Κυριακή, 25/07/2021, 22:57


Home / HEADER-NEWS / Επιστολή Διαμαρτυρίας για τα ΚΔΒΜ

Επιστολή Διαμαρτυρίας για τα ΚΔΒΜ

Δημοσιεύτηκε: 11:43 πμ Δεκέμβριος 2nd, 2019  


Επιστολή Διαμαρτυρίας για τα ΚΔΒΜ

Πανελλήνιος Σύλλογος αποφοίτων/φοιτητών μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών στη Δια Βίου Μάθηση (ΔΒΜ)/ Εκπαίδευση Ενηλίκων (ΕΚΕ) / Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ΕΕΚ)

Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΔΒΜ/ΕΚΕ/ΕΕΚ εκφράζει την αντίθεση του και διαμαρτύρεται εντόνως για τον τρόπο διοικητικής επαλήθευσης των αιτήσεων εκπαιδευτών ενηλίκων σχετικά με τους Οριστικούς Πίνακες Κατάταξης Υποψηφίων της με Α.Π.:660/7/34350/19-10-2018 Πρόσκλησης Εκπαιδευτών Ενηλίκων της πράξης «Κ.Δ.Β.Μ. –Νέα Φάση»

Σύμφωνα με τους όρους της υπ ́ αριθμ. 660/7/34350/19-10-2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ- ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ, σελ.25) ορίζεται ότι :

«Στην περίπτωση που ανακύπτει ανακριβής και λανθασμένη καταχώρηση των δηλωθέντων στοιχείων των υποψηφίων ή η εκτυπωμένη αίτηση δε φέρει την υπογραφή του υποψηφίου ή δε συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν πληροί τους όρους και προϋποθέσεις της σχετικής πρόσκλησης ή δεν τεκμηριώνεται ιδιότητα που δηλώθηκε και  μοριοδοτήθηκε, η αίτηση απορρίπτεται και ο υποψήφιος διαγράφεται από τους πίνακες επιτυχόντων».

Ο διοικητικός έλεγχος των φακέλων των υποψηφίων εκπαιδευτών ενηλίκων οδήγησε στην απόρριψη του 80% των υποψηφίων, καθώς ως λανθασμένη καταχώριση θεωρήθηκε η αποστολή επιπλέον δικαιολογητικών (π.χ. επιμορφώσεων). Ο όρος «λανθασμένη καταχώρηση» όπως υπάρχει στην πρόσκληση, αξιοποιήθηκε συλλήβδην με αποτέλεσμα ενώ οι υποψήφιοι εκπαιδευτές να διαθέτουν το σύνολο των προσόντων της πρόσκλησης, αλλά εξαιτίας των επιπλέον απεσταλμένων δικαιολογητικών (στοιχείο που δεν επαληθεύει τον όρο «λανθασμένη καταχώρηση») η αίτησή τους απορρίφθηκε συνολικά.

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Ανακοινώθηκαν οι πίνακες με τις Ελάχιστες Βάσεις Εισαγωγής για τα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ

Πουθενά αλλού παγκοσμίως σε καμία διαδικασία αξιολόγησης δικαιολογητικών υποψηφίων η υποβολή οποιουδήποτε επιπλέον δικαιολογητικού δεν οδηγεί σε πλήρη αποκλεισμό υποψηφίου και δε μπορεί να θεωρηθεί λανθασμένη. Αντίθετα λανθασμένη καταχώρηση θεωρείται αυτή που οδηγεί σε διοικητική επαλήθευση υποβολής ελλιπών δικαιολογητικών, ποτέ όμως επιπλέον δικαιολογητικών.

Με βάση λοιπόν τα παραπάνω η ομάδα έργου του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, προχώρησε στον αποκλεισμό των αιτήσεων των υποψηφίων εκπαιδευτών σε ποσοστό πάνω από το 80%. Ο όρος της παραπάνω πρόσκλησης για την υποβολή οποιουδήποτε επιπλέον δικαιολογητικού ως λανθασμένου και αποκλεισμού ολοκληρωτικά του υποψηφίου θεωρείται αβάσιμος και ο σύλλογος μας εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία του ζητώντας από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ και την αρμόδια ομάδα έργου να τοποθετηθεί και να τεκμηριώσει:
1. Πού στηρίζεται νομικά ο όρος της «λανθασμένης καταχώρησης» της πρόσκλησης λαμβάνοντας ως λανθασμένη την υποβολή οποιουδήποτε επιπλέον δικαιολογητικού.
2. Με ποιο σκεπτικό μπήκε ο συγκεκριμένος όρος στη πρόσκληση εφόσον όλοι οι εκπαιδευτές με τα περισσότερα προσόντα (προϋπηρεσίες, σεμινάρια), σίγουρα θα υπέβαλαν στην ομάδα έργου επιπλέον δικαιολογητικά τα οποία θεωρούσαν σωστά προκειμένου η ομάδα έργου να τα αξιολογήσει και ή να τα προσμετρήσει ή να τα απορρίψει και όχι να οδηγηθεί στην διαγραφή συνολικά της αίτησης του υποψηφίου, τα προσόντα του οποία του δίνουν την δυνατότητα να εργαστεί στα ΚΔΒΜ.
3. Ο τρόπος αξιολόγησης των αιτήσεων αφενός έχει οδηγήσει στον «αφανισμό» έμπειρων εκπαιδευτών ενηλίκων και αφετέρου κατάρτισε πίνακες με ελάχιστους εκπαιδευτές ή καθόλου σε ορισμένες ειδικότητες και νομούς της επικράτειας. Το παραπάνω αποτέλεσμα θα παρακωλύσει την ομαλή υλοποίηση του έργου.
4. Η αίτηση θεραπείας από τον κάθε υποψήφιο υλοποιείται συνήθως για την αναπροσαρμογή των μορίων του. Στην παρούσα πρόσκληση για ποιο λόγο να γίνει όταν δεν θα έχει κάποιο όφελος ο αιτούμενος;

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Ανακοινώθηκαν οι πίνακες με τις Ελάχιστες Βάσεις Εισαγωγής για τα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ

 

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

Ανακοινώθηκαν οι πίνακες με τις Ελάχιστες Βάσεις Εισαγωγής για τα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ

Ανακοινώθηκαν σήμερα από το υπουργείο Παιδείας οι πίνακες με τις Ελάχιστες Βάσεις ...