Home / 1stpage / Ποια είναι τα κριτήρια τοποθέτησης αναπληρωτών στα σχολεία

Ποια είναι τα κριτήρια τοποθέτησης αναπληρωτών στα σχολεία

Δημοσιεύτηκε: 12:00 μμ Σεπτέμβριος 7th, 2019  


Τα κριτήρια τοποθέτησης των αναπληρωτών εκπαιδευτικών παρουσίασε σε γραπτή του απάντηση στη Βουλή κατά το παρελθόν ο πρώην Υπουργός Παιδείας.

Συγκεκριμένα απαντώντας στο ανωτέρω σχετικό έγγραφό και σε επιστολή της  Ελληνικής Εταιρείας Αντιρευματικού Αγώνα, την οποία κατέθεσε ως Αναφορά ο Βουλευτής κ. Νικόλαος Ι. Νικολόπουλος σχετικά με το αίτημα ένταξης των ρευματοπαθών στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 35557/Δ2/9-04-2003 ρυθμιστική απόφαση για την τοποθέτησή τους ως αναπληρωτές στις σχολικές μονάδες, ο Κώστας Γαβρόγλου γνωστοποιεί τα ακόλουθα:

Στις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 8 της αριθμ. 35557/09-04-2003 Υ.Α. (ΦΕΚ 465Β΄) «Ρύθμιση θεμάτων πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίωνεκπαιδευτικών για τις ανάγκες λειτουργίας των δημοσίων σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης», ορίζεται ότι:

«Η τοποθέτηση των προσλαμβανομένων αναπληρωτών σε σχολικές μονάδες γίνεται με απόφαση του διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα από δήλωση των εκπαιδευτικών σε σχολεία της ίδιας περιοχής διορισμού προσλαμβανομένων για την τοποθέτηση τους στα λειτουργικά κενά. […] Κατά την τοποθέτηση σε σχολεία της διεύθυνσης εκπαίδευσης των προερχομένων από τον πίνακα Β προτιμώνται κατά σειρά:

α) οι γονείς τεσσάρων παιδιών, που είναι ανήλικα ή σπουδάζουν ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία,
β) οι πάσχοντες από ομόζυγη μεσογειακή αναιμία,
γ) οι γονείς με τρία ή δύο ή ένα παιδί,
δ) οι έγγαμοι χωρίς παιδιά και
ε) οι έχοντες τα περισσότερα μόρια.

Μεταξύ των ανηκόντων στην ίδια κατηγορία, που προέρχονται από τον πίνακα Β’ προτιμώνται οι έχοντες και εντοπιότητα» Επίσης, στο άρθρο 12 παρ. 3 της ως άνω ρυθμιστικής Y.A. ορίζεται ότι:

«Για την εγγραφή υποψηφίων αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών στονπίνακα Γ και την κύρωση αυτού, καθώς και την πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών από τον πίνακα αυτόν και τις κυρώσεις για τους προσλαμβανόμενους και μη προσερχόμενους για ανάληψη υπηρεσίας, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρούσας απόφασης, που προβλέπονται για τους υποψηφίους του πίνακα Β΄».

Επιπλέον, σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις:

(i) Στην περίπτωση (β) εμπίπτουν και οι εκπαιδευτικοί που πάσχουν από δρεπανοκυτταρική ή μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία [άρθρο 17 του ν. 3402/2005 (ΦΕΚ258 Α΄)].

(ii) Στο άρθρο 1 παρ.8 του ν. 3194/2003 ορίζεται ότι: «Οι εκπαιδευτικοί που πάσχουν από σκλήρυνση κατά πλάκας προτάσσονται στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, αμέσως μετά τους υποψηφίους που είναι πολύτεκνοι εξ ιδίας οικογενείας ή πάσχουν από ομόζυγη μεσογειακή αναιμία. Η πρόταξη αυτή εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις μεταθέσεων-αποσπάσεων και τοποθετήσεων των εκπαιδευτικών».

(iii) Στην περίπτωση (ε) η πρόταξη εκπαιδευτικών με εντοπιότητα θα εφαρμόζεται μόνο σε περίπτωση εκπαιδευτικών με ίδια συνολικά μόρια, όπως αυτά εμφανίζονται στον οικείο ενιαίο πίνακα αναπληρωτών.

(iv) Ως επιμέρους κριτήριο κατάταξης-τοποθέτησης εκπαιδευτικών στις περιπτώσεις (α), (β), (γ) και (δ) θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα συνολικά μόρια, όπως αυτά εμφανίζονται στον οικείο ενιαίο πίνακα αναπληρωτών. Σε περίπτωση, δε, σύμπτωσης και των μορίων θα λαμβάνεται υπόψη και η εντοπιότητα.

