Home / 1stpage / Διαμαρτυρία αναπληρωτών κλάδου ΠΕ78

Διαμαρτυρία αναπληρωτών κλάδου ΠΕ78

Δημοσιεύτηκε: 2:27 μμ Νοέμβριος 28th, 2019  


Διαμαρτυρία αναπληρωτών κλάδου ΠΕ78

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ78 “ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ”

Με την ανακοίνωση των προσωρινών αποτελεσμάτων της προκήρυξης του ΑΣΕΠ “3ΕΑ/2019” για την κάλυψη θέσεων εκπαιδευτικών στην ειδική αγωγή κι εκπαίδευση, βρεθήκαμε στη δυσάρεστη θέση να επιβεβαιώσουμε μια κατάσταση για την οποία είχαμε ενημερώσει την απερχόμενη, αλλά και τη νυν ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας.

Το ζήτημα στο οποίο αναφερόμαστε έχει πολλαπλές διαστάσεις που καταδεικνύουν το μη σύννομο της διαδικασίας σύνταξης των πινάκων ειδικής αγωγής του κλάδου ΠΕ78 Κοινωνικών Επιστημών στο πλαίσιο του Ν.4589/2019 και της προαναφερθείσας προκήρυξης, διότι παραβιάζει σειρά συνταγματικών διατάξεων και δη τις αρχές της ισότητας, των ίσων ευκαιριών, του κράτους δικαίου και της χρηστής διοίκησης, προβαίνοντας σε παράνομη διακριτική μεταχείριση των αποφοίτων του τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, εις βάρος των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων τμημάτων Κοινωνικών Επιστημών ήδη υπηρετούντων στην εκπαίδευση.

Σήμερα, εν μέσω συνεχιζόμενης αδιοριστίας στον κλάδο της εκπαίδευσης, αλλά και λόγω της πολυνομίας, αμφιλεγόμενων και φωτογραφικών νομοθετικών παρεμβάσεων, καθώς και του κατακερματισμού των εκπαιδευτικών σε πολλές επιμέρους ομάδες αλληλοσυγκρουόμενων συμφερόντων τα τελευταία έτη, έχουμε πλέον καταστεί μέρος μιας περίπλοκης εκπαιδευτικής πραγματικότητας και μιας κατάφωρης αδικίας.

Συγκεκριμένα, στον προσωρινό πίνακα κατάταξης αναπληρωτών ειδικής αγωγής του κλάδου ΠΕ78 έχουν ενταχθεί κι απόφοιτοι του τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, που εργάζονται επί έτη με την ειδικότητα ΠΕ71 ως Δάσκαλοι Ειδικής Αγωγής, μετά από τη δυνατότητα που τους δινόταν με το Ν.3794/2009 να εντάσσονται ατεκμηρίωτα κι αβάσιμα με το πτυχίο τους και στον κλάδο ΠΕ10 Κοινωνιολόγων.

Ως συνέπειες της παραπάνω δυνατότητας, η οποία δίνει καταχρηστικά το δικαίωμα σε κάποιον υποψήφιο με ένα πτυχίο να μπορεί να αποκτά δύο ειδικότητες στην εκπαίδευση, πρωτοτυπία που δε συναντούμε πουθενά αλλού και σε κανέναν άλλο κλάδο, έχουμε τον αποκλεισμό από τους επικείμενους διορισμούς συναδέλφων του κλάδου ΠΕ78 με εμπειρία στην ειδική αγωγή κι αυξημένα τυπικά προσόντα, αλλά και τον αποκλεισμό των αναπληρωτών του κλάδου μας από τις προσλήψεις που θα ακολουθήσουν μιας και η σειρά τους στον πίνακα κατάταξης δε θα τους επιτρέψει να εργαστούν τα επόμενα σχολικά έτη. Δεν τολμούμε καν να σκεφτούμε τις ολέθριες συνέπειες που θα έχει για τον κλάδο ΠΕ78 η ενδεχόμενη σύνταξη των πινάκων της Γενικής Αγωγής με ανάλογο τρόπο βάσει του Ν.4589/2019, έχοντας κατά νου αθροιστικά και τις συνέπειες που θα έχει η παρούσα κατάσταση που θίγουμε!

