Home / HEADER-NEWS / 2379 τα κενά σε ΣΜΕΑΕ. Ενημέρωση του Ν.Κορδή για τη συνεδρίαση ΚΥΣΔΕ

2379 τα κενά σε ΣΜΕΑΕ. Ενημέρωση του Ν.Κορδή για τη συνεδρίαση ΚΥΣΔΕ

Δημοσιεύτηκε: 5:58 μμ Μάρτιος 11th, 2020  


Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Σχετικά με τη συνεδρίαση  του ΚΥΣΔΕ που έγινε την Πέμπτη 11 Μαρτίου 2020 σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:

 1. Έγιναν δεκτές 2 αιτήσεις παραίτησης εκπαιδευτικών για σοβαρούς λόγους υγείας ή για σοβαρούς οικογενειακούς λόγους.
 2. Χορηγήθηκε άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου σε 2 ΔΔΕ και σε 2 ΠΔΕ
 3. Απορρίφθηκε 1 αίτηση επανεξέτασης απόσπασης από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ
 4. Απορρίφθηκε αίτηση ανάκλησης μετάταξης 2 συναδέλφων από θέση Διοικητικών και επαναφορά τους ως εκπαιδευτικών. Στηρίξαμε –όπως κάθε φορά- το αίτημα του εκπαιδευτικού.
 5. Αποδεσμεύτηκαν από τα εκπαιδευτικά τους καθήκοντα 2 εκπαιδευτικοί που ζητούν μετάταξη στα πλαίσια του ΕΣΚ
 6. Σχετικά με τις μεταθέσεις στην Ειδική Αγωγή και ΚΕΣΥ να σας ενημερώσουμε για τα ακόλουθα: Τα δηλωθέντα κενά από τους ΠΔΕ ήταν 2379 σε ΣΜΕΑΕ, 95 σε ΚΕΣΥ, 63 σε ΚΕΣΥ Συμβουλευτικής και 68 σε ΣΜΕΑΕ Κωφών Τυφλών. Είναι πολύ σημαντικό ότι τελικά χρησιμοποιήθηκαν όλα τα υφιστάμενα κενά για τις μεταθέσεις. Καταψηφίσαμε τους πίνακες κενών πλεονασμάτων με την ακόλουθη δήλωση:

«Η διαδικασία με την οποία καλούμαστε σαν  Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο να προσδιορίσουμε οργανικά κενά και πλεονάσματα εκπαιδευτικού προσωπικού, σύμφωνα με την εγκύκλιο 23907/Ε2/18-2-2020 του ΥΠΠΕΘ, μας βρίσκει  αντιθέτους για τους εξής λόγους:

