Home / Featured / Eνημέρωση από τον αιρετό στο ΚΥΣΔΕ Νεκτάριο Κορδή για διορισμούς, αποσπάσεις, μετατάξεις

Eνημέρωση από τον αιρετό στο ΚΥΣΔΕ Νεκτάριο Κορδή για διορισμούς, αποσπάσεις, μετατάξεις

Δημοσιεύτηκε: 10:39 πμ Ιούλιος 28th, 2019  


Σας ενημερώνουμε για τις τελευταίες εκπαιδευτικές εξελίξεις:

 1. Οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΠΕ θα ολοκληρωθούν την Πέμπτη 1η Αυγούστου. Θα ανακοινωθούν παράλληλα και οι αποσπάσεις σε Μουσικά, Καλλιτεχνικά και Ειδική Αγωγή. Την ίδια μέρα θα πρέπει να ανακοινωθούν και οι αποσπάσεις των κοινών ειδικοτήτων στα εναπομείναντα κενά της Πρωτοβάθμιας. Είναι προφανές ότι θα επιδιώξουμε την ικανοποίηση του μέγιστου δυνατού αριθμού των αιτήσεων απόσπασης. Οι αποσπάσεις των εκπαιδευτικών από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ είναι μια διαδικασία η οποία επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να εργάζονται κοντά στις οικογένειες τους και στον τόπο τους, αποτελούν αναφαίρετο δικαίωμα των εκπαιδευτικών και όχι μια χαριστική παραχώρηση! Δε δημιουργούν νέα κενά αφού οι μαχόμενοι εκπαιδευτικοί καλύπτουν λειτουργικά κενά σε άλλα ΠΥΣΔΕ ή και ΠΥΣΠΕ προσφέροντας εκπαιδευτικό έργο. Για ένα μεγάλο αριθμό εκπαιδευτικών με σοβαρότατα οικογενειακά ή οικονομικά προβλήματα, με προβλήματα υγείας, η απόσπαση αποτελεί τη μοναδική τους πλέον διέξοδο μετά και την πραγματοποίηση λίγων μεταθέσεων (7,83% των αιτήσεων)! Πάγια θέση μας είναι ότι οι αποσπάσεις θα πρέπει να γίνονται επί των πραγματικών λειτουργικών κενών με βάση τις εισηγήσεις των ΠΥΣΔΕ και τη μοριοδότηση που ισχύει από το 2011 και να υπάρχει και Β΄ Φάση στα τέλη Αυγούστου.

 2. Μια πολύ σοβαρή εξέλιξη των τελευταίων ημερών είναι η προφορική εντολή που δόθηκε στους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης και με την οποία αναστέλλεται η διαδικασία επιλογής μελών Παιδαγωγικών Ομάδων (Π.Ο.) των Κέντρων Εκπαίδευσης για την Αειφορία (Κ.Ε.Α.) όλης της χώρας, λίγο πριν ξεκινήσει η διαδικασία των συνεντεύξεων και αφού έχουν αναρτηθεί οι προσωρινοί αξιολογικοί πίνακες των υποψηφίων. Υπενθυμίζουμε ότι με την με αριθμ. πρωτ.79826/Δ7/21.05.2019 εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα του ΥΠΠΕΘ και σύμφωνα με την με αριθμ. πρωτ. 77877/Δ7/17.05.2019 (ΦΕΚ 1752/τ.Β’/17.05.2019) Υ.Α. ορίστηκε το χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας επιλογής των μελών των Π.Ο. των Κ.Ε.Α. με καταληκτική ημερομηνία στις 20.08.2019. Η πρόωρη προκήρυξη βουλευτικών εκλογών ανέστειλε όλες τις υπηρεσιακές μεταβολές άρα και την παραπάνω διαδικασία επιλογής. Η από 09.07.2019 ορκωμοσία της νέας κυβέρνησης διέκοψε την αναστολή και οι διαδικασίες ξεκίνησαν πάλι με ανάρτηση πινάκων δεκτών-μη δεκτών και προσωρινών αξιολογικών πινάκων υποψηφίων. Τις επόμενες ημέρες προγραμματίζονταν από τα Συμβούλια Επιλογής (ΑΠΥΣΠΕ-ΑΠΥΣΔΕ) οι συνεντεύξεις των υποψηφίων προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία πριν το τέλος Αυγούστου. Είναι προφανές ότι η προφορική εντολή προς τους Περιφερειακούς Διευθυντές δεν μπορεί να αμφισβητήσει τη νομιμότητα της διαδικασίας επιλογής που ορίζει ο νόμος 4547/2018. Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου καλείται να πράξει το αυτονόητο: να διαφυλάξει τη νομιμότητα των διαδικασιών που ορίζει ο νόμος 4547/2018! Οι νέες Π.Ο. των ΚΕΑ προβλέπεται να στελεχωθούν από 420 αποσπασμένους εκπαιδευτικούς! Να σημειωθεί ότι σε αρκετές περιπτώσεις υπάρχουν εκπαιδευτικοί που παραιτήθηκαν από θέσεις ευθύνης (Δ/ντες ή Υπ/ντες σχολικών μονάδων για να λάβουν μέρος στη διαδικασία επιλογής. Τι θα γίνει αλήθεια με τους εκπαιδευτικούς αυτούς;

