Νομοθεσία

Το ΦΕΚ που περιλαμβάνει την αλλαγή μοριοδότησης των εκπαιδευτικών σε διαθεσιμότητα

Το ΦΕΚ που περιλαμβάνει την αλλαγή μοριοδότησης των εκπαιδευτικών σε διαθεσιμότητα Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της κυβέρνησης η Υπουργική Απόφαση, σχετικά, με την αλλαγή της μοριοδότησης  των καθηγητών σε διαθεσιμότητα με την επετηρίδα. ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Διαβάστε περισσότερα »

Άδειες και πειθαρχικά Δ.Υ.

Στο ΦΕΚ 254/Α’/21.11.2013 δημοσιεύτηκε ο ν.4210/2013 «ΡυθμίσειςΥπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης», με τον οποίο τροποποιούνται οι διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα (Υ.Κ., ν.3528/2007)και του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (Κ.Κ.Δ.Κ.Υ., ν.3584/2007). Ο ανωτέρω νόμος του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και ...

Διαβάστε περισσότερα »

H νομοθεσία για την διάρκεια του σχολικού και διδακτικού έτους ανά βαθμίδα εκπαίδευσης

*του Βασίλειου Καλόγηρου Μετά και τη χθεσινή δήλωση του Υπουργού Παιδείας για έναρξη των  πανελληνίων εξετάσεων στις 27 Μαΐου και με το άνοιγμα σήμερα των σχολείων παρουσιάζουμε τα όσα ορίζει η νομοθεσία για το σχολικό και διδακτικό έτος. Αξίζει να ...

Διαβάστε περισσότερα »

Δικαιώματα των παιδιών-μαθητών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, των οποίων οι γονείς βρίσκονται σε διάσταση ή είναι διαζευγμένοι και ο ένας από αυτούς δεν ασκεί την επιμέλειά τους

Δικαιώματα των παιδιών–μαθητών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, των οποίων οι γονείς βρίσκονται σε διάσταση ή είναι διαζευγμένοι και ο ένας από αυτούς δεν ασκεί την επιμέλειά τους. ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ ΚΑΙ ΕΔΩ Πηγή 2ο Γυμνάσιο Υμηττού Η ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ...

Διαβάστε περισσότερα »

Τροποποίηση απόδοσης 2ης ειδικότητας (Υπουργική Απόφαση)

Σας προωθούμε το με αριθ. 197335/Δ1/23.12.2013 διαβιβαστικό έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Διοίκησης Π.Ε. & Δ.Ε. που αφορά στην ενημέρωσή σας επί της υπ’αριθ. 178562/Δ1/22.11.2013  (Φ.Ε.Κ. 3063/02.12.2013 τ.Β΄_ΑΔΑ: ΒΛΓ79-ΙΘΩ) Υπουργικής Απόφασης με θέμα “Τροποποίηση της αριθμ. 81504/Δ2/19-07-2011 υ.α. «Κριτήρια και διαδικασία απόδοσης δεύτερης ειδικότητας σε ...

Διαβάστε περισσότερα »

ΦΕΚ για τον καθορισμό ωριαίων αμοιβών εκπαιδευτών ενηλίκων (ΣΔΕ, ΔΙΕΚ, ΔΣΕΚ, ΚΔΒΜ)

Καθορισμός ωριαίας αμοιβής εκπαιδευτών ενηλίκων Δημοσίων φορέων Καθορισμός ωριαίας αμοιβής εκπαιδευτών ενηλίκων Δημοσίων φορέων γενικής τυπικής εκπαίδευσης και μη τυπικής εκπαίδευσης Δια Βίου Μάθησης Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.), Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ), Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.). ...

Διαβάστε περισσότερα »

Τι ισχύει για την άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου από εκπαιδευτικούς (παραδείγματα) του Αιρετού ΠΥΣΠΕ Νεκτάριου Πετράκη.

Το τελευταίο διάστημα απασχολούν τις συνεδριάσεις του ΠΥΣΠΕ πολλά αιτήματα για άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου. Δυστυχώς το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο είναι ιδιαίτερα ασαφές και πολλές φορές το ΠΥΣΠΕ προβληματίζεται ιδιαιτέρως με αρκετά αιτήματα. Μάλιστα δεν έχει εγκρίνει και μερικά από ...

Διαβάστε περισσότερα »

Αξιολόγηση των μαθητών στα νέα διδακτικά αντικείμενα στα σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ)

Σας ενημερώνουμε ότι, σχετικά με την αξιολόγηση των μαθητών στα νέα διδακτικά αντικείμενα Τ.Π.Ε., Αγγλικά στην Α΄ και Β΄ τάξη και Θεατρική Αγωγή, στα σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ), που ορίστηκαν με τις με αρ. πρωτ.  Φ.50/174/84570/Γ1/20-06-2013 (ΦΕΚ ...

Διαβάστε περισσότερα »

Τι ισχύει για τον βαθμό απολυτηρίου στη Γ τάξη Ημερήσιου και Δ τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου

Τι ισχύει για τον βαθμό απολυτηρίου στη Γ τάξη Ημερήσιου και Δ τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΔΔΕ Φθιώτιδας

Διαβάστε περισσότερα »

Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών -βεβαιώσεων αρμοδιότητας του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Στο πλαίσιο της εφαρμογής της υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1./24247/3-9-2013 (Φ.Ε.Κ. 2255 Β΄) Κ.Υ.Α., για την υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών-βεβαιώσεων αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, σας ενημερώνουμε ότι τα αιτήματα για αναζήτηση πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων σπουδών που αποστέλλονται στην Υπηρεσία σας, ...

