Home / HEADER-NEWS / Π.Ε.Σ.Ε.Α.: Οι συναντήσεις στο Υπουργείο Παιδείας

Π.Ε.Σ.Ε.Α.: Οι συναντήσεις στο Υπουργείο Παιδείας

Δημοσιεύτηκε: 1:31 μμ Οκτώβριος 7th, 2019  


Π.Ε.Σ.Ε.Α.: Οι συναντήσεις στο Υπουργείο Παιδείας

Την Πέμπτη, στις 26 Σεπτεμβρίου 2019 το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελλήνιου Επιστημονικού Συλλόγου Ειδικής Αγωγής – Π.Ε.Σ.Ε.Α., με αφορμή την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2019 – 2020, κατέθεσε Υπόμνημα με τις  Θέσεις του Π.Ε.Σ.Ε.Α. για την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση στην Υφυπουργό Παιδείας κ. Σοφία Ζαχαράκη.

Κατά τη διάρκεια της διεξοδικής ανάλυσης των θέσεων του Π.Ε.Σ.Ε.Α. στη Γενική Γραμματέα Πρωτοβάθμιας/Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας κ. Αναστασία Γκίκα ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας του Δ.Σ του Π.Ε.Σ.Ε.Α. τόνισαν ότι βασικός άξονας των θέσεων αποτελούν τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Διευκρίνησαν ότι είναι αναγκαίο η Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση να αποτελεί συστατικό στοιχείο της ενιαίας εκπαιδευτικής νομοθεσίας και να προσφέρεται στο ευρύτερο χώρο του σχολείου καλύπτοντας ολόκληρη τη σχολική ζωή των μαθητών/τριών. Επισημάνθηκε ως αρνητικό το γεγονός ότι οι δομές της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης καλύπτονται στην πλειοψηφία τους από αναπληρωτές, μέσω Προγραμμάτων ΕΣΠΑ. Έθεσαν το θέμα ενίσχυσης του ρόλου των Τμημάτων Ένταξης στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα υποστηρίζοντας ότι τα Τμήματα Ένταξης αποτελούν το σημαντικότερο κύτταρο ανάπτυξης της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης στα γενικά σχολεία. προσφέροντας ομαδική και εξατομικευμένη διδασκαλία στους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες και αναπηρία.

Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο του Π.Ε.Σ.Ε.Α. ζήτησε να καταργηθεί άμεσα η διάταξη του Ν 4186/2103 σύμφωνα με την οποία οι Γνωματεύσεις των Ιατροπαιδαγωγικών Κέντρων (Υπουργείο Υγείας) είναι Ισότιμες (!) με τις Γνωματεύσεις των ΚΕΣΥ (ΚΕΔΔΥ) ακόμα κι αν δεν έχουν στην Διεπιστημονική τους Ομάδα Ειδικό Παιδαγωγό. Τονίστηκε ότι με παρεμβάσεις του Πανελλήνιου Επιστημονικού Συλλόγου Ειδικής Αγωγής -Π.Ε.Σ.Ε.Α.- είχε κατοχυρωθεί  με διάταξη η αναγκαιότητα συμμετοχής στην Διεπιστημονική Ομάδα και Ειδικού Παιδαγωγού. Το φαινόμενο παίρνει ανησυχητικές διαστάσεις καθώς απαξιώνεται ο ρόλος των Δημόσιων Εκπαιδευτικών Δομών Διάγνωσης αλλά κι εγείρονται πολλά ερωτηματικά όσο αφορά τη Διαγνωστική Διαδικασία που ακολουθείται από διάφορα Κέντρα. Επίσης  φανερώνει την έλλειψη συνεργασίας μεταξύ των διαγνωστικών φορέων που ανήκουν σε διαφορετικά Υπουργεία ενώ θα έπρεπε να υπάρχει και να ακολουθείται αυστηρό πρωτόκολλο συνεργασίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Π.Ε.Σ.Ε.Α. ανέφερε  ότι η απομάκρυνση του δημόσιου εκπαιδευτικού συστήματος από το ιατρικό μοντέλο και το πέρασμα σε ένα κοινωνικό και εκπαιδευτικό μοντέλο διάγνωσης, αξιολόγησης και υποστήριξης των ατόμων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ενίσχυση της ενταξιακής εκπαιδευτικής πολιτικής. Το Υπουργείο Παιδείας πρέπει να ορίζει τα κριτήρια για τον Πίνακα των Ιατροπαιδαγωγικών Κέντρων Πιστοποίησης των Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών κι όχι απλώς να αποδέχεται τον Πίνακα που παίρνει από το Υπουργείο Υγείας(!). Ιδιαίτερα σήμερα που μέσα στον Πίνακα υπάρχουν δομές του Υπουργείου Υγείας που δεν είναι Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα αλλά Ιατρεία.

