Νομοθεσία

Το συνταγματικό πλαίσιο του νέου συστήματος διορισμού εκπαιδευτικών ( του Τρύφωνα Κωνσταντινίδη)

Του Τρύφωνα Κωνσταντινίδη Αιρετού στο ΠΥΣΔΕ Κοζάνης konstant.tryfon@gmail.com Το Υπουργείο Παιδείας, ενόψει της επεξεργασίας και σχεδιασμού του νέου συστήματος διορισμού εκπαιδευτικών, οφείλει να λάβει υπόψη α) την σχετική  νομολογία του Σ.Τ.Ε., β) τα  δικαιώματα των  αναπληρωτών  εκπαιδευτικών  γ) την ανάγκη ...

Διαβάστε περισσότερα »

Δικαιώματα πολιτών – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση – Ν. 4325/2015

Εγκύκλιος ΔΙΑΔΙΠΥΔ/ΤΣΠΕΑΔ/Φ.18/οικ.16414/27-5-2015 (ΑΔΑ:7ΝΚΟ465ΦΘΕ-ΤΧΘ) του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Εκδόθηκε ο Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α/11-5-2015) «Εκδημοκρατισμός της διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση – Αποκατάσταση Αδικιών και άλλες διατάξεις» και ως προς τις διατάξεις του Κεφαλαίου 3: «Δικαιώματα πολιτών ...

Διαβάστε περισσότερα »

Κατανομή σχολικών τάξεων, νομικό πλαίσιο και πρακτικές

Κατανομή σχολικών τάξεων, νομικό πλαίσιο και πρακτικές, των Λουκά Παναγιώτη και Μπλέτσα Χρήστου Κάθε χρόνο, με την έναρξη του σχολικού έτους, στην πρώτη συνεδρίαση του  διδακτικού προσωπικού του σχολείου πραγματοποιείται η  συζήτηση για την κατανομή των  τάξεων και τμημάτων στους ...

Διαβάστε περισσότερα »

Κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων των εγγράφων που υποβάλλονται στο Δημόσιο – Διενέργεια Δειγματοληπτικού Ελέγχου

Εγκύκλιος ΔΙΑΔΙΠΥΔ/ΤΣΠΕΑΔ/φ.15/οικ.13033/5-5-2015 (ΑΔΑ: ΨΡ6Φ465ΦΘΕ-ΥΚΨ) του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 1 του Νόμου 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014) για την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων των εγγράφων που υποβάλλονται στο Δημόσιο, ...

Διαβάστε περισσότερα »

Νομοθεσία – Πλήρης οδηγός για τις άδειες εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης

«Άδειες εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ – ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ- ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Με την τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 3528/2007 από τον Ν.4210/2013, την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2010/18/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στην εθνική νομοθεσία με τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΣΤ’ ...

Διαβάστε περισσότερα »

Πότε τίθεται ο δημόσιος υπάλληλος σε αργία, αναστολή καθηκόντων και οριστική παύση

ΘΕΜΑ:     Διατάξεις νομοσχεδίου «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης- Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση- Αποκατάσταση Αδικιών και άλλες διατάξεις» περί αυτοδίκαιης ή δυνητικής θέσης σε αργία και περί επιβολής της ποινής της οριστικής παύσης. 1.ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ–ΔΥΝΗΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΑΡΓΙΑ Με τις διατάξεις του άρθρου ...

Διαβάστε περισσότερα »

Προφορικές οι εξετάσεις για δυσλεκτικούς υποψηφίους για τις αστυνομικές σχολές

Το Γ Τμήμα του ΣτΕ δικαίωσε δυσλεκτικό σπουδαστή της Σχολής Αστυφυλάκων ο οποίος  “κόπηκε” στις γραπτές πτυχιακές εξετάσεις. Συγκεκριμένα οι σύμβουλοι επικρατείας ερμηνεύοντας τις συνταγματικές επιταγές και τη νομοθεσία για τα άτομα  που παρουσιάζουν διαταραχή στην κατανόηση και έκφραση του ...

Διαβάστε περισσότερα »

Οι ειδικότητες ΠΕ και ΔΕ ομαδοποιημένες (αναλυτικός πίνακας του Πάνου Ντούλα)

Ο εκπαιδευτικός Πάνος Ντούλας έστειλε στο alfavita.gr έναν αναλυτικό πίνακα με όλες τις ειδικότητες στην εκπαίδευση. Ο πίνακας είναι ομαδοποιημένος και με σειρά. Σε μερικές ειδικότητες στάθηκε αδύνατο να βρεθεί η ομαδοποιημένη ειδικότητα pandou.paron@gmail.com ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΕΔΩ https://www.alfavita.gr/

Διαβάστε περισσότερα »

Υπευθυνότητες Διευθυντή και συνοδών εκπαιδευτικών σε σχολικές εκδρομές με τουριστικά λεωφορεία (μετακινήσεις μαθητών)

Ο Διευθυντής του σχολείου, εφόσον η μετακίνηση γίνεται με τουριστικά λεωφορεία, απευθύνεται εγγράφως στη Διεύθυνση Τροχαίας της Ελληνικής Αστυνομίας, ώστε να διενεργηθεί έλεγχος των οχημάτων (έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης, έγγραφα οδηγού κλπ.), λίγο πριν την αναχώρηση των εκδρομέων. ...

