Τελευταία Νέα

Τετάρτη, 03/06/2020, 17:58


Home / HEADER-NEWS / Η διάταξη για τους σημαιοφόρους στα Δημοτικά όπως ψηφίστηκε

Η διάταξη για τους σημαιοφόρους στα Δημοτικά όπως ψηφίστηκε

Δημοσιεύτηκε: 11:38 μμ Οκτώβριος 16th, 2019  


Ψηφίστηκε η διάταξη για τους σημαιοφόρους στα δημοτικά σχολεία και εντάχθηκε ως άρθρο στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας και πλέον αναμένουμε το ΦΕΚ.

Άρθρο 41
Επιλογή σηµαιοφόρων στα δηµοτικά σχολεία

Η παράγραφος 5 του άρθρου 3 του π.δ. 79/2017 (Α΄109) αντικαθίσταται ως εξής:

«5. α) Σηµαιοφόροι ορίζονται δύο µαθητές της ΣΤ΄ τάξης, o ένας για το χρονικό διάστηµα µέχρι 31 Ιανουαρίου και o άλλος από 1η Φεβρουαρίου µέχρι το τέλος του διδακτικού έτους. Επιλέγονται αυτοί που κατά το προηγούµενο σχολικό έτος έχουν συγκεντρώσει το µεγαλύτερο γενικό µέσο όρο βαθµολογίας, υπολογιζοµένου και του κλασµατικού του µέρους. Το κλασµατικό µέρος αναφέρεται στον ετήσιο γενικό µέσο όρο. Σε περίπτωση ισοβαθµίας και στο κλασµατικό µέρος, διενεργείται κλήρωση.

β) Παραστάτες ορίζονται δέκα (10) µαθητές της ΣΤ΄ τάξης, πέντε (5) για το χρονικό διάστηµα µέχρι 31 Ιανουαρίου και πέντε από 1η Φεβρουαρίου µέχρι το τέλος του διδακτικού έτους. Η επιλογή γίνεται µε την ίδια διαδικασία µε την οποία επιλέγονται οι σηµαιοφόροι.

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Αύριο στην επιτροπή μορφωτικών υποθέσεων της Βουλής η συζήτηση για το νομοσχέδιο του Παιδείας

γ) Με τον τρόπο που περιγράφεται στην περίπτωση α΄, επιλέγονται δύο (2) µαθητές της ΣΤ΄ τάξης που δεν επιλέχθηκαν ούτε σηµαιοφόροι ούτε παραστάτες, στους οποίους ανατίθεται η κατάθεση στεφάνου, ο ένας για το διάστηµα µέχρι 31 Ιανουαρίου και ο άλλος από 1η Φεβρουαρίου µέχρι το τέλος του διδακτικού έτους.

δ) Οι σηµαιοφόροι, οι παραστάτες και οι υπεύθυνοι για την κατάθεση στεφάνου επιλέγονται ανά τµήµα για τα ως άνω χρονικά διαστήµατα αντίστοιχα. Η κατά τις προηγούµενες παραγράφους επιλογή ή κλήρωση, εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση, πραγµατοποιείται από τον διευθυντή της σχολικής µονάδας ή τον νόµιµο αναπληρωτή του παρουσία του συλλόγου διδασκόντων και των ενδιαφεροµένων µαθητών και συντάσσεται σχετικό πρακτικό.

ε) Στη διαδικασία επιλογής σηµαιοφόρων, παραστατών και υπευθύνων για την κατάθεση στεφάνου στα δηµοτικά σχολεία µπορούν να συµµετέχουν και οι µετεγγραφέντες µαθητές από άλλα σχολεία, εφόσον η µετεγγραφή έχει ολοκληρωθεί µέχρι τις 10 Οκτωβρίου του έτους που γίνεται η επιλογή και έχει προσκοµισθεί στο σχολείο αντίγραφο της σελίδας του Βιβλίου Μητρώου,
στην οποία φαίνεται η αναλυτική βαθµολογία τους στην Ε΄τάξη.

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Λειτουργία υπηρεσιών Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

στ) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων καθορίζεται ο τρόπος επιλογής σηµαιοφόρων, παραστατών και των υπευθύνων κατάθεσης στεφάνων, εφόσον στη ΣΤ΄ τάξη λειτουργούν λιγότερα ή περισσότερα των δύο (2) τµηµάτων ή οι µαθητές της ΣT΄ τάξης δεν
επαρκούν για να επιλεγούν σηµαιοφόροι, παραστάτες και υπεύθυνοι για κατάθεση στεφάνου, το περιεχόµενο του ως άνω προβλεποµένου πρακτικού, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα για την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου.

Η παρούσα διάταξη εφαρµόζεται και για το διδακτικό έτος 2019-2020, για το οποίο, κατ’ εξαίρεση, η επιλογή των σηµαιοφόρων, παραστατών και υπευθύνων για την κατάθεση στεφάνων στα δηµοτικά σχολεία θα πραγµατοποιηθεί την εποµένη της δηµοσίευσης του παρόντος νόµου στο ΦΕΚ. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση της κατά την περίπτωση στ΄ της παρούσας παραγράφου Υπουργικής Απόφασης».


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραx

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

Λειτουργία υπηρεσιών Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Σύμφωνα με τις συνθήκες, όπως εξελίσσονται, και με γνώμονα την διασφάλιση της ...