Home / HEADER-NEWS / Η διαδικασία της βαθμολόγησης και της αναβαθμολόγησης στις πανελλαδικές

Η διαδικασία της βαθμολόγησης και της αναβαθμολόγησης στις πανελλαδικές

Δημοσιεύτηκε: 7:53 μμ Μάρτιος 3rd, 2020  


Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ απόφαση για τον την πρόσβαση στα ΑΕΙ.

Σε αυτήν υπάρχουν πληροφορίες και για τις διαδικασίες βαθμολόγησης και αναβαθμολόγησης των γραπτών. Πιο αναλυτικά:

Βαθμολόγηση των γραπτών των πανελλαδικών εξετάσεων

1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων συγκροτούνται τα αναγκαία Βαθμολογικά Κέντρα (Β.Κ.) για τη βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων των μαθημάτων, που εξετάζονται σε πανελλαδικό επίπεδο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας. Με την απόφαση συγκρότησης των Β.Κ. ορίζονται οι Δ/νσεις Δ.Ε. στις περιφέρειες των οποίων θα λειτουργήσουν Β.Κ., το σχολικό συγκρότημα στο οποίο θα λειτουργήσει το καθένα από αυτά και οι πρόεδροί τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσης. Με όμοια απόφαση ορίζεται σε ποια Β.Κ. βαθμολογούνται τα γραπτά των εξεταστικών κέντρων κατά τρόπον, ώστε τα γραπτά που ανήκουν στα εξεταστικά κέντρα κάθε Διεύθυνσης Δ.Ε να βαθμολογούνται σε Β.Κ. που εδρεύει σε άλλη Διεύθυνση Δ.Ε.

2. Τα μέλη κάθε Β.Κ. είναι και συντονιστές των βαθμολογητών για τα αντίστοιχα με την ειδικότητά τους εξεταζόμενα μαθήματα, μεταφέρουν στους βαθμολογητές οδηγίες της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων (Κ.Ε.Ε.) Ημερήσιων και Εσπερινών Γενικών Λυκείων, παρακολουθούν τη διαδικασία βαθμολόγησης και παρεμβαίνουν όταν κριθεί αναγκαίο, ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή σύγκλιση στην αξιολόγηση των βαθμολογητών σε κάθε Β.Κ., μπορούν, δε, να ορίζονται και ως αναβαθμολογητές.

3. Ο/Η Πρόεδρος της Λυκειακής Επιτροπής αποστέλλει με καθηγητή ή με άλλον τρόπο που εγγυάται ασφάλεια, τους φακέλους με τα γραπτά του Εξεταστικού Κέντρου στον Πρόεδρο της οικείας Ε.Ε.Δ.Δ.Ε., ο οποίος τους παραλαμβάνει με πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής
και τους αποστέλλει, χωρίς να τους ανοίξει, μαζί με τους αντίστοιχους φακέλους των λοιπών Εξεταστικών Κέντρων αρμοδιότητάς του στο οικείο Β.Κ. Αν οι συγκοινωνιακές συνθήκες το επιβάλλουν, για την ταχύτητα και ασφάλεια διακίνησης των γραπτών, μπορεί ο/η πρόεδρος της Λυκειακής Επιτροπής, σε συνεννόηση με τον Πρόεδρο της Ε.Ε.Δ.Δ.Ε., να αποστέλλει απευθείας στον/ στη πρόεδρο του οικείου Β.Κ. τους φακέλους με τα γραπτά. Σε κάθε περίπτωση ο/η Πρόεδρος ή ο/η Γραμματέας της Επιτροπής του Β.Κ. παραλαμβάνει τους φακέλους με
πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής ή με άλλη διαδικασία παραλαβής και καταγράφει σε ειδικό βιβλίο τον αριθμό των φακέλων και γραπτών που παρέλαβε από κάθε Εξεταστικό Κέντρο για κάθε εξεταζόμενο μάθημα.

4. Ο/Η Πρόεδρος του Β.Κ. ελέγχει αν έχουν επικαλυφθεί με αδιαφανές αυτοκόλλητο τα ατομικά στοιχεία του υποψηφίου και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο στο εξώφυλλο που προδίδει την ταυτότητα του κατόχου του τετραδίου ή του σχολείου προέλευσης.

5. Τα γραπτά δοκίμια, πριν παραδοθούν στους βαθμολογητές για βαθμολόγηση, αναμειγνύονται τυχαία ενώπιον μελών της Επιτροπής, τοποθετούνται σε φακέλους ανά 25 και παραδίδονται στους βαθμολογητές για βαθμολόγηση.

6. Ο/Η Πρόεδρος του Β.Κ. διανέμει στους πρώτους βαθμολογητές τους φακέλους. Κάθε γραπτό δοκίμιο αξιολογείται από δύο βαθμολογητές. Ο/η πρώτος/η βαθμολογητής/τρια αναγράφει με κόκκινο στυλό τον βαθμό στον ειδικό χώρο κάθε γραπτού, υπογράφει στην ειδική θέση
του γραπτού και μετά την ολοκλήρωση της διόρθωσης επιστρέφει τα γραπτά στην επιτροπή του Β.Κ.

7. Η Επιτροπή του Β.Κ. μεριμνά για την κάλυψη με αδιαφανές χαρτί του βαθμού του πρώτου βαθμολογητή/τριας, την τυχαία ανάμειξη των γραπτών και την τοποθέτηση τους σε φακέλους ανά 25, τους οποίους παραδίδει σε δεύτερο βαθμολογητή/τρια που υποδεικνύεται από τον/
τη Πρόεδρο του Β.Κ. Ο/Η δεύτερος/η βαθμολογητής/ τρια σημειώνει με πράσινο στυλό ελλείψεις, σφάλματα, αδυναμίες ή ατέλειες πάνω στο γραπτό και αναγράφει το βαθμό στον ειδικό χώρο κάθε γραπτού. Όταν ολοκληρώσει τη διόρθωση των γραπτών, τα παραδίδει στην επιτροπή του Β.Κ.

