Home / 1stpage / Επανεξέταση των διατάξεων του Ν. 4589/2019 στο πλαίσιο ενός δίκαιου συστήματος προσλήψεων και διορισμών

Επανεξέταση των διατάξεων του Ν. 4589/2019 στο πλαίσιο ενός δίκαιου συστήματος προσλήψεων και διορισμών

Δημοσιεύτηκε: 9:15 μμ Οκτώβριος 22nd, 2019  


Διακηρυγμένη πρόθεσή μας όμως είναι η επανεξέταση όλων των διατάξεων του Ν. 4589/2019 στο πλαίσιο ενός δίκαιου συστήματος προσλήψεων και διορισμών  σημειώνει σε έγγραφό της που διαβίβασε στη Βουλή η Υφυπουργός Παιδείας. 

 

Απαντώντας στο ανωτέρω σχετικό έγγραφό σας και σε επιστολή του Συλλόγου Αποφοίτων τμημάτων Ειδικής Αγωγής, καθώς και σε δημοσίευμα εφημερίδας, τα οποία κατέθεσε ως Αναφορά η Βουλευτής κ. Διονυσία-Θεοδώρα Αυγερινοπούλου σχετικά με την επανεξέταση ρυθμίσεων του Ν. 4589/2019, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Με τον Ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13 Α΄)- ειδικότερα στα άρθρα 53 έως και 67 αυτού – τίθεται σε εφαρμογή το νέο σύστημα διορισμού των μόνιμων εκπαιδευτικών και των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, για την κάλυψη των λειτουργικών κενών της εκπαίδευσης.

Σημειώνεται ότι αρμόδιος φορέας υλοποίησης της εν λόγω διαδικασίας κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπ/σης και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) έχει οριστεί το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού, το οποίο και εξέδωσε την αριθμ. 3ΕΑ/2019 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 12/ τ. Προκ. ΑΣΕΠ) για τους υποψήφιους εκπ/κούς Π/θμιας και Δ/θμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπ/σης των κλάδων κατηγορίας ΠΕ, την αριθμ. 4ΕΑ/2019 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 18/ τ. Προκ. ΑΣΕΠ) για τους υποψηφίους των κλάδων κατηγορίας ΤΕ και την αριθμ. 5ΕΑ/2019 (ΦΕΚ 19/ τ. Προκ. ΑΣΕΠ) για τους υποψηφίους των κλάδων κατηγορίας ΔΕ.

Στις μεταβατικές διατάξεις της περ. β της παρ. 1 του άρθρου 66 του ανωτέρω νόμου προβλέπεται ότι:

«1. Κατά την πρώτη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου:

[….] β) Η ισχύς των πινάκων κατάταξης υποψήφιων αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών της γενικής εκπαίδευσης και της Ε.Α.Ε., μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. που ισχύουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου παρατείνεται έως και την έκδοση των τελικών αξιολογικών πινάκων, εφόσον έως τις 15.7.2019 δεν έχουν εκδοθεί οι πίνακες αυτοί. Για την παράταση εκδίδεται διαπιστωτική απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στους πίνακες κατάταξης των οποίων η ισχύς παρατείνεται σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια, προσλαμβάνονται ως αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, η οποία μπορεί να διαρκεί έως τη λήξη του διδακτικού έτους 2019-2020».

Σημειώνεται ότι η ημερομηνία «15.7.2019» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «23.8.2019» με την παρ. 2 του άρθρου 7ου της ΠΝΠ 27/27-06-2019 (ΦΕΚ 106 Α΄). Κατόπιν των ανωτέρω, με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 131407/Ε1/24-08-2019 Υ.Α. (ΦΕΚ 3283 Β’, ΑΔΑ: 6Α0Ε4653ΠΣ-Ε66) με θέμα: «Παράταση ισχύος των πινάκων κατάταξης υποψήφιων αναπληρωτών/ωρομίσθιων εκπαιδευτικών της Γενικής Εκπαίδευσης και της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.), σχολικού έτους 2018-2019», η ισχύς των πινάκων κατάταξης υποψήφιων αναπληρωτών/ωρομίσθιων εκπαιδευτικών της Γενικής Εκπαίδευσης, καθώς και των πινάκων κατάταξης υποψήφιων αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.), σχολικού έτους 2018-2019, παρατείνεται έως και την, κατά περίπτωση, έκδοση των τελικών αξιολογικών πινάκων του άρθρου 61 του ν. 4589/2019 (Α ́13). Ακολούθως, εκδόθηκε η
υπ’ αριθμ. πρωτ. 133081/Ε1/28-08-2019 (ΑΔΑ: ΨΥΙΦ4653ΠΣ-ΟΗΘ) Πρόσκληση-Υ.Α. της Υπουργού ΠΑΙ.Θ. με θέμα:«Πρόσκληση υποψήφιων αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τη δήλωση περιοχών προτίμησης για πρόσληψη κατά το σχολικό έτος 2019-2020», σύμφωνα με την οποία ως προθεσμία υποβολής δήλωσης προτίμησης περιοχών από τους εγγεγραμμένους εκπαιδευτικούς στους πίνακες του σχολικού έτους 2018-2019, κατόπιν της παράτασης ισχύος τους, ορίστηκε το διάστημα από 28-08-2019 έως και 02-09-2019.

Επιπρόσθετα, στις διατάξεις του άρθρου 57 και της παρ. 1 του άρθρου 58 που αφορούν στα Κριτήρια κατάταξης αξιολογικού πίνακα εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής αντίστοιχα ορίζεται ότι οι αξιολογικοί πίνακες Α’ και Β’ καταρτίζονται με βάση προκαθορισμένα και αντικειμενικά κριτήρια, κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας, όπως αυτή προκύπτει από την αθροιστική βαθμολόγηση των κριτηρίων αυτών.

Η ανωτέρω διαδικασία λόγω της ήδη δρομολογημένης διαδικασίας από την προηγούμενη πολιτική ηγεσία, δεσμεύει στην παρούσα φάση και την τωρινή πολιτική ηγεσία. Διακηρυγμένη πρόθεσή μας όμως είναι η επανεξέταση όλων των διατάξεων του Ν. 4589/2019 στο πλαίσιο ενός δίκαιου συστήματος προσλήψεων και διορισμών.

Δείτε

την απάντηση

Δείτε

την ερώτηση


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 2023-2024

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων προκειμένου να προβεί στην έγκαιρη στελέχωση των ...