 1. a)Δεν υπάρχει πρόβλεψη ώστε ο σύλλογος διδασκόντων με συνεδρίασή του να συμμετέχει στη συμπλήρωση του πίνακα Α. Οι πίνακες αυτοί πρέπει να συμπληρώνονται με τη σύμφωνη γνώμη του συλλόγου διδασκόντων και όχι αποκλειστικά και μόνο από τον Διευθυντή του σχολείου. Παρόλα αυτά και μέσα σε ελάχιστο χρόνο ζητήθηκε να δηλωθούν με αντικειμενικότητα τα κενά και πλεονάσματα προσωπικού όπως προκύπτουν από τα πραγματικά στοιχεία που έχουν καταχωριστεί και στο ηλεκτρονικό σύστημα, σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη των αποφάσεων για τον υπολογισμό κενών/πλεονασμάτων ζητάμε να καλύπτεται από συλλογικά και όχι μονοπρόσωπα όργανα όπως οι ΠΔΕ που θα έχουν και την τελική ευθύνη για την καταχώριση κενών.
 2. b)Στον πίνακα Γ, δεν υπάρχει η στήλη «εκτίμηση του ΠΥΣΔΕ», παρά μόνο η μονοπρόσωπη πρόταση των Περιφερειακών Διευθυντών. Απαξιώνονται οι διαδικασίες των ΠΥΣΔΕ. Ζητάμε να επανέλθει σε ισχύ η παρ.2 στο άρθρο 4 του 50/96, η οποία ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 9 παρ.13 Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71/Α/19-5-2010).
 3. c)Στην εγκύκλιο αναφέρεται: «Όσον αφορά στις αναθέσεις μαθημάτων και τα ωρολόγια προγράμματα, ο υπολογισμός θα γίνει σύμφωνα με τις ισχύουσες Υ.Α., εγκυκλίους και οδηγίες που εκδίδονται αρμοδίως από τη Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δ.Ε. και τη Δ/νση  Ειδικής Αγωγής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘ». Την στιγμή που η Πολιτική Ηγεσία εξαγγέλλει αλλαγές- σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης- από την επόμενη σχολική χρονιά, ο υπολογισμός γίνεται με το τρέχον ωρολόγιο πρόγραμμα!
 4. d)Πρέπει να τονιστεί ότι τα οργανικά κενά για τους μόνιμους διορισμούς στην Ειδική Αγωγή βγήκαν με στοιχεία του Απριλίου του 2019  και η κατανομή των Ειδικοτήτων έγινε με βάση αυτά τα στοιχεία. Με την τωρινή εγκύκλιο των μεταθέσεων ζητείται  από τα σχολεία να στείλουν πίνακες  για να βγουν τα οργανικά κενά των μεταθέσεων. Δηλαδή θα έχουμε δύο διαφορετικούς πίνακες οργανικών κενών. Ζητάμε με βάση τα τωρινά επικαιροποιημένα κενά να γίνει ανακατανομή του συνολικού αριθμού ανά ειδικότητα, ώστε οι διορισμοί των 4.500 εκπαιδευτικών να ανταποκρίνονται σε αυτά, αφού όμως ληφθούν πρώτα υπόψη οι μεταθέσεις..
 5. e)Δεν έχει δοθεί λύση στο αίτημα της ΟΛΜΕ και πολλών εκπαιδευτικών να δοθεί η δυνατότητα αίτησης μετάθεσής /βελτίωσης όλων των μονίμων εκπαιδευτικών με τα τυπικά προσόντα στην ΕΑΕ για όλα τα οργανικά κενά Τμήματα Ένταξης (Τ.Ε) και ΣΜΕΑΕ και για τη σχολική χρονιά 2019 – 2020 πριν από τους επικείμενους νέους διορισμούς.
 6. f)Με βάση το άρθρο 28 της τροπολογίας μετατέθηκαν 8 εκπαιδευτικοί με εκκρεμείς αιτήσεις από το 2018-19  Υπενθυμίζω ότι η θέση μας επί της διαδικασίας που έγινε στις 28 Νοεμβρίου 2019 ήταν η ακόλουθη: «Με βάση το με αριθμό πρωτ.182304/Ε2/21-11-2019 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας έγινε ο προσδιορισμός κενών οργανικών θέσεων σε Τ.Ε. της Β/θμιας  Εκπαίδευσης. Είχαμε τονίσει στο ενημερωτικό της 14ης Νοεμβρίου την  μείωση  των οργανικών που θα προκαλούσε η προτεινόμενη τροπολογία στη Δ.Ε και ιδιαίτερα στον κλάδο ΠΕ04. Τελικά με βάση και τις προτάσεις των ΠΔΕ διαβιβάστηκαν 1406 κενές οργανικές θέσεις για Τ.Ε. Εξ αυτών 655 αφορούν τους ΠΕ02, 661 τους ΠΕ03 και μόλις 90 τους ΠΕ04. Με βάση και τη θέση της ΟΛΜΕ στις 14 Νοεμβρίου για την τροπολογία αυτή καταψηφίζω του πίνακες κενών οργανικών θέσεων στα Τ.Ε.  Η θέση της ΟΛΜΕ:

1.Δεδομένου ότι η συντριπτική πλειοψηφία των σχολικών μονάδων αριθμεί κάτω των 300 μαθητών το όριο, βάσει του οποίου διαχωρίζονται τα σχολεία, να είναι οι διακόσιοι (200) μαθητές.

