Home / Featured / ΣΕΔΙΕΚ: ΑΔΙΑΦΑΝΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΣΤΑ Κ.Δ.Β.Μ. ΕΓΕΙΡΕΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΣΕΔΙΕΚ: ΑΔΙΑΦΑΝΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΣΤΑ Κ.Δ.Β.Μ. ΕΓΕΙΡΕΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟ ΕΚΛΟΓΩΝ

Δημοσιεύτηκε: 11:02 μμ Ιούνιος 18th, 2019  


 

Σωματείο Εκπαιδευτών Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης & Λοιπών Φορέων Δια Βίου Μάθησης Του Δημοσίου

 ___________________________________________________

                                                                                                

Κορυδαλλός,17 Ιουνίου 2019

Αρ. Πρωτοκόλλου: 18/2019

 

 

 

ΑΔΙΑΦΑΝΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΣΤΑ Κ.Δ.Β.Μ.

ΕΓΕΙΡΕΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟ ΕΚΛΟΓΩΝ

Την Τετάρτη 12 Ιουνίου 2019 ανακοινώθηκαν οι πρώτοι πίνακες κατάταξης Επιτυχόντων Υποψηφίων και πίνακες Απορριφθέντων Υποψηφίων των Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών στην Ειδικότητα της Πληροφορικής της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης που αφορούσαν την υπ’ αριθμ.: 660/7/34350/19-10-2018 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. για θέσεις Ωρομισθίων Εκπαιδευτών στα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.).

Οι πίνακες αυτοί χαρακτηρίζονται από Πλήρη Αδιαφάνεια, αφού, εκτός από την τελευταία τακτική του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. να μην εμφανίζονται ονόματα στους πίνακες κατάταξης, πλέον οι Απορριπτέοι δε γνωρίζουν και το λόγο για τον οποίο Απορρίφθηκαν!

           Καλούνται δε να καταθέσουν Αίτηση Θεραπείας πληρώνοντας 30 Ευρώ, στην οποία, όμως, δεν μπορούν να αναπτύξουν κανένα επιχείρημα, αφού δε γνωρίζουν την αιτία απόρριψής τους! Το γεγονός ότι οι Απορριπτέοι είναι περισσότεροι από τους Επιτυχόντες και ότι η χρονική περίοδος είναι λίγο πριν τις Εθνικές Εκλογές τροφοδοτεί την Εκπαιδευτική Κοινότητα με φήμες για Κομματικές Επιλογές.

Συγκεκριμένα, για ολόκληρη την Περιφέρεια Αττικής έγιναν Δεκτές 103 αιτήσεις και Απορρίφθηκαν 129 αιτήσεις! Για ολόκληρη την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης έγιναν Δεκτές μόλις 18 Αιτήσεις και Απορρίφθηκαν 54 αιτήσεις!

Στον πίνακα Απορριπτέων εμφανίζονται όμοιες αόριστες αιτιολογίες, όπως: «Δεν πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις της σχετικής πρόσκλησης» ή «Ανακριβής και λανθασμένη καταχώρηση των δηλωθέντων στοιχείων». Πολλοί Συνάδελφοι ζήτησαν τηλεφωνικά να μάθουν την ακριβή αιτιολογία απόρριψης της αίτησής τους, αλλά οι υπάλληλοι του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. αρνήθηκαν να τους πουν. Το γεγονός αυτό καθιστά μη νόμιμους τους εν λόγω πίνακες, αφού πρόκειται για μια διοικητική πράξη χωρίς αιτιολογία.

 

Όλες οι (γραπτές) διοικητικές πράξεις πρέπει να φέρουν αιτιολογία. Η ανάγκη αιτιολογίας απορρέει από την αρχή της νομιμότητας και την ανάγκη σεβασμού των δικαιωμάτων και συμφερόντων των διοικουμένων. Ιδιαίτερα επιτακτική είναι η ανάγκη αιτιολογίας των δυσμενών ατομικών διοικητικών πράξεων. Η αιτιολογία για να είναι νόμιμη οφείλει να είναι σαφής, ειδική και επαρκής. Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν είναι τίποτε από τα τρία, άρα είναι μη νόμιμη!

Εάν η αιτιολογία είναι όμοια και στην Αίτηση Θεραπείας, τότε ο Υποψήφιος δε θα γνωρίζει γιατί απορρίφθηκε, για να μπορέσει έστω να καταθέσει ορθή αίτηση την επόμενη φορά. Καλείται, ωστόσο, να καταθέσει Αίτηση Θεραπείας και να πληρώσει 30 Ευρώ, για να λάβει πιθανόν την ίδια απάντηση. Εάν πρόκειται να λάβει πιο σαφή απάντηση, γιατί αυτό δεν έγινε κατά την εξέταση της αίτησης, ώστε να μη χρειαστεί ο Υποψήφιος να πληρώσει 30 Ευρώ; Επίσης, εάν αποδειχθεί ότι κάτι είχε διαφύγει της προσοχής της Επιτροπής, ο Υποψήφιος θα λάβει πίσω τα 30 Ευρώ;

