Νομοθεσία

Νομοθεσία – Κάλυψη κενών σε περίπτωση απουσίας εκπαιδευτικού

Τις βασικές διατάξεις λειτουργίας των σχολικών μονάδων που καθορίζουν υποχρεώσεις αλλά και δικαιώματα των εκπαιδευτικών και των συλλόγων διδασκόντων παραθέτει το ΔΣ της Α’ ΕΛΜΕ Κορινθίας, μετά από σχετικά ερωτήματα που τέθηκαν προς το Διοικητικό Συμβούλιο. 1) Νόμος 1566/1985 Άρθρο ...

Διαβάστε περισσότερα »

Η άδεια επαπειλούμενης κύησης προσμετράται ως χρόνος διδακτικής υπηρεσίας

Χρόνος διδακτικής υπηρεσίας για τις γυναίκες εκπαιδευτικούς η άδεια επαπειλούμενης κύησης Η άδεια επαπειλούμενης κύησης ως άδεια σχετιζόμενη με την κύηση και τη λοχεία πρέπει να προσμετρηθεί ως χρόνος διδακτικής υπηρεσίας για τις γυναίκες εκπαιδευτικούς, υποψήφιες για θέση ευθύνης, διαφορετικά ...

Διαβάστε περισσότερα »

Τροποποίηση εγκυκλίου αδειών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Αθλητική άδεια)

«Τροποποίηση εγκυκλίου αδειών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης». ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΚΛΙΚ ΕΔΩ Σε συνέχεια της με αρ.Φ.351.5/43/67822/Δ1/05-05-2014 (Α.Δ.Α.:ΒΙΦΓ9-4ΘΑ) εγκυκλίου  σχετικά με τις άδειες των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και με αφορμή την έναρξη ισχύος του Ν.4326/2015, άρθρο 11, παρ.3 (Φ.Ε.Κ.49 ...

Διαβάστε περισσότερα »

Νομοθεσία – Κρίση και τοποθέτηση υπεράριθμων εκπαιδευτικών

ΠΔ 100/97 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΔ 50/96 Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Αρθρο 14 Κρίση και τοποθέτηση υπεράριθμων εκπαιδευτικών 1. Υπεραριθμίες εκπαιδευτικών είναι δυνατόν να προκύψουν: α) Σε σχολικές μονάδες της Α/θμιας εκπαίδευσης από ίδρυση, κατάργηση, ...

Διαβάστε περισσότερα »

Νομοθεσία – Ποιος προηγείται στην κατανομή Β’ Ανάθεσης

-Στην εγκύκλιο 118842/Γ2 /17-09-2008 αναφέρεται ότι: «Με τα μαθήματα 1ης ανάθεσης οι εκπαιδευτικοί καλύπτουν το υποχρεωτικό τους ωράριο, ενώ με τα μαθήματα 2ης ανάθεσης συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους ωράριο ή καλύπτουν εκπαιδευτικές ανάγκες». -Η υπουργική απόφαση 69598/Γ2/10-7-2006 (ΦΕΚ 1050 Β΄) περί «Αναθέσεων μαθημάτων Γυμνασίου ...

Διαβάστε περισσότερα »

Αξιολόγηση των μαθητών του Γυμνασίου

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 39 Αξιολόγηση των μαθητών του Γυμνασίου, συμπλήρωση διατάξεων περί απουσιών των μαθητών Γυμνασίων,λήξη μαθημάτων στο Γυμνάσιο και λοιπές διατάξεις πατήστε εδώ https://didefth.gr/

Διαβάστε περισσότερα »

Ευρετήριο και στοιχεία επικοινωνίας όλων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΔΡΑΜΑΣ Διοικητήριο, ΤΚ.  66100, Δράμα, Μακεδονία Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2521351425 και 2521351426 https://www.dipedra.gr/   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΕΒΡΟΥ Δήμητρας 19,  ΤΚ. 68100, Αλεξανδρούπολη, Έβρος Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2551026147, 2551036772, ...