2.Στα ΤΕ των σχολικών μονάδων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στις οποίες φοιτούν έως διακόσιοι (200) μαθητές, να τοποθετείται ένας εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02 και ένας εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ03 ή ΠΕ04. Η τοποθέτηση εκπαιδευτικών, σε επίπεδο Διεύθυνσης Εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ03 και ΠΕ04 να γίνεται σε ποσοστό 50% ανά κλάδο.

3.Στα ΤΕ των σχολικών μονάδων, στις οποίες φοιτούν περισσότεροι από διακόσιοι (200) μαθητές, να τοποθετούνται δύο εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ02, ένας εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ03 και ένας εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ04.

4.Να συσταθούν άμεσα όλα τα Τμήματα Ένταξης, που πληρούν τις προϋποθέσεις και δεν έχουν συσταθεί ακόμη.

5.Η ΟΛΜΕ επισημαίνει ότι η υλοποίηση των 4.500 διορισμών στην Ειδική Αγωγή για το 2019, αριθμός σαφώς μικρότερος των πραγματικών αναγκών, έχει ήδη καθυστερήσει πολύ και καλεί την κυβέρνηση να προχωρήσει σ αυτούς το ταχύτερο δυνατόν. Λόγω όμως της καθυστέρησης που παρατηρείται στις διαδικασίες και με δεδομένο ότι οι μεταθέσεις για το 2019-20 πρέπει να ανακοινωθούν το Μάρτιο, στην περίπτωση που οι διορισμοί γίνουν μετά τις μεταθέσεις, θα πρέπει να προηγηθεί η ικανοποίηση των αιτήσεων μετάθεσης, που υποβάλλονται ως 25 Νοεμβρίου 2019.

