Home / Featured / Τι απάντησε η Υπουργός Παιδείας γραπτώς για το ΔΟΑΤΑΠ και τον χρόνο αναγνώρισης τίτλων

Τι απάντησε η Υπουργός Παιδείας γραπτώς για το ΔΟΑΤΑΠ και τον χρόνο αναγνώρισης τίτλων

Δημοσιεύτηκε: 12:02 πμ Αύγουστος 20th, 2019  


Απαντώντας στην Ερώτηση με αριθμό 50/31-7-2019, την οποία κατέθεσαν οι Βουλευτές κ.κ. Γιώργος Αμυράς και Παναγιώτα Δούνια, με θέμα: «Τρόπος λειτουργίας Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.», η Υπουργός Παιδείας κάνει γραπτώς γνωστά τα ακόλουθα:

Η οργάνωση και λειτουργία του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. διέπεται από τα ισχύοντα στο ν.3328/04-05-2005 (ΦΕΚ 80/Α΄/01-04-2005), όπως ισχύει. Ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. είναι αρμόδιος να εξετάζει τις υποβληθείσες αιτήσεις αναγνώρισης τίτλων σπουδών της αλλοδαπής ατομικά.

Όσον αφορά στον χρόνο διεκπεραίωσης ενός φακέλου, αυτός εξαρτάται, μεταξύ άλλων, από
– την πληρότητα του φακέλου,
– το αν η υπό εξέταση περίπτωση αποτελεί όμοια προηγούμενης αναγνωρίσεως, οπότε και μειώνεται ο χρόνος διεκπεραίωσης,
– το αν χρήζει κρίσης ομοταγούς του Ιδρύματος απονομής ή της Σχολής και του Τμήματος φοίτησης ή κρίσης ισοτιμίας του τίτλου, καθώς και από τον χρόνο απόκρισης των αλλοδαπών Ιδρυμάτων στα ερωτήματα που τίθενται,
– τον όγκο των αιτήσεων που ανατίθενται στον αρμόδιο ειδικό εισηγητή σε συνδυασμό με
τον αριθμό των διαθέσιμων υπαλλήλων που υποβοηθούν το έργο του και
– το αντικειμενικό γεγονός της υποστελέχωσης του ΔΟΑΤΑΠ γενικά και ειδικότερα της
υπηρεσίας των ειδικών εισηγητών (σήμερα υπηρετούν συνολικά οκτώ (8) ειδικοί εισηγητές,
από τους 21 προβλεπόμενους).

Δεδομένων αυτών, καταβάλλεται προσπάθεια να διεκπεραιώνονται κατά προτεραιότητα αιτήσεις αναγνώρισης που αφορούν σε προκηρύξεις θέσεων, προθεσμίες υποτροφιών και διορισμούς.

Όσον αφορά στην άμεση επίλυση των προβλημάτων δυσλειτουργίας των υπηρεσιών του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., ώστε να αναγνωρίζονται οι τίτλοι σπουδών σε εύλογο χρονικό διάστημα, σας γνωρίζουμε τα κάτωθι:

Ο αριθμός των ειδικών εισηγητών θα αυξηθεί με τον αναμενόμενο διορισμό πέντε (5)
νέων ειδικών εισηγητών (προκήρυξη 3963/2019 της 20ης -2-2019 – ολοκλήρωση
διαδικασίας επιλογής 12-7-2019 – αναμένεται απόφαση κατανομής του Υπ. Εσωτερικών).

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Με οριστική παύση θα τιμωρούνται οι εκπαιδευτικοί που επιμένουν να μην κάνουν το self test

Επίσης, έχει ήδη υλοποιηθεί από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, από την ομάδα Ανάπτυξης Λογισμικού, σε συνεργασία με τον ΔΟΑΤΑΠ, με μηδενικό χρηματικό κόστος, η ανάπτυξη της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-doatap για την υποβολή των αιτήσεων αναγνώρισης και την ηλεκτρονική διεκπεραίωση των διαδικασιών αναγνώρισης.

Η πλατφόρμα έχει τεθεί σε λειτουργία από τις 20 Μαΐου 2019 και εκτιμάται ότι θα υπάρξει
σημαντική βελτίωση στους χρόνους απόκρισης του Οργανισμού. Μέσω του ανωτέρω πληροφοριακού συστήματος, ο πολίτης μπορεί να υποβάλλει αίτηση αναγνώρισης τίτλου σπουδών που απέκτησε από πανεπιστήμιο του εξωτερικού και να παραλάβει ηλεκτρονικά την πράξη αναγνώρισης, με τη δυνατότητα ταυτόχρονα να παρακολουθεί καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας την πορεία της αίτησής του, αλλά και να λαμβάνει ανατροφοδότηση μέσω email σε κρίσιμα σημεία που χρειάζονται επιπλέον δικές του ενέργειες.

