Home / HEADER-NEWS / Τα 13 ζητήματα που θέτουν οι πρυτάνεις στην υπουργό Νίκη Κεραμέως

Τα 13 ζητήματα που θέτουν οι πρυτάνεις στην υπουργό Νίκη Κεραμέως

Δημοσιεύτηκε: 4:34 μμ Σεπτέμβριος 30th, 2019  


Τα 13 ζητήματα που θέτουν οι πρυτάνεις στην υπουργό Νίκη Κεραμέως

Tην άμεση χρηματοδότηση των πανεπιστημίων με 12,4 εκατομμύρια ευρώ από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του 2019, υποσχέθηκε στους πρυτάνεις των ελληνικών ΑEI, η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας, καθώς και την κατάθεση νομοσχέδιου, με το οποίο θα ρυθμίζονται σοβαρά θέματα των ιδρυμάτων.

Τα ιδρύματα κατά τη διάρκεια της συνόδου των πρυτάνεων, ζήτησαν απο την υπουργό Νίκη Κεραμέως, να θεσμοθετηθούν αμέσως διατάξεις για την απλοποίηση των διαδικασιών διαχείρισης προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών και την απλοποίηση του διαχειριστικού πλαισίου λειτουργίας των ΕΛΚΕ. Στόχος είναι η απαγκίστρωση της οικονομικής διαχείρισης των ερευνητικών κονδυλίων από διαδικασίες που δυσχεραίνουν ιδιαίτερα την απορρόφησή τους .

Το υπουργείο Παιδείας στο επόμενο διάστημα θα αναλάβει πρωτοβουλίες και για την ενίσχυση των διεθνών συνεργασιών των Πανεπιστημίων, αρχής γενομένης με την προώθησης δράσεων συνεργασίας με Πανεπιστήμια της Αμερικής, κάτι που θα γίνει και με την συνδρομή των ΑΕΙ, σύμφωνα με το Έθνος.

Τα πανεπιστήμια θέτουν και τα παρακάτω θέματα προς επίλυση:

 • Σύναψη πολυετών προγραμματικών συμφωνιών με το κράτος:

Σε ό,τι αφορά το πλαίσιο λειτουργίας των πανεπιστημίων, επισημαίνεται η ανάγκη για ενίσχυση της διοικητικής ανεξαρτησίας και ο περιορισμός της γραφειοκρατίας σε όλες τις ακαδημαϊκές και διοικητικές διαδικασίες και λειτουργίες.

Η σύναψη πολυετών προγραμματικών συμφωνιών με το κράτος, όπου περιγράφονται στρατηγικές δράσεις ανάπτυξης και οι απαιτούμενοι πόροι για τη λειτουργία τους, συμβάλλει προς την κατεύθυνση αυτή.

 • Χρηματοδότηση πανεπιστημίων:

Η άμεση αύξηση της τακτικής χρηματοδότησης των πανεπιστημίων από τον κρατικό προϋπολογισμό καθίσταται επιτακτική. Σημειώνεται ότι η χρηματοδότηση των ΑΕΙ από τον τακτικό προϋπολογισμό το 2019 είναι μειωμένη κατά 45% σε σχέση με το 2012, ενώ απαιτείται αύξηση κατ’ ελάχιστο 30% για την κάλυψη των βασικών λειτουργικών αναγκών.

 • Νέες θέσεις στα πανεπιστήμια:

Αν και την τελευταία 5ετία έχουν δοθεί στα πανεπιστήμια 1.500 νέες θέσεις μελών ΔΕΠ, δεν υπήρχε ενίσχυση των υπολοίπων κατηγοριών προσωπικού. Η απώλεια θέσεων προσωπικού την ίδια χρονική περίοδο λόγω συνταξιοδότησης και μόνο υπερβαίνει τον αριθμό αυτό. Απαιτείται η απόδοση νέων θέσεων για την ενίσχυση των πανεπιστημίων σε τακτική βάση.

 • Οργανισμοί Πανεπιστημίων:
ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Γρηγορίου του Θεολόγου και της Αγίας Μαργαρίτας 25/01/23

Κρίσιμη κρίνεται επίσης η ολοκλήρωση της διαδικασίας έγκρισης των νέων οργανογραμμάτων των διοικητικών υπηρεσιών των πανεπιστημιών. Επισημαίνεται ότι τα πανεπιστήμια έχουν υποβάλει νέους οργανισμούς πάνω από μία φορά την τελευταία δεκαετία, ενώ η διαδικασία έγκρισής τους παραμένει παγωμένη. Η ολοκλήρωση έγκρισης οργανισμών είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία της κινητικότητας.

 • Ανάπτυξη ξενόγλωσσων προγραμμάτων:

Τα πανεπιστήμια, στο πλαίσιο του αυτοδιοίκητου, ζητούν τη ανάπτυξη ξενόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών με τις βασικές προϋποθέσεις διασφάλισης υποδομών και πόρων. Πρέπει να δοθεί στα ιδρύματα η δυνατότητα ανάπτυξης ξενόγλωσσων προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών, χωρίς την εμπλοκή του Διεθνούς Πανεπιστημίου. Αντίστοιχα, παροχή εξ αποστάσεως προγραμμάτων σπουδών χωρίς τη συνεργασία με το ΕΑΠ. Προτείνεται επίσης και η θεσμοθέτηση της δυνατότητας διδασκαλίας μαθημάτων εν μέρει σε ξένη γλώσσα για φοιτητές πανεπιστημίων χωρών της Ε.Ε., ώστε να διευκολυνθεί η κινητικότητα των φοιτητών μέσω του προγράμματος Erasmus και η συμμετοχή των πανεπιστημίων στο εγχείρημα της Ένωσης Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων για τη δημιουργία του Πανεπιστημίου της Ευρώπης

 • Μεταπτυχιακά:

Για τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ), είναι απαραίτητη η απλοποίηση της διαδικασίας διαχείρισής τους, αποδίδοντας μεγαλύτερους βαθμούς ελευθερίας στα πανεπιστήμια, καθώς το υφιστάμενο πλαίσιο δυσχεραίνει την αποτελεσματική υλοποίησή τους.