 3. Στο σημείο αυτό να τονίσουμε ότι παραμένει σε εκκρεμότητα η διαδικασία επιλογής Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Με βάση τις προκηρύξεις που έγιναν με Υπουργικές Αποφάσεις από 18-3-2019 (Φ.353.1/3/41552/Ε3/18.3.2019 και Φ353.1/2/41541/18.3.2019), η προθεσμία υποβολής αιτήσεων έχει ήδη λήξει προ πολλού και οι φάκελοι υποψηφιότητας βρίσκονται στο Υπουργείο από αρχές Μαΐου! Ως μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου Επιλογής, θεωρώ ότι το Συμβούλιο πρέπει να συνεδριάσει άμεσα για να προχωρήσει η διαδικασία επιλογής των νέων Διευθυντών Εκπαίδευσης! Σε κάθε περίπτωση πρέπει να υπάρχουν ξεκάθαρες τοποθετήσεις για το ζήτημα αυτό από τη νέα πολιτική ηγεσία του Υπουργείου παιδείας!

 4. Με δεδομένο ότι οι αποσπάσεις σε ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΠΕ αναμένονται την 1η Αυγούστου, παραμένουν ακόμη σε εκκρεμότητα οι αποσπάσεις σε Φορείς και υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων, σε ΚΕΣΥ, Πανεπιστήμια, Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες, Ανεξάρτητες και Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες, Εποπτευόμενα ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ και σε ΙΕΚ. Επίσης πρέπει να ξεκαθαριστεί τι θα γίνει με τις αιτήσεις των εκπαιδευτικών που επιθυμούν απόσπαση στη Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας και το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών που ανήκει πλέον στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων!

 5. Με αφορμή πολλά ερωτήματα σχετικά με τις Μετατάξεις εκπαιδευτικών από κλάδο σε κλάδο και από βαθμίδα σε βαθμίδα, σας υπενθυμίζουμε το νέο νομικό πλαίσιο με το ν. 4589/2019 στο άρθρο 64: «Μετατάξεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε κενές οργανικές θέσεις άλλου κλάδου, είτε εκπαιδευτικών είτε μελών Ε.Ε.Π., για τις οποίες έχουν αποκτήσει τα ειδικά τυπικά προσόντα διορισμού, είναι επιτρεπτές, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι έχουν συμπληρώσει πέντε (5) έτη εκπαιδευτικής υπηρεσίας στον κλάδο που υπηρετούν. Οι μετατάξεις του παρόντος άρθρου διενεργούνται μετά τις μεταθέσεις των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.). Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 69, 70 και 73 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α΄26).». Ως εκ τούτου θα πρέπει να ολοκληρωθούν πρώτα οι μεταθέσεις 2019 του ΕΕΠ & ΕΒΠ- που προγραμματίζονται επίσης για την 1η Αυγούστου- και στη συνέχεια θα γίνουν οι όποιες μετατάξεις. Πρέπει άμεσα να υπάρχουν διευκρινίσεις και για το σοβαρό ζήτημα αυτό που απασχολεί εκατοντάδες εκπαιδευτικούς!