Ως εκ τούτου, αυτό θα επιφέρει πολλαπλά οφέλη και πλεονεκτήματα, όπως:

Την αποσυμφόρηση της υπηρεσίας υποδοχής κοινού και παραλαβής αιτήσεων του οργανισμού, η οποία μέχρι τώρα δεχόταν αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά χιλιάδες αιτήσεις αναγνώρισης τίτλων σπουδών κάθε έτος.

Την απλούστευση της διαδικασίας αίτησης αναγνώρισης για τους αιτούντες, οι οποίοι μπορούν πλέον να ολοκληρώνουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους, μέσω διαδικτύου, χωρίς τον επιπλέον φόρτο και κόστος της ταχυδρομικής αποστολής ή της κατ’ ιδίαν κατάθεσης αίτησης στα γραφεία του οργανισμού.

Την ενίσχυση της διαφάνειας και αξιοπιστίας, καθώς οι αιτούντες έχουν τη δυνατότητα σε όλη τη διάρκεια των επιμέρους βημάτων της διαδικασίας αναγνώρισης να παρακολουθούν μέσω του συστήματος σε ποιο στάδιο βρίσκεται η αίτησή τους, καθώς και για τυχόν ελλείψεις στα δικαιολογητικά ή πρόσθετες πληροφορίες που χρειάζεται να παρέχουν στον οργανισμό, μέσω αυτοματοποιημένης αποστολής e-mail, ελαχιστοποιώντας με αυτό τον τρόπο την ανάγκη προφορικής ή τηλεφωνικής επικοινωνίας με όλα τα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν.

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Από 5/5 έως 8/5 η διανομή των self tests σε εκπαιδευτικούς, μαθητές και φοιτητές

Τη δυνατότητα εύκολης διαχείρισης και επεξεργασίας των αιτήσεων από τους υπαλλήλους του οργανισμού, ανάλογα με τον/τους ρόλο/ους που τους έχουν ανατεθεί και τους περιορισμούς που έχει ο κάθε ρόλος.

Την αυτοματοποιημένη δρομολόγηση των αιτήσεων μεταξύ ρόλων στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, με βάση τη ροή εργασιών του οργανισμού, ώστε να αποφεύγονται λάθη δρομολόγησης ή σπατάλη χρόνου κατά τη ροή των βημάτων της διαδικασίας αναγνώρισης.

Την αποφυγή διακίνησης μεγάλου όγκου φακέλων μεταξύ γραφείων και υπαλλήλων, λόγω της ηλεκτρονικής επεξεργασίας και δρομολόγησης των αιτήσεων, γεγονός που αναμένεται να συμβάλλει στην μείωση των χρονοκαθυστερήσεων που οφείλονταν σε αυτή.

Επίσης, δίνεται η δυνατότητα στους ακαδημαϊκούς συμβούλους, που είναι εξωτερικοί
συνεργάτες του οργανισμού, καθώς και στα μέλη των επιτροπών που είναι απομακρυσμένα χωροταξικά και μέχρι τώρα συνεδρίαζαν με φυσική παρουσία, να έχουν πρόσβαση στις αιτήσεις που χειρίζονται σε χρόνο και χώρο της επιλογής τους, μειώνοντας περαιτέρω τον απαιτούμενο χρόνο ολοκλήρωσης της διαδικασίας αναγνώρισης.

Επισημαίνεται ότι στο σύστημα έχουν ενσωματωθεί λειτουργίες, όπως η αναζήτηση αίτησης και η συσχέτιση με παλιές πράξεις αναγνώρισης, οι οποίες επιταχύνουν τη διαδικασία αναγνώρισης πολλών όμοιων αιτήσεων που φτάνουν στον οργανισμό και αφορούν ίδια πανεπιστημιακά τμήματα ή ιδρύματα.

Τέλος, υπάρχει απευθείας σύνδεση με το σύστημα διαχείρισης εγγράφων και πρωτοκόλλου του οργανισμού, γεγονός που επιταχύνει σημαντικά τη διαδικασία σύνδεσης εγγράφων με αιτήσεις.

Δείτε εδώ την απάντηση όπως αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Βουλής


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

Με οριστική παύση θα τιμωρούνται οι εκπαιδευτικοί που επιμένουν να μην κάνουν το self test

Μιλώντας σήμερα στον Σκάι, η υφυπουργός Παιδείας Ζέττα Μακρή, απάντησε σε ερωτήματα ...