Διαβάστε περισσότερα »

Τι ισχύει για την ανάθεση υπερωριών σε εκπαιδευτικούς

Στο Νόμο 1566/1985, όπως αυτός ισχύει σήμερα, προβλέπεται ότι Άρθρο 14 «…………6. Σε περίπτωση που οι προβλεπόμενες ώρες διδασκαλίας για κάθε μάθημα δεν καλύπτονται με το υποχρεωτικό ωράριο των διδασκόντων και οι απομένουσες δεν δικαιολογούν θέση εκπαιδευτικού ή αν δικαιολογούν ...

Διαβάστε περισσότερα »

Όλη η εκπαιδευτική νομοθεσία που ρυθμίζει τη λειτουργία της σχολικής μονάδας

Στην προσπάθειά μας να διευκολύνουμε τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς στο έργο τους, συγκεντρώσαμε τα νομοθετήματα και τις διατάξεις εκείνες που ρυθμίζουν τη λειτουργία της σχολικής μονάδας. Ταυτόχρονα, αναρτούμε την απόφαση της ΔΟΕ (2013) για τα “Εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών της Π.Ε.”, ...

Διαβάστε περισσότερα »

Νομοθεσία – Πως θα τοποθετηθούν οι αναπληρωτές σε οργανικά ή λειτουργικά κενά

Η νομοθεσία που ισχύει για την τοποθέτηση προσλαμβανομένων αναπληρωτών σε οργανικά και λειτουργικά κενά: (Αρ. Πρωτ. Φ. 361.1/1059/105160/Δ1/11-10-2006 / ΥΠΕΠΘ) 1. Στις διατάξεις του άρθρου 8 παρ 3 της αριθ. 35557/Δ2/9.4.2003 (ΦΕΚ.465/17.4.2003 τ.Β) Ρυθμιστικής Απόφασης ορίζεται ότι: « Η τοποθέτηση των ...

Διαβάστε περισσότερα »

Έντυπα σχολικών μονάδων (άδειες, μισθοδοσίας, γενικής χρήσης)

Έντυπα Γενικής Χρήσης Αίτηση Γενικής Χρήσης για εκπαιδευτικούς Αίτηση Γενικής Χρήσης για πολίτες Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 Αίτηση -Υπεύθυνη Δήλωση Μισθοδοσία Οικογενειακή Παροχή – Αίτηση χορήγησης Οικογενειακή Παροχή – Υπεύθυνη δήλωση οικογενειακής κατάστασης Οικογενειακή Παροχή – Οδηγίες Αναφορά ανάληψης ...

Διαβάστε περισσότερα »

Οδηγός για τις εφημερίες στα σχολεία

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ Α) ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Η εφημερία-επιτήρηση των μαθητών πραγματοποιείται σύμφωνα με: Τα Π.Δ: Άρθρο2,παράγραφος-2 Π.Δ. 104/1979, το άρθρο 13, παρ. 2 του Π.Δ. 201/1998(ΦΕΚ 161/1998, τ.Α ́), Τις Υπουργικές Αποφάσεις: με αριθμ. Φ 12/773/77094/Γ1/28-7-2006 (ΦΕΚ 1139/2006 , Φ12/520/61575/Γ1/30-5-2011 (ΦΕΚ 1327/2011) Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 ...

Διαβάστε περισσότερα »

Οδηγός για τη λειτουργία των σχολικών μονάδων

Σύμφωνα με την εγκύκλιο (2/9/2014) που εξέδωσε το Υπουργείο Παιδείας και για διευκόλυνση των συναδέλφων στο έργο τους, έχουμε συγκεντρώσει τους νόμους και τις διατάξεις που ρυθμίζουν τη λειτουργία της σχολικής μονάδας. (πατήστε πάνω σε κάθε σύνδεσμο για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο) Δ.Ε.Π.Π.Σ. ...