 6. Σχετικά με το ζήτημα των μόνιμων διορισμών και των προσλήψεων αναπληρωτών οι τελευταίες εξελίξεις περιπλέκουν ακόμη περισσότερο την κατάσταση! Μετά τη συνάντηση της ΟΛΜΕ με την πολιτική ηγεσία είναι πλέον ξεκάθαρο ότι οι νέοι πίνακες δεν θα είναι έτοιμοι εγκαίρως και συνεπώς οι προσλήψεις αρχικά αναπληρωτών θα γίνουν από τους παλιούς πίνακες με βάση την παράγραφο 1.β του άρθρου 66 του ν.4589/2019! Στην περίπτωση αυτή ωστόσο θα υπάρχουν κάποιες αλυσιδωτές συνέπειες:

 • Το ζήτημα της προϋπηρεσίας αρχικά. Οι πίνακες του 2018-2019 περιλαμβάνουν την προϋπηρεσία που είχε αποκτηθεί μέχρι 30-4-2018. Ο ν.4589 – που άλλαξε τον τρόπο μοριοδότησης ψηφίστηκε στις 28-1-2019. Η θέση της ΟΛΜΕ είναι να ανοίξει ο ΟΠΣΥΔ, ώστε στους παλιούς πίνακες να προσμετρηθεί η προϋπηρεσία της τελευταίας χρονιάς. Στο σημείο αυτό παράλληλα, υπάρχει η απόφαση 1882/2017 του ΣτΕ που δε θεωρεί συνταγματικώς επιτρεπτή τη χρήση των πινάκων αυτών πέραν του σχ. Έτους 2018-2019.

 • Η χρήση των παλιών πινάκων ωστόσο αποκλείει ένα σημαντικό τμήμα εκπαιδευτικών που δεν υπέβαλαν αίτηση την προηγούμενη σχολική χρονιά! Σε αρκετές περιπτώσεις λόγω παραλείψεων και λαθών δεν έγιναν δεκτές οι αιτήσεις πολλών συναδέλφων/ισσων.

 • Με βάση την παρ. 2 του άρθρου 7 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ106/27-6-2019) το ΑΣΕΠ πρέπει να καταρτίσει οριστικούς πίνακες εκπαιδευτικών ΕΑΕ για την προκήρυξη 3ΕΑ/2019 μέχρι τις 23-8-2019. Με δεδομένο ότι κάτι τέτοιο είναι αδύνατο να συμβεί, η χρήση των περσινών πινάκων κατάταξης αποκλείει νέες αιτήσεις ή και αλλαγές από εκπαιδευτικούς που με νέα μεταπτυχιακά μπορούν να μεταπηδήσουν από τον επικουρικό στον κύριο αξιολογικό πίνακα! Αυτό σημαίνει ότι αρκετοί από αυτούς τους εκπαιδευτικούς δεν θα εργαστούν ως αναπληρωτές/τριες τη φετινή χρονιά!

 • Είναι προφανές ότι από τη στιγμή που οι διαδικασίες στην Ειδική Αγωγή προχωρούν με βάση το ν.4589 κάτι αντίστοιχο πρέπει να συμβεί και στη Γενική Εκπαίδευση! Η προκήρυξη για τη Γενική Εκπαίδευση παραπέμπεται στις καλένδες, αφού στη συνάντηση με την ΟΛΜΕ δεν υπήρξε καμία δέσμευση από την πολιτική ηγεσία για αριθμό, χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και κριτήρια διορισμού! Οι 10.500 διορισμοί συνεπώς για το 2020 & 2021 ματαιώνονται κάτι που φάνηκε και στη συζήτηση στη Βουλή επί των προγραμματικών δηλώσεων της κυβέρνησης ΝΔ!

 1. Η θέση μας για τις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης ΝΔ είναι εδώ

Με συναδελφικούς – αγωνιστικούς χαιρετισμούς

Αθήνα 27/7/2019

Νεκτάριος Κορδής,


 

Ένα σχόλιο

 1. Η εγκύκλιος των αποσπάσεων αναφέρει ότι πρώτα εξετάζονται οι αιτήσεις αποσπάσεων σε φορείς και αν μια τέτοια αίτηση ικανοποιηθεί στη συνέχεια δεν εξετάζεται ενδεχόμενη αίτηση απόσπασης του ίδιου εκπ/κου για ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ. Πώς λοιπόν θα ανακοινωθούν πρώτα οι αποσπάσεις των ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ;;;

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθρα



Sorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 2023-2024

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων προκειμένου να προβεί στην έγκαιρη στελέχωση των ...