Όπως αναφέρεται και στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων: «Βάσει της υπ’ αριθμ.: 660/7/34350/19-10-2018 Πρόσκλησης, στην περίπτωση που ανακύπτει ανακριβής και λανθασμένη καταχώρηση των δηλωθέντων στοιχείων των Υποψηφίων ή η εκτυπωμένη αίτηση δε φέρει την υπογραφή του Υποψηφίου ή δε συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν πληροί τους όρους και προϋποθέσεις της σχετικής Πρόσκλησης ή δεν τεκμηριώνεται ιδιότητα που δηλώθηκε και μοριοδοτήθηκε, η Αίτηση απορρίπτεται και ο Υποψήφιος διαγράφεται από τους Πίνακες Επιτυχόντων». Να ξεκαθαρίσουμε στο σημείο αυτό ότι η Επιτροπή που εξετάζει τους φακέλους των Υποψηφίων εκτελεί διοικητική επαλήθευση. Κατά τη διοικητική επαλήθευση αυτή, είναι κατανοητό ότι εάν λείπει η αίτηση ή κάποιο απαραίτητο δικαιολογητικό, η Επιτροπή μπορεί να απορρίψει την Αίτηση. Δεν είναι όμως δυνατό, για παράδειγμα, ένα σεμινάριο επιμόρφωσης που έχει δηλωθεί σε ένα πεδίο και κρίνει η Επιτροπή ότι δεν είναι συναφές, αλλά θα έπρεπε να δηλωθεί σε άλλο πεδίο, να οδηγεί σε απόρριψη ολόκληρης της αίτησης. Ή η Επιτροπή να κρίνει ότι κάποιες ώρες διδακτικής προϋπηρεσίας δεν είναι σχετικές με το αντικείμενο επιμόρφωσης και να απορρίπτει πάλι ολόκληρη την αίτηση. Και αναφέρουμε αυτά τα παραδείγματα, γιατί – λόγω του μεγάλου αριθμού Απορριπτέων – κάτι τέτοιες υποθέτουμε ότι θα είναι οι αιτιολογίες που κρατούνται μυστικές. Έχει άραγε δικαίωμα η Επιτροπή αυτή να κρίνει συνάφεια π.χ. Διδακτορικού; Έχουν άραγε τα μέλη της Επιτροπής αυτής τα απαραίτητα προσόντα να κρίνουν κατόχους Διδακτορικών;

Τέλος, δεν είναι δυνατό να μην κάνουμε μια αναφορά και στην τακτική που έχει υιοθετήσει τον τελευταίο χρόνο το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., να μην αναγράφει ονόματα Συναδέλφων στους Πίνακες Κατάταξης. Στην κοινότητα των Εκπαιδευτών Ενηλίκων γνωριζόμαστε λίγο-πολύ μεταξύ μας, ειδικά όσοι είμαστε κοντά σε μόρια. Εάν κάποιος ξαφνικά εκτοξευόταν σε μόρια σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, κινούσε υποψίες για κάτι προς διερεύνηση. Με τη μη δημοσιοποίηση ονομάτων, οι όποιες διαφοροποιήσεις σε μόρια σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά δε γίνεται αντιληπτή από τους Συναδέλφους. Άλλο ένα δείγμα αδιαφάνειας της παρούσας Διοίκησης του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Επειδή θα ακολουθήσουν και οι Πίνακες και των υπολοίπων Περιφερειών της Ελλάδος, αλλά και των υπολοίπων Ειδικοτήτων, καλούμε το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.:

  • να σταματήσει τη διαδικασία κατάρτισης των Πινάκων με αυτόν τον αδιαφανή τρόπο που έχει υιοθετήσει,
  • να ανακαλέσει τους συγκεκριμένους Πίνακες, και
  • να δημοσιεύσει νέους με σαφή, ειδική και επαρκή αιτιολόγηση.

 

Το Σωματείο Εκπαιδευτών Δημοσίων Ι.Ε.Κ. (Σ.Ε.Δ.Ι.Ε.Κ.) και Λοιπών Φορέων Κατάρτισης παρακολουθεί το θέμα και θα ζητήσει την παρέμβαση της Πολιτικής Ηγεσίας αλλά και της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Δημόσιας Διοίκησης.

 

 

«ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

(Σ.Ε.Δ.Ι.Ε.Κ. & Λ.Φ.Δ.Β.Μ.Δ)»

Αρ. Απόφ. Μον. Πρωτ. Πειρ. 5581/2011

Α.Φ.Μ. 997036289

       Τ.Θ. 91760 / Τ.Κ. 18102 Κορυδαλλός, 

E-mail: info@sediek.gr


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 2023-2024

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων προκειμένου να προβεί στην έγκαιρη στελέχωση των ...