Διαβάστε περισσότερα »

Η Υπουργική Απόφαση για τη συγκρότηση των Πειθαρχικών Συμβουλίων

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της αρ. Φ.350/17/61266/Δ1/31-5-2012 Υπουργικής Απόφασης Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. με θέμα: «Σύσταση – Συγκρότηση Πρωτοβάθμιων Πειθαρχικών Συμβουλίων των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 1770/τ. ...

Διαβάστε περισσότερα »

Χορήγηση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης. Τι ισχύει

Από πότε είναι δυνατή η χορήγηση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης Δεν χορηγούνταν άδειες υπηρεσιακής εκπαίδευσης μέχρι 31/12/2014 Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, δεν χορηγούνταν άδειες και παρατάσεις αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης του άρθρου 58 του ν.3528/2007 για τη συμμετοχή των υπαλλήλων σε ...

Διαβάστε περισσότερα »

Μαθητή ξεστραβώσου – Μάθε τα δικαιώματα σου

100 ερωτήσεις με τεκμηριωμένες απαντήσεις. Δείτε αναλυτικά σε μορφή pdf τον οδηγό για  τα δικαιώματα του μαθητή Είναι προφανές ότι ένας μικρός χρηστικός οδηγός δεν μπορεί να συμπεριλάβει όλες τις πιθανές περιπτώσεις. Είναι όμως ένα πρώτο βήμα για να ενημερωθούν οι μαθητές για ...

Διαβάστε περισσότερα »

Πλήρης οδηγός και νομοθεσία για τις αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Λυκείου

Αναθέσεις – Υπουργικές Αποφάσεις Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου, Γεν. Λυκείου, ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αρ. πρωτ. 118842/Γ2/17−09−2008 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1984 Β΄) «Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου, ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 118842/Γ2/17-09-2008 υπουργικής ...

Διαβάστε περισσότερα »

Τι ισχύει για τις απουσίες μαθητών σε γυμνάσια και λύκεια

ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΥΣΙΩΝ Σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. 58781/Γ2/21-5-2010 εγκύκλιο: «Όλες οι απουσίες, δικαιολογημένες, αδικαιολόγητες και δικαιολογημένες που δεν λαμβάνονται υπόψη για το χαρακτηρισμό της φοίτησης των μαθητών (άρθρο 21 του ΠΔ 104/1979, άρθρο 1 του ΠΔ 485/1983), καταχωρίζονται σύμφωνα ...

Διαβάστε περισσότερα »

Υπολογισμός αναρρωτικής άδειας ως χρόνου πραγματικής διδακτικής προϋπηρεσίας αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Αρ.Πρωτ.155734/Δ1/10-12-2012/ΥΠΑΙΘΠΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε. ΤΜΗΜΑΤΑ Α ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (Α/ΘΜΙΑ): Καλτσά Χ. : 210 344 2281 Φυτουράκη Ν. : 210 344 2566 e-mail: crkaltsa(ΑΤ)minedu.goν.gr fitouraki(ΑΤ)minedu.goν.gr Φαξ: 210 344 2582 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (Β/ΘΜΙΑ): Δούκα Ε. ...

Διαβάστε περισσότερα »

Ενημερωτικό του αιρετού Νεκτάριου Κορδή για τις διαδικασίες απόσπασης. Όλη η πληροφόρηση

Ενημερωτικό του αιρετού στο  ΚΥΣΔΕ               Νεκτάριου Κορδή εκλεγμένου με το ψηφοδέλτιο  των Συνεργαζόμενων Εκπαιδευτικών Κινήσεων Θέμα: Αιτήσεις απόσπασης Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, Δημοσιεύτηκαν στις 26/06/15 οι εγκύκλιοι  αποσπάσεων για το διδακτικό έτος 2015-2016. Στο ενημερωτικό που ακολουθεί αποκωδικοποιούμε κάποια σημεία των ...

Διαβάστε περισσότερα »
Μοιράσου!