(v) Σε περίπτωση σύμπτωσης όλων των ανωτέρω αναφερόμενων κριτηρίων, ως τελικό κριτήριο κατάταξης θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η σειρά στον πίνακα αναπληρωτών ή ωρομισθίων, βάσει της οποίας και πραγματοποιείται η πρόσληψη των εκπαιδευτικών στις Δ/νσεις Δ.Ε.

Επισημαίνεται ότι, ως πίνακες Β, για κάθε κλάδο, νοούνται οι ενιαίοι πίνακες αναπληρωτών εκπαιδευτικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 5 του ν. 3255/2004 και παραμένουν σε ισχύ σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α΄). Ακόμα, ως πίνακες Γ (Ενιαίοι πίνακες με μηδενική προϋπηρεσία), ανά κλάδο και ειδικότητα, νοούνται οι πίνακες που συντάσσονται με βάση τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 3848/2010, στις οποίες ορίζεται ότι: «Στην εξαιρετική περίπτωση της εξάντλησης ενός ή περισσότερων πινάκων της παραγράφου 2 συντάσσονται αντιστοίχως πίνακες με σειρά κατάταξης βάσει του χρόνου κτήσης του πτυχίου και, εφόσον ο χρόνος αυτός συμπίπτει για περισσότερουςυποψηφίους, λαμβάνονται υπόψη διαδοχικά ο βαθμός του πτυχίου […]».

(vi) Για την τοποθέτηση αναπληρωτών ή ωρομισθίων εκπαιδευτικών προερχόμενων από τους πίνακες Β και Γ (Ενιαίος Πίνακας και συμπληρωματικός πίνακας αντίστοιχα) προηγούνται οι προερχόμενοι από τον πίνακα Β (οι έχοντες μόρια προϋπηρεσίας ή/και επιτυχίας στον τελευταίο ή προτελευταίο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ) και ακολουθούν οι προερχόμενοι από τον πίνακα Γ.

(vii) Κατά αναλογία τα ίδια κριτήρια ισχύουν και κατά την τοποθέτηση ωρομίσθιων εκπαιδευτικών.

Τέλος, από τις διατάξεις της αριθμ. 35557/09-04-2003 Y.A. προκύπτει, σαφώς, ότι κατά την τοποθέτηση των προσληφθέντων εκπαιδευτικών της Γενικής Εκπαίδευσης τα προβλεπόμενα κριτήρια εφαρμόζονται κατά πίνακα [Β (με προϋπηρεσία) και, ακολούθως, Γ (μηδενικής προϋπηρεσίας), όπως αναφέρονται στην ως άνω υ.α.]. Υπό το πρίσμα των διατάξεων του άρθρου 28 παρ. 2.α. του ν. 4186/2013, όπως ισχύει, και ελλείψει άλλης ειδικότερης νομοθετικής πρόβλεψης για την τοποθέτηση των προσωρινών αναπληρωτών που προσλαμβάνονται στις Δομές της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, και δεδομένου ότι οι προσλήψεις πραγματοποιούνται από τους Κύριους Πίνακες Αναπληρωτών ΕΑΕ και, σε περίπτωση εξάντλησης αυτών από τους Επικουρικούς, όπως, αντίστοιχα, ισχύει και στις προσλήψεις της Γενικής Εκπαίδευσης (πίνακες Β και Γ), τα κριτήρια τοποθέτησης της αριθμ. 35557/09-04-2003 Υ.Α. εφαρμόζονται και στην περίπτωση αυτή κατά πίνακα.

ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3,2,1 ΠΑΙΔΙΑ

Σύμφωνα με έγγραφο που υπογράφει η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης  Προσωπικού του Υπ. Παιδείας σχετικά με τις τοποθετήσεις  των προσληφθέντων αναπληρωτών και ειδικότερα σχετικά με την περ. γ) της παρ. 3 του άρθρου 8 της αρ. 35557/09-04-2003 (ΦΕΚ 465 Β΄), διευκρινίζεται ότι  κατά την τοποθέτηση προηγούνται οι γονείς με τρία (3) παιδιά και ακολουθούν, κατά σειρά, οι έχοντες δύο (2) παιδιά και στη συνέχεια οι έχοντες ένα (1) παιδί.


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 2023-2024

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων προκειμένου να προβεί στην έγκαιρη στελέχωση των ...