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Υποχρεωτική η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στις Πανελλαδικές Εξετάσεις

Επιπλέον, η εργασιακή εμπειρία των υποψηφίων κλάδου ΠΕ71 αποφοίτων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ως δασκάλων ειδικής αγωγής, μοριοδοτείται σε έναν άλλο κλάδο, τον ΠΕ78, μεταφέροντας προϋπηρεσία που έχει αποκτηθεί σε εντελώς διαφορετικό γνωστικό αντικείμενο άλλης βαθμίδας εκπαίδευσης (Πρωτοβάθμια), κάτι που δεν προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία κι έχει βάση στην προαναφερθείσα πρωτοτυπία διπλής απόκτησης κλάδου ΠΕ.

Και μόνο τα δύο παραπάνω επιχειρήματα είναι ικανά να πείσουν και τον πιο καλόπιστο ότι ο επικείμενος – εκ των πραγμάτων – αποκλεισμός των αναπληρωτών του κλάδου ΠΕ78 κατά αυτό τον τρόπο από την εκπαίδευση δεν συνάδει με τη νομιμότητα.

Το ζήτημα όμως καθίσταται ακόμη πιο σοβαρό, αφού με μια απλή ανάγνωση του οδηγού σπουδών του εν λόγω τμήματος του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, μπορούμε να συμπεράνουμε πως η ένταξη των αποφοίτων του στον κλάδο των Κοινωνικών Επιστημών είναι κάθε άλλο παρά σχετική με το γνωστικό αντικείμενο και τα πτυχία του κλάδου ΠΕ78. Το εν λόγω τμήμα δίνει τη δυνατότητα οι πτυχιούχοι να ειδικευθούν στην Εκπαίδευση ΑμΕΑ ή στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση παρέχοντας το αντίστοιχο πρόγραμμα σπουδών. Καθεμία και καθένας λοιπόν μπορεί να αντιληφθεί ότι ένας δάσκαλος ειδικής αγωγής ή ένας εκπαιδευτής ενηλίκων δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να διδάξει επαρκώς τα μαθήματα που διδάσκουν οι πτυχιούχοι ΠΕ78 στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και τα οποία εξετάζονται και σε πανελλαδικό επίπεδο! Ο κλάδος ΠΕ78 αποτελείται κυρίως από Κοινωνιολόγους, Νομικούς, Πολιτικούς Επιστήμονες, Διεθνολόγους κι αποφοίτους Δημόσιας Διοίκησης, οι οποίοι διδάσκουν μαθήματα αντίστοιχου περιεχομένου τα οποία ουδόλως σχετίζονται με το γνωστικό υπόβαθρο των πτυχιούχων του εν λόγω τμήματος του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Τι ισχύει στην περίπτωση ισοψηφίας στις Πανελλαδικές 2022

Κατόπιν των παραπάνω και προκειμένου να διαφυλαχθούν τα δικαιώματα των εκπαιδευτικών ειδικής και γενικής αγωγής του κλάδου ΠΕ78 Κοινωνικών Επιστημών, μιας κι επίκειται η έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων της προκήρυξης 3ΕΑ/2019 κι η ανακοίνωση του νέου συστήματος πρόσληψης προσωπικού στην Γενική Εκπαίδευση, αλλά και με στόχο το αυτονόητο, δηλαδή την παροχή εκπαίδευσης στους μαθητές μας από εκπαιδευτικούς που μπορούν πραγματικά να αντεπεξέλθουν στη διδασκαλία των μαθημάτων στα οποία έχει ανάθεση ο κλάδος ΠΕ78
– καλούμε το Υπουργείο Παιδείας να προβεί άμεσα σε νομοθετική ρύθμιση η οποία:
α) θα διασφαλίσει στους αναπληρωτές του κλάδου ΠΕ78 – που έχουν τα ουσιαστικά και τυπικά προσόντα ένταξης σε αυτόν – τη δυνατότητα διορισμού κι εργασίας στην εκπαίδευση
β) θα δίνει το δικαίωμα ένταξης στους πίνακες αναπληρωτών και διορισμών του κλάδου ΠΕ78 Κοινωνικών Επιστημών μόνο σε όσους είναι απόφοιτοι πανεπιστημιακών τμημάτων που το πρόγραμμα σπουδών τους αντιστοιχεί στα γνωστικά αντικείμενα που σχετίζονται με τα μαθήματα που ανατίθενται στον ΠΕ78 στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
– καλούμε το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας να στηρίξει τα δίκαια αιτήματά μας αναγνωρίζοντας το δυσμενές της κατάστασης στην οποία έχουμε περιέλθει

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟΙ ΣΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ78 “ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ”


 

Δημοφιλή άρθραx

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

Εγκύκλιος για μετατάξεις εκπαιδευτικών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης και ΕΕΠ-ΕΒΠ σε ...