8. Κάθε βαθμολογητής/τρια μπορεί να διορθώνει μέχρι τριακόσια γραπτά για πρώτη βαθμολόγηση και μέχρι τριακόσια γραπτά για δεύτερη βαθμολόγηση. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως έλλειψη επαρκούς αριθμού εκπαιδευτικών που έχουν διδάξει το μάθημα και με αιτιολογημένη απόφαση του προέδρου του Β.Κ., μπορεί να επιτραπεί σε βαθμολογητές η βαθμολόγηση περισσότερων γραπτών για πρώτη και δεύτερη βαθμολόγηση. Ειδικότερα, οι εκπαιδευτικοί Δ.Ε. της Διεύθυνσης στην οποία εδρεύει το Β.Κ., οι οποίοι δίδαξαν το οικείο μάθημα, για ένα τουλάχιστον έτος την τελευταία διετία, εφόσον ορισθούν από τον/την Πρόεδρο του οικείου Β.Κ., υποχρεούνται να συμμετάσχουν στη βαθμολόγηση γραπτών, είτε για την πρώτη είτε για τη δεύτερη βαθμολόγηση,
ο αριθμός των οποίων δεν μπορεί να είναι μικρότερος των πενήντα (50).

9. Η βαθμολόγηση των γραπτών των πανελλαδικών εξετάσεων γίνεται στην κλίμακα 0-100 ανά βαθμολογητή/τρια, με ακέραιους μόνο αριθμούς και ο τελικός γραπτός βαθμός, όπως υπολογίζεται στο άρθρο 15 της παρούσας, ανάγεται στην κλίμακα 0-20 και γράφεται ως δεκαδικός, όπου απαιτείται.

10. Μετά την ολοκλήρωση των ενεργειών για κάθε  διαδικασία, η Επιτροπή του Βαθμολογικού κέντρου συντάσσει σχετικό πρακτικό.

Αναβαθμολόγηση – τελικός γραπτός βαθμός μαθήματος

1. Μετά την ολοκλήρωση της βαθμολόγησης των γραπτών δοκιμίων κάθε μαθήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του προηγούμενου άρθρου, η επιτροπή του Β.Κ. ελέγχει τις διαφορές βαθμολογίας μεταξύ των δύο βαθμολογητών κάθε γραπτού δοκιμίου. Αν η διαφορά βαθμολογίας είναι ίση ή μικρότερη των δώδεκα (12) μονάδων στην κλίμακα 0-100, τελικός γραπτός βαθμός υπολογιζόμενος στην κλίμακα (0-20) είναι το πηλίκο της διαίρεσης του αθροίσματος των βαθμών των δύο βαθμολογητών δια του δέκα (10).

2. Αν η διαφορά μεταξύ των βαθμολογιών του α΄ και β΄ βαθμολογητή είναι μεγαλύτερη από δώδεκα (12) μονάδες στην κλίμακα 0-100, τότε καλύπτονται από την Επιτροπή του Β.Κ. οι βαθμοί και των δύο βαθμολογητών και το γραπτό δίνεται για αναβαθμολόγηση σε τρίτο βαθμολογητή (αναβαθμολογητή). Ο τρίτος βαθμολογητής (αναβαθμολογητής), ο οποίος επιλέγεται μεταξύ των
βαθμολογητών με μεγαλύτερη εκπαιδευτική εμπειρία και είναι κατά προτίμηση ΣΕΕ ή Διευθυντής Λυκείου ή καθηγητής με βαθμό Α΄ της οικείας ειδικότητας που έχει διδάξει το μάθημα κατά το τελευταίο έτος διδασκαλίας του, διορθώνει το γραπτό δοκίμιο με μαύρο στυλό με
την ίδια διαδικασία του δεύτερου βαθμολογητή που αναφέρεται στο προηγούμενο άρθρο της παρούσας και αναγράφει αριθμητικώς και ολογράφως στο ειδικό πλαίσιο του γραπτού δοκιμίου το βαθμό αναβαθμολόγησης.

3. Τελικός γραπτός βαθμός, του γραπτού δοκιμίου σε περίπτωση αναβαθμολόγησής του, είναι το πηλίκο της διαίρεσης του αθροίσματος των δύο μεγαλύτερων βαθμών των βαθμολογητών δια του δέκα (10).

4. Η Επιτροπή κάθε Β.Κ. ελέγχει τον τρόπο βαθμολόγησης, την ποιότητα των αναβαθμολογήσεων, απευθύνει οδηγίες και συστάσεις στους βαθμολογητές και μεριμνά ώστε τα γραπτά δοκίμια να βαθμολογούνται από διαφορετικούς βαθμολογητές.

5. Ο κάθε βαθμολογητής ή αναβαθμολογητής αναγράφει στον ειδικό χώρο του γραπτού το βαθμό με τον οποίο βαθμολογεί το κάθε ερώτημα ή υποερώτημα με βάση την καθορισμένη από την Κ.Ε.Ε. βαθμολογία.

Αναλυτικές πληροφορίες ΕΔΩ


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

Διαθέσεις εκπαιδευτικών των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων για συμπλήρωση του ωραρίου τους

Απόφαση σχετικά με τις διαθέσεις εκπαιδευτικών των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων σε ...