΠΔ 104/1979 (ΦΕΚ 23/Α/7-2-1979) τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με 1. ΠΔ 294/1980 (ΦΕΚ 81/Α/12-4-1980) 2. ΠΔ 452/1981 (ΦΕΚ 124/Α/8-5-1980) 3. ΠΔ 268/1982 ...

Διαβάστε περισσότερα »

Νομοθεσία – Κάλυψη κενών σε περίπτωση απουσίας εκπαιδευτικού

Τις βασικές διατάξεις λειτουργίας των σχολικών μονάδων που καθορίζουν υποχρεώσεις αλλά και δικαιώματα των εκπαιδευτικών και των συλλόγων διδασκόντων παραθέτει το ΔΣ της Α’ ΕΛΜΕ Κορινθίας, μετά από σχετικά ερωτήματα που τέθηκαν προς το Διοικητικό Συμβούλιο. 1) Νόμος 1566/1985 Άρθρο ...

Διαβάστε περισσότερα »

Η άδεια επαπειλούμενης κύησης προσμετράται ως χρόνος διδακτικής υπηρεσίας

Χρόνος διδακτικής υπηρεσίας για τις γυναίκες εκπαιδευτικούς η άδεια επαπειλούμενης κύησης Η άδεια επαπειλούμενης κύησης ως άδεια σχετιζόμενη με την κύηση και τη λοχεία πρέπει να προσμετρηθεί ως χρόνος διδακτικής υπηρεσίας για τις γυναίκες εκπαιδευτικούς, υποψήφιες για θέση ευθύνης, διαφορετικά ...

Διαβάστε περισσότερα »

Τροποποίηση εγκυκλίου αδειών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Αθλητική άδεια)

«Τροποποίηση εγκυκλίου αδειών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης». ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΚΛΙΚ ΕΔΩ Σε συνέχεια της με αρ.Φ.351.5/43/67822/Δ1/05-05-2014 (Α.Δ.Α.:ΒΙΦΓ9-4ΘΑ) εγκυκλίου  σχετικά με τις άδειες των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και με αφορμή την έναρξη ισχύος του Ν.4326/2015, άρθρο 11, παρ.3 (Φ.Ε.Κ.49 ...

Διαβάστε περισσότερα »

Νομοθεσία – Κρίση και τοποθέτηση υπεράριθμων εκπαιδευτικών

ΠΔ 100/97 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΔ 50/96 Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Αρθρο 14 Κρίση και τοποθέτηση υπεράριθμων εκπαιδευτικών 1. Υπεραριθμίες εκπαιδευτικών είναι δυνατόν να προκύψουν: α) Σε σχολικές μονάδες της Α/θμιας εκπαίδευσης από ίδρυση, κατάργηση, ...

Διαβάστε περισσότερα »

Νομοθεσία – Ποιος προηγείται στην κατανομή Β’ Ανάθεσης

-Στην εγκύκλιο 118842/Γ2 /17-09-2008 αναφέρεται ότι: «Με τα μαθήματα 1ης ανάθεσης οι εκπαιδευτικοί καλύπτουν το υποχρεωτικό τους ωράριο, ενώ με τα μαθήματα 2ης ανάθεσης συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους ωράριο ή καλύπτουν εκπαιδευτικές ανάγκες». -Η υπουργική απόφαση 69598/Γ2/10-7-2006 (ΦΕΚ 1050 Β΄) περί «Αναθέσεων μαθημάτων Γυμνασίου ...

Διαβάστε περισσότερα »

Αξιολόγηση των μαθητών του Γυμνασίου

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 39 Αξιολόγηση των μαθητών του Γυμνασίου, συμπλήρωση διατάξεων περί απουσιών των μαθητών Γυμνασίων,λήξη μαθημάτων στο Γυμνάσιο και λοιπές διατάξεις πατήστε εδώ https://didefth.gr/

Διαβάστε περισσότερα »

Ευρετήριο και στοιχεία επικοινωνίας όλων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΔΡΑΜΑΣ Διοικητήριο, ΤΚ.  66100, Δράμα, Μακεδονία Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2521351425 και 2521351426 https://www.dipedra.gr/   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΕΒΡΟΥ Δήμητρας 19,  ΤΚ. 68100, Αλεξανδρούπολη, Έβρος Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2551026147, 2551036772, ...

Διαβάστε περισσότερα »

Τι ισχύει για την ανάθεση υπερωριών σε εκπαιδευτικούς

Στο Νόμο 1566/1985, όπως αυτός ισχύει σήμερα, προβλέπεται ότι Άρθρο 14 «…………6. Σε περίπτωση που οι προβλεπόμενες ώρες διδασκαλίας για κάθε μάθημα δεν καλύπτονται με το υποχρεωτικό ωράριο των διδασκόντων και οι απομένουσες δεν δικαιολογούν θέση εκπαιδευτικού ή αν δικαιολογούν ...

Διαβάστε περισσότερα »

Όλη η εκπαιδευτική νομοθεσία που ρυθμίζει τη λειτουργία της σχολικής μονάδας

Στην προσπάθειά μας να διευκολύνουμε τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς στο έργο τους, συγκεντρώσαμε τα νομοθετήματα και τις διατάξεις εκείνες που ρυθμίζουν τη λειτουργία της σχολικής μονάδας. Ταυτόχρονα, αναρτούμε την απόφαση της ΔΟΕ (2013) για τα «Εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών της Π.Ε.», ...

Διαβάστε περισσότερα »

Νομοθεσία – Πως θα τοποθετηθούν οι αναπληρωτές σε οργανικά ή λειτουργικά κενά

Η νομοθεσία που ισχύει για την τοποθέτηση προσλαμβανομένων αναπληρωτών σε οργανικά και λειτουργικά κενά: (Αρ. Πρωτ. Φ. 361.1/1059/105160/Δ1/11-10-2006 / ΥΠΕΠΘ) 1. Στις διατάξεις του άρθρου 8 παρ 3 της αριθ. 35557/Δ2/9.4.2003 (ΦΕΚ.465/17.4.2003 τ.Β) Ρυθμιστικής Απόφασης ορίζεται ότι: « Η τοποθέτηση των ...

Διαβάστε περισσότερα »

Έντυπα σχολικών μονάδων (άδειες, μισθοδοσίας, γενικής χρήσης)

Έντυπα Γενικής Χρήσης Αίτηση Γενικής Χρήσης για εκπαιδευτικούς Αίτηση Γενικής Χρήσης για πολίτες Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 Αίτηση -Υπεύθυνη Δήλωση Μισθοδοσία Οικογενειακή Παροχή – Αίτηση χορήγησης Οικογενειακή Παροχή – Υπεύθυνη δήλωση οικογενειακής κατάστασης Οικογενειακή Παροχή – Οδηγίες Αναφορά ανάληψης ...

Διαβάστε περισσότερα »

Οδηγός για τις εφημερίες στα σχολεία

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ Α) ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Η εφημερία-επιτήρηση των μαθητών πραγματοποιείται σύμφωνα με: Τα Π.Δ: Άρθρο2,παράγραφος-2 Π.Δ. 104/1979, το άρθρο 13, παρ. 2 του Π.Δ. 201/1998(ΦΕΚ 161/1998, τ.Α ́), Τις Υπουργικές Αποφάσεις: με αριθμ. Φ 12/773/77094/Γ1/28-7-2006 (ΦΕΚ 1139/2006 , Φ12/520/61575/Γ1/30-5-2011 (ΦΕΚ 1327/2011) Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 ...

Διαβάστε περισσότερα »