Home / HEADER-NEWS / Συγκρότηση Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων

Συγκρότηση Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων

Δημοσιεύτηκε: 10:40 πμ Ιανουάριος 21st, 2020  


Συγκρότηση Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων (Κ.Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) Σχολικού Έτους 2019-2020

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. του Ν. 3861/2010 με θέμα «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των Κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ‘Πρόγραμμα Διαύγεια’ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α΄/13.07.2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
2. του Ν. 4547/2018 (Φ.Ε.Κ. 102/τ. Α΄/12-06-2018) με θέμα «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»,
3. του Π.Δ. 18/2018(ΦΕΚ 31/τ.Α΄/23.2.2018) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
4. του Π.Δ. 81/8-7-2019 (ΦΕΚ 119/Α΄/8-7-2019) «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων»,
5. τις διατάξεις του Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121/ Α΄/9-7-2019 «Διορισμός Υπουργών, Αν. Υπουργών και Υφυπουργών»,
6. του ΦΕΚ 3009/τ.Β’/25-7-2019 με θέμα: «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων Σοφία Ζαχαράκη»
7. την αριθ. Γ4/931/671/13-11-1986 Κανονιστική Απόφαση με θέμα «Σχολικές Αθλητικές Εκδηλώσεις» (ΦΕΚ 99/26-2-1987 τ. Β΄ ), που κυρώθηκε με το άρθρο 16 του Ν. 1824/88 (ΦΕΚ 296/30-12-1988 τ. Α΄),
8. την Κ.Υ.Α. 2/5472/0022/03-02-2014(ΦΕΚ 224,τ.Β΄,05-02-2014) με θέμα «Δαπάνες Σχολικών Αγώνων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τη αρ. πρωτ. 2/11420/ΔΕΠ/24-02-2016 (ΦΕΚ 516, τ. Β΄, 01- 03-16) Κοινή Υπουργική Απόφαση και με τη αρ. πρωτ. 2/56070/ΔΕΠ/05-08-2016 (ΦΕΚ 2582, τ. Β΄, 22-08-16),
9. την αριθ.1614/Υ1/8-01-2020 (Φ.Ε.Κ.8,τ.Β΄10-01-2020) με θέμα: «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» και «Με εντολή Υφυπουργού», στους Γενικούς Γραμματείς του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων………….. του Υ.ΠΑΙ.Θ.»,
10. την παρ. 3 του άρθρ. 87 του Ν. 3528/2007 « Κύρωση του κώδικα κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων κ΄ Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.»,
11. την αριθ. Α190677/Δ5/10-11-2016(Φ.Ε.Κ.3754/τ.Β΄/21-11-2016) Υ.Α. όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με θέμα «Αθλητικές δραστηριότητες σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»,
12. την ανάγκη συγκρότησης Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων (Κ.Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) Σχολικού Έτους 2019-2020,
13. το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού δεδομένου ότι δεν προβλέπεται αποζημίωση του Προέδρου και των μελών του εν λόγω συλλογικού οργάνου.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

τη συγκρότηση της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων (Κ.Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) για τις Σχολικές Αθλητικές Δραστηριότητες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σχολικού Έτους 2019 – 2020 αποτελούμενη από τους κάτωθι :

1. Δημήτριο Κερερέ του Ιωάννη, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής του Υ.ΠΑΙ.Θ., ως Πρόεδρο.
2. Σταυρούλα-Μόνικα Καραμαλάκου-Λάππα του Γεωργίου, Προϊσταμένη του Β’ Τμήματος της Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής του Υ.ΠΑΙ.Θ., ως Αντιπρόεδρο.
3. Γάκη Γεωργία του Σπυρίδωνος, Αν. Προϊσταμένη, του Α’ Τμήματος της Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής του Υ.ΠΑΙ.Θ., ως Μέλος.
4. Βαγενά Απόστολο του Θεοχάρη, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας,ως Μέλος.
5. Κουγιουμτζή Κωνσταντίνο του Αχιλλέως, Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής- 1ο ΠΕΚΕΣ Αττικής, ως Μέλος.
6. Ζαμπετάκη Λήδα του Εμμανουήλ, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής ΠΕΚΕΣ Κρήτης, ως Μέλος.
7. Μπατσίλα Δάφνη του Ευαγγέλου, Υπεύθυνη Φυσικής Αγωγής στη Δ.Δ.Ε. Λάρισας,ως Μέλος.
8.Κουμή Ιάκωβο του Ιακώβου, Υπεύθυνος Φυσικής Αγωγής Δ.Δ.Ε. Χανίων, ως Μέλος.
9. Βιρβίλη Κωνσταντίνο του Λάμπρου, καθηγητή Φυσικής Αγωγής της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας, ως Μέλος.
10. Ζηνέλη Θεόδωρο του Σπυρίδωνος, καθηγητή Φυσικής Αγωγής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας, ως Μέλος.
11. Γκατζάλα Δημήτριο του Ιωάννη, καθηγητή Φυσικής Αγωγής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης, ως Μέλος.
12. Κοτσάλου Βασιλική του Γεωργίου, καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ά Αθήνας, ως Μέλος.
13. Αγγελάκη Εμμανουήλ του Βαρθολομαίου, καθητηής Φυσικής Αγωγής της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων, ως Μέλος.

Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται η Χριστιάνα Αγγελή του Κωνσταντίνου, αποσπασμένη εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής στη Γενική Γραμματεία Παιδείας και Θρησκευμάτων με τοποθέτηση στη Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Τα μέλη της Επιτροπής δεν λαμβάνουν αποζημίωση για τη συμμετοχή τους σε αυτή εκτός από τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και ημερήσιας εκτός έδρας αποζημίωσης.

Η μετακίνηση των μελών για τις συνεδριάσεις της Επιτροπής πραγματοποιείται με απόφαση των οικείων υπηρεσιών των Διευθύνσεων στις οποίες ανήκουν. Τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και ημερήσιας αποζημίωσης βαρύνουν τον Προϋπολογισμό των Διευθύνσεων που ανήκουν.

Η Επιτροπή, με απόφαση του Προέδρου δύναται να συνεδριάζει και μέσω τηλεδιάσκεψης.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

Ανακοινώθηκαν τα ονόματα των επιτυχόντων στα ΑΕΙ και στα ΔΙΕΚ

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων παρατίθενται πληροφορίες για τις διαδικασίες επιλογής ...