 1. g)Παράλληλα τονίσαμε την αδικία που προκαλείται στους μόνιμους εκπαιδευτικούς με τα τυπικά προσόντα στην ΕΑΕ που δεν τους δόθηκε η δυνατότητα να διεκδικήσουν μέσω αίτησης μετάθεσης/βελτίωσης τις οργανικές αυτές στα Τ.Ε. και οι οποίοι δεν είχαν υποβάλει αίτηση μετάθεσης το 2018 αφού δεν υπήρχαν συστημένες οργανικές! Μέσα στα πλαίσια αυτά θα έπρεπε να δοθεί μια μικρή παράταση των προθεσμιών των αιτήσεων μετάθεσης για να δοθεί η δυνατότητα σε όσους επιθυμούν να υποβάλουν αιτήσεις στην ΕΑΕ με τα νέα δεδομένα».
 2. h)Για άλλη μια φορά στα οργανικά κενά υπολογίζονται μόνο οι αυτοδίκαιες αποχωρήσεις και όχι οι συνολικές που είναι πολύ περισσότερες.
 3. i)«Τα κενά για τα μαθήματα που διδάσκονται σε πρώτη ανάθεση από εκπαιδευτικούς περισσότερων του ενός κλάδων/ειδικοτήτων, κατανέμονται ισομερώς σε όλους τους κλάδους/ειδικότητες. Σε περίπτωση που τα κενά δεν είναι ακέραιο πολλαπλάσιο του αριθμού των κλάδων/ειδικοτήτων, η ισομερής κατανομή θα επιτυγχάνεται σε περισσότερα από ένα έτη. Η επιμέρους κατανομή σε ειδικότητες ενός κλάδου θα γίνεται με βάση την ικανοποίηση των εκάστοτε εκπαιδευτικών αναγκών. Σε κάθε περίπτωση, με ευθύνη του Διευθυντή Εκπαίδευσης θα κατανέμονται τα εν λόγω κενά με γνώμονα την ορθή διαχείριση του διαθέσιμου εκπαιδευτικού προσωπικού». Η ρύθμιση αυτή με βάση την εμπειρία των προηγούμενων ετών δημιουργεί πολλά προβλήματα σχετικά με την καταχώριση κενών!
 4. j)Εφαρμόζεται αλγόριθμος που συστηματικά υποεκτιμά τα κενά και υπερεκτιμά τις υπεραριθμίες, κυρίως λόγω του ότι δεν λαμβάνεται υπόψη η μείωση ωραρίου στελεχών. Συνεχίζεται η καταχώριση των υπεράριθμων (οι οποίοι όμως ενδεχομένως έκαναν άρση και πήραν άλλη οργανική) και δεν καταχωρίζονται όσοι είναι στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ. Ο Πίνακας Γ’ δεν απεικονίζει την πραγματική κατάσταση.
 5. k)Στην ΕΑΕ προτείνεται ένα δαιδαλώδες πλαίσιο για την καταχώριση οργανικών κενών που σε καμιά περίπτωση δεν απεικονίζει τις τεράστιες ανάγκες με τον αριθμό των αναπληρωτών να είναι αναλογικά σε ποσοστό 250% έναντι των μονίμων!
 6. l)Επίσης για μια ακόμη χρονιά εκφράζουμε την απόλυτη αντίθεσή μας στην μη επαναφορά του ωραρίου μας στα πλαίσια του 2013, στην κατάργηση της μείωσης ωρών στους υπευθύνους εργαστηρίων και στην διατήρηση του αυξημένου αριθμού μαθητών ανά τμήμα.
 7. m)Στη φετινή εγκύκλιο οι πίνακες για τα Τμήματα Ένταξης θα συμπληρωθούν με το συνολικό αριθμό των φοιτώντων μαθητών ανά τάξη στη σχολική μονάδα, τον αριθμό των φοιτώντων μαθητών ανά τάξη σε Τ.Ε. στη σχολική μονάδα και τον αριθμό  των ΤΕ κάθε σχολικής μονάδας. Να τονίσουμε ότι στις σχολικές μονάδες έχει συσταθεί από ένα τμήμα ένταξης
 8. Τελικά σε ΣΜΕΑΕ/ΚΕΣΥ είχαμε 146 ενεργές αιτήσεις και ικανοποιούνται 95 (ποσοστό ικανοποίησης 65,07%), σε ΚΕΣΥ Συμβουλευτικής είχαμε 58 ενεργές αιτήσεις και ικανοποιούνται 28 (ποσοστό ικανοποίησης 48,28%), και σε Νοηματική Braille είχαμε 8 ενεργές αιτήσεις και ικανοποιούνται οι 5 (ποσοστό ικανοποίησης 62,5%). Το 2019 μετατέθηκαν 83 εκπαιδευτικοί σε ΣΜΕΑΕ(ποσοστό 56,85%), 1 εκπαιδευτικός σε ΣΜΕΑΕ Τυφλών-Κωφών και 79 εκπαιδευτικοί σε ΚΕΣΥ με εξειδίκευση στη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό (ποσοστό 89,77%).
 9. Για την καλύτερη ενημέρωσή σας παραθέτω τους πίνακες κενών και τα στατιστικά των μεταθέσεων.
 10. Οι μεταθέσεις στα Μουσικά, Καλλιτεχνικά, Διαπολιτισμικά και τη Γενική Εκπαίδευση είναι άγνωστο αν θα ολοκληρωθούν εντός του Μαρτίου αφού δεν έχουν συσταθεί ακόμη οι αντίστοιχες Καλλιτεχνικές Επιτροπές!
 11. Οι μετατάξεις εκπαιδευτικών από κλάδο σε κλάδο και από βαθμίδα σε βαθμίδα με τις αντίστοιχες αιτήσεις θα γίνουν μετά την ανακοίνωση των μεταθέσεων και στα εναπομείναντα κενά που θα γνωστοποιηθούν στους εκπαιδευτικούς πριν υποβάλουν την αίτησή τους.

Με αφορμή το κλείσιμο των σχολικών μονάδων λόγω της έξαρσης του ιού, σας ευχόμαστε Υγεία και Δύναμη σε εσάς και τις οικογένειές σας! Να είμαστε όλοι και όλες προσεκτικοί/ες και με αισιοδοξία!

Με συναδελφικούς – αγωνιστικούς  χαιρετισμούς

Αθήνα 11/3/2020

 

Νεκτάριος Κορδής,

αιρετό τακτ. μέλος του ΚΥΣΔΕ


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 2023-2024

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων προκειμένου να προβεί στην έγκαιρη στελέχωση των ...