 • Ξενόγλωσσα Μεταπτυχιακά:

Για την ενίσχυση των ξενόγλωσσων Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών προτείνεται να απλοποιηθεί η διαδικασία αναγνώριση ξενόγλωσσου προπτυχιακού τίτλου σπουδών για την αποδοχή φοιτητή/τριας σε ΠΜΣ ή/και πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών Ελληνικού Πανεπιστημίου, η οποία γίνεται με ακαδημαϊκά κριτήρια τα οποία θέτει το Τμήμα ή/και η Σύγκλητος. Αυτό δεν επηρεάζει το πλαίσιο αναγνώρισης πτυχίων για οποιαδήποτε επαγγελματικά δικαιώματα.

 • Αριθμός εισακτέων:

Η πρακτική του αυθαίρετου και ατεκμηρίωτου καθορισμού του αριθμού των εισακτέων επισωρεύει τεράστιες δυσκολίες στα Ιδρύματα, γι’ αυτό προτείνεται ο αριθμός των εισακτέων να καθορίζεται σε συνεργασία με τα πανεπιστήμια και να βασίζεται σε σαφή και τεκμηριωμένα κριτήρια. Προτείνεται η αναθεώρηση του πλαισίου των μετεγγραφών με βάση τα νέα αυτά δεδομένα.

 • Σίτιση και στέγαση:
ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Έκθεση για σπουδές στη Γαλλία από το Γαλλικό Ινστιτούτο

Για την παροχή σίτισης και στέγασης στους φοιτητές, διατυπώνεται η πάγια θέση ότι η ελληνική Πολιτεία είναι υπεύθυνη για την κάλυψη αυτών των αναγκών φοιτητικής μέριμνας για όλα τα ελληνικά πανεπιστήμια. Είναι σαφές ότι χρειάζεται αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου για τη στέγαση και σίτιση των φοιτητών, ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών και να αυξηθεί το ποσοστό των εξυπηρετούμενων φοιτητών, με κάθε πρόσφορο μέσο.

 • ΑΔΙΠ:

Τα πανεπιστήμια στηρίζουν τις προσπάθειες αναβάθμισης και ενίσχυσης της ΑΔΙΠ. Για την ουσιαστική στήριξη των διαδικασιών αξιολόγησης και πιστοποίησης είναι απαραίτητη η πρόσθετη στοχευμένη χρηματοδότηση των Ιδρυμάτων για την ενίσχυση του προσωπικού των ΜΟΔΙΠ με κάθε πρόσφορο τρόπο. Ερευνητικά έργα: Είναι απαραίτητη η εφαρμογή ενός πιο ευέλικτου διαχειριστικού πλαισίου λειτουργίας της έρευνας. Θεωρούμε θετική την προσπάθεια που καταβάλλεται από το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και το Υπουργείο Ανάπτυξης προς την κατεύθυνση αυτή και επισημαίνουμε ότι είναι απαραίτητη η θέσπιση ενός διαφανούς και αποτελεσματικού πλαισίου παρακολούθησης της διαχείρισης των κονδυλίων των ερευνητικών έργων, με στόχο την απλοποίηση των διαδικασιών και τη μείωση της γραφειοκρατίας.

 • Χρηματοδότηση – δανειοδότηση ΑΕΙ:

Απαιτείται η ανάκληση της ΚΥΑ 81347/Β9/Φ11/43/22.5.2019 για τη χρηματοδότηση – δανειοδότηση των ιδρυμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και λοιπών φορέων από τον Ειδικό Λογαριασμό του ΥΠΠΕΘ στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ.

 • Απασχόληση των πανεπιστημιακών ιατρών:

Προτείνεται η νομοθετική ρύθμιση στη συνεργασία με το υπουργείο Υγείας για την πλήρη αλλά μη αποκλειστική απασχόληση των πανεπιστημιακών ιατρών οι οποίοι εργάζονται σε πανεπιστημιακές κλινικές ή εργαστήρια που είναι τοποθετημένα σε νοσοκομεία του ΕΣΥ.

 • Πρακτική άσκηση:

Προτείνεται η άμεση αντιμετώπιση δυσλειτουργιών που προκύπτουν κατά την υλοποίηση της Πρακτικής Άσκησης σε σχέση με πρόγραμμα Εργάνη και την ασφάλιση των ασκούμενων, καθώς και με τη χρηματοδότησή τους (ΟΑΕΔ, ΕΣΠΑ).


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραx

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

Διαγωνισμός πρόσληψης (73)υπαλλήλων του Κλάδου ΠΕ Τεκμηρίωσης και Επικουρίας Δικαστικού Έργου

  Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ΑΣΕΠ 3/27-01-2023 η προκήρυξη Διαγωνισμού δόκιμων υπαλλήλων του ...