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Τρόπος εξέτασης των μαθημάτων ΓΕΛ

Το  Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελλήνιου Επιστημονικού Συλλόγου Ειδικής Αγωγής -Π.Ε.Σ.Ε.Α.- επισήμανε ως άμεσα και αναγκαία θεσμικά και πολιτικά μέτρα τα παρακάτω:

  • Ενιαίος νόμος για την Εκπαίδευση. Η ειδική εκπαίδευση αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της γενικής εκπαίδευσης. Οι ειδικές νομοθετικές παρεμβάσεις όπου και όταν απαιτούνται, θα πρέπει να είναι μέρος της γενικότερης νομοθετικής παρέμβασης, να εναρμονίζεται με τους γενικούς και ειδικούς στόχους, να συνυφαίνεται με την γενική εκπαιδευτική διαδικασία και κατά κανόνα να υλοποιούνται στους χώρους, τα πλαίσια και τα προγράμματα της γενικής εκπαίδευσης.
  • Άμεσοι μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής, ΕΕΠ, ΕΒΠ στα γενικά και ειδικά σχολεία, με τα ίδια κριτήρια διορισμού που ισχύουν σε όλη την εκπαίδευση.
  • Διασφάλιση των πιστώσεων για την ειδική αγωγή από τον τακτικό προϋπολογισμό.
  • Ίδρυση και η λειτουργία Τμημάτων Ένταξης με οργανικές θέσεις σε κάθε σχολική μονάδα: α) στα Νηπιαγωγεία για την ενίσχυση της πρώιμης παρέμβασης, β) σε όλα τα Δημοτικά Σχολεία,  γ) σε όλα τα Γυμνάσια και Λύκεια της χώρας καθώς και δ) η ίδρυση δεύτερου Τμήματος Ένταξης στις μεγάλες σχολικές μονάδες που δημιουργήθηκαν μετά τις συγχωνεύσεις σχολείων τα προηγούμενα χρόνια.
  • Η πρώιμη παρέμβαση πρέπει να πάρει συγκεκριμένη μορφή ώστε να γίνει πράξη το δικαίωμα όλων των παιδιών να συμμετέχουν στην εκπαίδευση όσο πιο γρήγορα και  έτοιμα μπορούν.
  • Δομικές αλλαγές στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ώστε να εξασφαλίζουν σε όλα τα παιδιά πραγματική πρόσβαση στα εφόδια της εκπαίδευσης.
  • Ο επαναπροσδιορισμός του ρόλου του εκπαιδευτικού θεσμού των ΚΕΣΥ σε εκπαιδευτική κατεύθυνση και ενίσχυση του Υποστηρικτικού ρόλου τους.
  • Η ενίσχυση της  επαγγελματικής  εκπαίδευσης των παιδιών με αναπηρία.
  • Κατάργηση της διάταξης του Ν. 3699/2008 για την Ιδιωτική Παράλληλη Στήριξη που μετακυλύει την ευθύνη στους γονείς για τη φοίτηση των παιδιών τους στο γενικό σχολείο και έρχεται σε αντίθεση με το Σύνταγμα το οποίο ορίζει με σαφήνεια στο άρθρο 21 παράγραφο 6 ότι: «τα άτομα με αναπηρίες έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας».

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Π.Ε.Σ.Ε.Α.: Ο Πρόεδρος, Μηνάς Ευσταθίου & Ο Γενικός Γραμματέας Λευτέρης Ρατσιάτος

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Πανελλήνιες 2022: Εγκύκλιος υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

Τρόπος εξέτασης των μαθημάτων ΓΕΛ

Τα θέματα των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων των ΓΕΛ περιλαμβάνουν ποικιλία ερωτήσεων ...