Διαβάστε περισσότερα »

Διευκρινίσεις σχετικά με την αναγνώριση της προϋπηρεσίας των αναπληρωτών από ιδιωτική εκπαίδευση

Εγκύκλιος 57440/Ε2/7-4-2015 του Υπουργείου Παιδείας Με αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν στην Υπηρεσία μας και σε συνέχεια των αριθμ. 206450/Ε2/18-12-2014 και 10705/Ε2/21-1-2015 εγγράφων μας για την εφαρμογή του Ν. 4310/2014, σας γνωρίζουμε τα εξής: Αναφορικά με την κατάταξη των αναπληρωτών εκπαιδευτικών ...

Διαβάστε περισσότερα »

Το νομικό πλαίσιο αμοιβών αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών. Οι αμοιβές (ενημέρωση 11/2/2015)

Αμοιβές αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Μισθολογική κατάταξη αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών (129 KB) Βαθμολογική και Μισθολογική κατάταξη αναπληρωτών (2/20130/0022/30-3-2012 έγγραφο του ΓΛΚ) Καθορισμός αποδοχών αναπληρωτών εκπαιδευτικών (2/13917/0022/2012 -ΦΕΚ 414/Β/23-2-2012) όπως τροποποιήθηκε με τις 2/73377/0022/2013 ΦΕΚ 1958/Β/12-4-2013 και 2/24529/0022/2014- ΦΕΚ ...

Διαβάστε περισσότερα »

Τι προβλέπει η εγκύκλιος για την εξέταση μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές µαθησιακές δυσκολίες

Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση µαθητών και αποφοίτων µε αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές µαθησιακές δυσκολίες, βάσει του Ν.3699/2008, στις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2015, για εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση.  ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Με τις ...

Διαβάστε περισσότερα »

Νέα ρύθμιση για τις άδειες των εκπαιδευτικών

Ο Αναπληρωτής υπουργός Παιδείας Τάσος Κουράκης με έγγραφο που υπέγραψε καλεί τους Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να χορηγούν άδειες μικρής χρονικής διάρκειας για επιμορφωτικούς ή επιστημονικούς λόγους και στους προσωρινούς αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, ενόψει θεσμοθέτησης σχετικής νομοθετικής ρύθμισης. Σύμφωνα με ...

Διαβάστε περισσότερα »

Νόμοι και εγκύκλιοι για τον παιδαγωγικό έλεγχο των μαθητών

Παιδαγωγικός έλεγχος μαθητή . Τι προβλέπει η νομοθεσία Γ2/6563/21.11.96 ΥΠΕΠΘ Δεν υπάρχει διάταξη που να επιτρέπει ομαδική αποβολή μαθητών από τα μαθήματά τους,ο ύτε αποβολή εκ περιτροπής. Κάτι τέτοιο θα ήταν αντιπαιδαγωγικό και όχι σύμφωνο με το πνεύμα και τους ...

Διαβάστε περισσότερα »

Κωδικοποίηση του πειθαρχικού για τους Δημόσιους Υπάλληλους

Έγγραφη επίπληξη, πρόστιμο έως και τις αποδοχές 12 μηνών καθώς και οριστική παύση από τα καθήκοντα (απόλυση) προβλέπουν για τους δημόσιουςυπαλλήλους οι πειθαρχικέςποινές που υπάρχουν στο «Πειθαρχικό Δίκαιο των Δημόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και των Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημόσιου Δικαίου». ...

Διαβάστε περισσότερα »

Οδηγία του υπουργείου στα σχολεία για τις σχολικές εκδρομές

Οδηγία του υπουργείου στα σχολεία να επιλέγουν Ελλάδα για τις πολυήμερες εκδρομές Κατά την πραγματοποίηση της πολυήμερης εκδρομής της τελευταίας τάξης του Λυκείου, θεωρείται σημαντικό να επιλέγονται τόποι προορισμού στο εσωτερικό της χώρας μας, που δίνει τη δυνατότητα επιλογής περιοχών ...

Διαβάστε περισσότερα »

Νομοθεσία – Τι ισχύει για σχολικές εκδρομές, περιπάτους, επισκέψεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ Άρθρο 1 Σχολικοί Περίπατοι Ως σχολικός περίπατος ορίζεται η οργα νωμένη από  το σχολείο ομαδική μετάβαση μαθητών σε τόπους που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από τη σχολική μονάδα. Η μετάβαση αυτή γίνεται πεζή ή με χρήση μεταφορικού μέσου, ...

Διαβάστε περισσότερα »

Οι υπευθυνότητες των Περιφερειακών Δ/ντων Εκπαίδευσης (καθηκοντολόγιο)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ – ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Άρθρο 1 Έργο των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης Οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης υπάγονται στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ασκούν τη διοίκηση, τον έλεγχο και ...

Διαβάστε περισσότερα »

Τι ισχύει για τις άδειες εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας (σχετική νομοθεσία – όλων των ειδών οι άδειες)

ΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΑΔΕΙΩΝ ΕΔΩ Με αφορμή την τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 3528/2007 από τον Ν.4210/2013, την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2010/18/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στην εθνική μας νομοθεσία με τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΣΤ’ του Ν. 4075/2012 και τα σχετικά ...

Διαβάστε περισσότερα »

Έντυπα σχολικών μονάδων (άδειες, υπηρεσιακές μεταβολές)

Δείτε και χρησιμοποιείστε τα έντυπα αδειών του κ. Κυριαζίδη Ευστράτιου, Διευθυντή του 1ου ΔΣ Δράμας   ΕΙΔΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΜΟΝΙΜΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΣΠΑ ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αιμοδοτική Αναρρωτική Γάμου Γέννησης τέκνου Διευκόλυνσης Εξετάσεων Θανάτου συγγενούς Κανονική Περιοδικής νοσηλείας Συμμετοχής σε δίκη ...

Διαβάστε περισσότερα »
Μοιράσου!