Διαβάστε περισσότερα »

Εγκύκλιος για τις σχολικές εκδρομές 2013-2014

Εγκύκλιος για τις σχολικές εκδρομές 2013-2014 Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ Σχετική εγκύκλιος για τις νυχτερινές εξόδους Εγκύκλιος – «Νυχτερινές έξοδοι κατά τη διάρκεια Σχολικών εκδρομών»

Διαβάστε περισσότερα »

«Κριτήρια και διαδικασία απόδοσης δεύτερης ειδικότητας σε εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης»

«Κριτήρια και διαδικασία απόδοσης δεύτερης ειδικότητας σε εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΦΕΚ ΤΟ ΦΕΚ ΜΕ ΤΗΝ Υ.Α. ΕΔΩ ΔΔΕ Φθιώτιδας

Διαβάστε περισσότερα »

Καθορισμός του τρόπου, της διαδικασίας, των κριτηρίων επιλογής των εκπαιδευτών ενηλίκων στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ)

Καθορισμός του τρόπου, της διαδικασίας, των κριτηρίων επιλογής των εκπαιδευτών ενηλίκων στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) του ν. 4186/2013 (Α’ 193), και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΔΩ

Διαβάστε περισσότερα »

Διευκρινιστικές εγκύκλιοι για την άδεια μητρότητας ή ανατροφής τέκνων

Εκπαιδευτικοί που τελούσαν σε άδεια μητρότητας (κύησης-λοχείας) ή ανατροφής, το συνολικό διάστημα της οποίας δεν εξαντλήθηκε λόγω της θέσης αυτών σε διαθεσιμότητα σύμφωνα με την αριθμ.106520/Δ2/31-07-2013 Διαπιστωτική Πράξη του Υ.ΠΑΙ.Θ., και οι οποίοι επιστρέφουν στα καθήκοντά τους με Προσωρινές Διαταγές ...

Διαβάστε περισσότερα »

Πλήρης οδηγός εκδρομών και μετακινήσεων μαθητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Οδηγός εκδρομών και μετακινήσεων μαθητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΔΕ Δράμας) Ο οδηγός περιλαμβάνει όλο το νομικό πλαίσιο για όλες τις εκδρομές! ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΔΔΕ ΔΡΑΜΑΣ ΔΔΕ Δράμας

Διαβάστε περισσότερα »

Τι ισχύει με τις παραιτήσεις εκπαιδευτικών με το νέο νόμο

Παραιτήσεις εκπαιδευτικών       Σύμφωνα με το ν.4186/17-9-2013  άρθ. 36 παρ. 20 οι αιτήσεις παραίτησης των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υποβάλλονται  μετά την 31η Μαΐου, καθώς και κατά τη διάρκεια του αμέσως επόμενου διδακτικού έτους, γίνονται δεκτές ...

Διαβάστε περισσότερα »

Τι ισχύει μετά τη λήξη της εκπαιδευτικής άδειας με το νέο νόμο

Με το νόμο 4186/17-9-2013 άρθρο 36 παρ. 21  αλλάζει η υποχρέωση του εκπαιδευτικού να υπηρετήσει με τη λήξη της εκπαιδευτικής άδειας τον τριπλάσιο χρόνο της εκπαιδευτικής αδείας που έλαβε και μέχρι 10 χρόνια το ανώτερο που προέβλεπε ο ν.2986/2002. Με ...

Διαβάστε περισσότερα »

Ο νόμος 4210 (ΦΕΚ 254/2013) για τις άδειες και τα πειθαρχικά των δημοσίων υπαλλήλων

Ο νόμος 4210 (ΦΕΚ 254/2013) για τις άδειες και τα πειθαρχικά των δημοσίων υπαλλήλων ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΦΕΚ ΕΔΩ ………………………………………………………………………………………………………………………………… ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ Νέος Νόμος για τη λειτουργία των Δημοσίων Υπηρεσιών.(άδειες, πειθαρχικά, μετατάξεις κλπ) NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4210 Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης ...

Διαβάστε περισσότερα »

Τι ισχύει για την ανάθεση των υπερωριών, του Β.Καραγιάννη

Τι ισχύει για την ανάθεση των υπερωριών, του Β.Καραγιάννη ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΡΟΔΟΣ 6-11-2013 Πολλοί συνάδελφοι ερωτούν τις τελευταίες  ημέρες για το θεσμικό πλαίσιο που ισχύει σχετικά με τις υπερωρίες και  καταγγέλλουν ότι πιέζονται να αναλάβουν υπερωρίες στις σχολικές μονάδες που  υπηρετούν. ...

Διαβάστε περισσότερα »

Τι ισχύει για την εννεάμηνη και τρίμηνη άδεια ανατροφής τέκνου

Διευκολύνσεις υπαλλήλων με οικογενειακές υποχρεώσεις: τρίμηνη- Συνεχόμενη άδεια ανατροφής τέκνου (εννεάμηνη) 1. Εννεάμηνη Ο γονέας εκπαιδευτικός δικαιούται εννέα (9) μήνες άδεια με αποδοχές για ανατροφή παιδιού, εφόσον δεν κάνει χρήση του μειωμένου ωραρίου. Την άδεια αυτή δικαιούται και ο γονέας ...

Διαβάστε περισσότερα »
Μοιράσου!